Home

Læreplan musikk dans drama

Læreplan i teaterensemble - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for drama Læreplan i teaterensemble Oahppoplána - sámi musihkka ja lávd Musikk, dans og drama. Studiekompetanse . Se Samordnaopptak.no for å finne ut hva som skal til for å få studiekompetanse. For full oversikt over utdanningsprogrammene og hva som tilbys hvor, se Utdanning.no eller vilbli.no. Fra skoleåret 2020-21 innføres det nye utdanningsprogram. (S

Valg av fag i utdanningsprogram for musikk, dans og drama. Tre programfag kan du velge selv, ett på Vg1, ett på Vg2 og ett på Vg3. De valgfrie programfagene kan være videre spesialisering innen dans, drama eller musikk og/eller fag fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram (for eksempel realfag eller fremmedspråk) Læreplan i musikk - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk Læreplankode: MDD5-01 Side 3 av 5 Samspill Hovedområdet omfatter grunnleggende samspillferdigheter knyttet til individuelle utøvende ferdigheter og musikkens grunnelementer. Framføring av musikk i samspill med andre er sentralt Musikk, dans og drama som scenekunstfag legger vekt på å utforske, utøve, kommunisere og formidle i skapende samhandling. I dette faget likestilles musikk, dans og teater, og danner grunnlaget for mer spesialisert arbeid i de andre programfagene Læreplan i musikk, dans og drama - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama. Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd Læreplan for musikk, dans og drama, Formål, Grunnleggjande dugleik. Gå til hovedinnhold. Frå og med skoleåret 2020-2021 blir det innført nye utdanningsprogram, programområde og læreplanar i den vidaregåande opplæringa

Læreplan for musikk, dans og drama Videregående

Driver du med musikk, dans eller drama på fritiden? Er du samtidig interessert i teoretiske fag? Da gir utdanningsprogrammet deg mulighet til å videreutvikle deg innenfor ditt kunstneriske interesseområde. Avhengig av skolens tilbud kan du velge fordypning innen dans, drama eller musikk Læreplan i musikk i perspektiv, programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk Læreplankode: MUS6-01 Side 2 av 5 Formål Som kunst- og kulturfag har musikk lange tradisjoner. Musikkens mange funksjoner i ulike samfunn og til ulike tider gir et godt bilde av menneskers liv og virksomhet. Kunnskap o Læreplan i musikk, dans og drama (Høringsutkast) Fristen for å svare har dessverre gått ut. Om faget. Fagets relevans og sentrale verdier. Musikk, dans og drama er et sentralt fag for å forme og forstå tverrkunstneriske uttrykk. Faget skal bidra til at elevene utvikler egne uttrykk gjennom å utforske,.

Utrolig å få synge ut | ballade

Musikk, dans og drama Vg1 - Udi

Musikk, dans, drama 5t Lytting 2t Musikk 5t Vi kommer tilbake med mer info når endelig læreplan er klar fra UDIR. Samlet uketimetall 35t. Andre år. Vg2 Musikk. På Vg2 fortsetter musikkelevene med fellesfag og felles programfag. Fag- og timefordelingen på Vg2: Fellesfag Norsk 4 Utdanningsprogrammet musikk, dans og drama egner seg for elever som driver med musikk, dans eller drama på fritiden, og som i tillegg er interessert i teoretiske fag. Avhengig av skolens tilbud kan elever velge fordypning innen dans, drama eller musikk. Alternativt kan de også velge programfag fra andre programområder i studieforberedende utdanningsprogram Musikk, dans og drama. Bodø videregående skole tilbyr programområder for musikk og dans, og er kjent for et høyt faglig nivå gjennom 27 år. Samarbeid mellom musikkelever og danseelever på tvers av klassetrinnene gir et kreativt og godt miljø Musikk, dans, drama (Vg1, 5 t) Faget Musikk, dans, drama er felles for alle programområdene. I faget arbeider vi med prosjekter som inneholder kor og stemmebruk, dans og drama. Musikk (Vg1, 5 t) Her lærer en å spille på hoved- og biinstrumenter, fremføre musikkstykker individuelt og sammen med andre

Linjelærer Musikk, dans, drama, Los Angeles. Velkommen til Risøya! Ta gjerne kontakt dersom det er noe du lurer på. Epost: ellen.mordal@risoy.fhs.no Telefon: 37199355. Slik kan en uke se ut. En vanlig skoleuke hos oss ser omtrent slik ut: Mandag og tirsdag har du linjefaget ditt Musikk,dans,drama 5t (Drama, dans og korsang) Valgfireprogramfag: Lytting 2t Musikk 5t (Hovedinstrument, biinstrumenter, samspill og musikkteori) Samletuketimetall 35t. Andre år. Vg2 Musikk. På Vg2 fortsetter musikkelevene med fellesfag og felles programfag Læreplan i musikk, dans og drama - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama. Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første led

Musikk, dans og drama - Udi

Musikk, dans og drama (MDD) er et utdanningsprogram i videregående skole.Programmet er treårig (Vg1, Vg2 og Vg3).Programmet fører fram til generell studiekompetanse som trengs for å søke på høyskoler og universitet.Utdanningsprogrammet er delt i de tre programområdene musikk, dans og drama.De fleste skoler vil gjerne spesialisere seg på et eller flere av programområdene Opptaksprøver: Mange kunstfaglige studier innen dans, drama eller musikk krever en praktisk opptaksprøve. Med musikk, dans og drama får du et godt grunnlag for å gjennomføre slike opptaksprøver. Realfagskrav: Noen studier krever at du har visse realfag. Eksempler på slike studier er ingeniør-, realfags- og medisinske studier Utdanningsprogram for musikk, dans og drama består av tre separate programområder: Musikk, dans og drama. Skien videregående skole tilbyr alle tre programområdene. I tillegg til musikk-, dans- og dramafag undervises det i fellesfag slik at elevene får generell studiekompetanse når de er ferdig med dette utdanningsprogrammet

Musikk, dans og drama Videregående opplæring - vilbli

Utdanningsprogram for musikk, dans og drama består av tre programområder: musikk, dans og drama. Heimdal videregående skole tilbyr opplæring i programområdet musikk. Læreplaner på Vg1 Felles programfag Læreplan i musikk, dans og drama - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama Valgfrie programfa Utdanningsprogram: Musikk, dans og drama Læreplan i samisk musikk og scene - valgfritt programfag Fastsett som forskrift av Sametinget med heimel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 6-4 andre ledd

Læreplan i musikk, dans og drama (Utkast) - hoering

 1. Utdanningsprogrammet Musikk, dans og drama er et kreativt og estetisk tilbud. På Greveskogen kan elevene velge fordypning innen musikk eller drama. Fordypning skjer allerede fra første årstrinn. Greveskogens dramalinje er Vestfolds eneste tilbud til elever som ønsker fordypning innenfor dramafag
 2. Med musikk, dans og drama får du generell studiekompetanse, og kan søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter i Norge og i utlandet. Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli: danser, koreograf eller dansepedagog; sanger, musikkpedagog eller musikkterapeut; skuespiller, scenograf eller dramatur
 3. Lokal læreplan musikk 5.-7 trinn År 1 . Læringsstrategier: Øving, fremføring av sang, dans og drama egenkomponert musikk og dans. Skriving benyttes også til å eksperimentere med språklig rim, rytme og klang og til å formidle musikalske opplevelser, ideer o
 4. Musikk, dans og drama; Musikk, dans og drama er et allmenndannende programfag der den enkelte skal utvikle evne til å sanse, oppleve, lære og skape. Programfaget skal gi en grunnleggende innføring i musikk, dans og drama med hovedvekt på det utøvende og skapende
 5. dans; drama; musikk; Du lærer. Avhengig av dine fagvalg: musikkutøvelse, individuelt og i samspill; danseuttrykk, danseteknikker og koreografi; skuespillerteknikker, regi og teaterproduksjon; å videreutvikle dine kunstneriske ferdigheter; teoretiske fag; Du bør være. Avhengig av din fordypning: musikalsk og god til å synge eller spille et.

10-ukers treningsprogram, Alle aktiviteter, Ferdige opplegg, Leker/stafetter, Ballaktivitet, Lek og læring, Musikk/dans; 10 ukers treningsprogram - Uke 1; Klapp høyre hånda på venstre ben, venstre hånd på venstre ben mens du tar runden: Jeg heter Arild Musikk, dans og drama er lystbetonte samværsformer for mange barn. Denne typen aktivitet kan barnet delta i og mestre, uavhengig av språklig kompetanse. Vi kan lage lyd på mye av det vi har rundt oss, det behøver ikke være musikkinstrumenter og det trenger ikke foregå i et musikkrom. Å tromme på et tomt malingspann eller et oljefat ute kan gi vel så morsomme opplevelser som det å. Informasjonsbrosjyre om Musikk, dans og drama. Noen gode grunner til å velge Musikk, dans og drama. Du får fordype deg i musikkfag og instrumentopplæring; Du kan velge å satse på å videreutdanne deg i musikk, eller bare ha musikk som hobby; Skolen har det største miljøet for musikk i videregående skole i Vestfold; Avdelingen ble.

Læreplan for musikk, dans og drama Vidaregåande

Då får generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå alle fag på utdanningsprogrammet Musikk,- dans- og drama. Du går like mange år på skoel for å oppnå komeptansen din (3 år), men du har lengre skoledager (35 timer pr. uke) enn de elevene som går på utdanningsprogrammet Studiespesialisering (30 timer pr. uke) - Ved å kombinere dans, musikk og drama med meningsfull lek, kan man legge grunnlaget for en sunn motorisk, kognitiv og emosjonell utvikling, mener styrer og danselærer Unni. - Når barna har det gøy, er det utrolig hvor mye de lærer, og vi kan implementere fag som matte, fysikk, filosofi, språk og gym i hverdagen, sier hun

Vg1 Musikk, dans og drama utdanning

Stx - læreplaner 2017. De nye læreplaner gælder for undervisning af elever og kursister, der påbegynder gymnasial uddannelse, gymnasial enkeltfagsundervisning (hf-enkeltfag) eller gymnasial supplering fra 1. august 2017 og frem (for elever på toårig stx dog først fra den 1. august 2018) drama; musikk; Musikk, dans og drama gir: mulighet til å øve opp ditt talent innenfor musikk eller drama/teater. mulighet til å være kreativ hver dag. samarbeid og samspill med andre. musikk- og dramafagene har spesielt fokus på utvikling av kommunikasjon, kreativitet, kritisk tenking og evne til samarbeid Med dans, drama eller musikk får du et godt grunnlag for å gjennomføre slike opptaksprøver. På musikk, dans og drama kan du også ta utvalgte programfag fra realfag. Vi tilbyr MDD med realfagsfordypning, som innebærer at du kan ta fagene Matematikk R1, Matematikk R2 og Fysikk 1 Læreplan i musikk i perspektiv, programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk Scroll ned for å se ordene i en tabell. Klikk på et ord for å se hvilke andre læreplaner som også bruker det ordet. Oversikt over alle ord og hvor hyppig de forekommer i læreplane

Læreplan i musikk, dans og drama (Høringsutkast) - Udi

Musikk, dans, drama er det offisielle navnet på dette utdanningsprogrammet, som gjerne omtales som musikklinja. Studieprogrammet er tre-årig, der det første året er likt for alle. Fra andre året velger man mellom musikk (Sortland), dans (Bodø) eller drama (Mo i Rana) Læreplan i instrument, kor, samspill, programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk Scroll ned for å se ordene i en tabell. Klikk på et ord for å se hvilke andre læreplaner som også bruker det ordet. Oversikt over alle ord og hvor hyppig de forekommer i læreplane

Vemmetofte kloster udlejning

Lokal læreplan for musikk Kringsjå skole. musikk og dans. Skriving benyttes også til å eksperimentere med språklig rim, rytme og klang og til å formidle musikalske opplevelser, ideer og formuttrykk og å reflektere over formingsaktiviteter, drama, bevegelse Læreplan i scenisk dans - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for dans Scroll ned for å se ordene i en tabell. Klikk på et ord for å se hvilke andre læreplaner som også bruker det ordet. Oversikt over alle ord og hvor hyppig de forekommer i læreplane Langhaugen er ein skule med godt og inkluderande miljø, flinke lærarar og stor aktivitet. Kombinasjonen av studiespesialisering og musikk og dans gir Langhaugen et særpreg utanom det vanlege. Velkomen Læreplan i musikk for 2.klasse Tid Hovedområder / tverrfaglig temaer Kompetansemål Læringsmål Lærestoff Arbeidsmåter Vurderingsform 34-36 -ord bruker, kan Utøve og oppleve musikk Kulturforståelse Folkehelse og livsmestring beskrive påvirke andre Utøve et repertoar av sangleker, sanger og danser hentet fra elevenes nære musikkultu Musikk, dans og drama Ny læreplan, nye læremidler kan komme i skoleåret Fag Boktittel ISBN Forlag Pris i kr Merknader Engelsk Targets 978-82-03401039 Aschehoug (2015) 695 Lyd bestilles av bibl: lokus.no Matematikk praktisk, SF Vg1 Matematikk 1P 978-8203347870 Aschehoug 786 Velger praktisk eller teoretisk matematikk

Jeg har musikk årsenhet fra lærerskolen, er utdannet faglærer i musikk, dans og drama med videreutdanning i utøvende fag, og å sammenligne fagplanen i musikk i Læreplan for montessoriskolen med fagplanen musikk i K06. En slik sammenligning vil gi e Ansatte innen musikk/dans/drama ved fagseksjonen for kunstfagene, kroppsøving og idrett ved Institutt for lærerutdanning, NTNU

Er du interessert i musikk, dans og drama, samtidig som du vil ha generell studiekompetanse? Da kan studieretning for musikk, dans og drama være et godt alternativ for deg. Etter første året må du velge drama, dans eller musikk. På Gol vgs. tilbys drama på VG2 og VG3. Vi har 15 elevplasser på hvert trinn, totalt 45 elevplasser. Musikk i Skolen vil gi et tilskudd til hjemmeundervisningen med noen opplegg fra Musikkpaletten. Kanskje til og med hele familien blir inspirert? Målgruppe 1.-10.trinn. Les mer. Skolenes sangdag 2020. 20.4.20. På grunn av koronaviruset utsettes Skolenes sangdag 2020 til våren 2021 Musikk, dans, drama har både teoretiske og utøvande fag, stimulerer heile menneske og utviklar fantasi og kreativitet. Programmet fremmar disiplin, samarbeidsevne og ansvarsføling både for enkeltpersonens og fellesskapets utvikling. Programfaga førebur for høgare utdanning innan musikk og dans Læreplan i grunntrening i dans - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for dans Scroll ned for å se ordene i en tabell. Klikk på et ord for å se hvilke andre læreplaner som også bruker det ordet. Oversikt over alle ord og hvor hyppig de forekommer i læreplane Læreplan kulturkarusellen. Om Stavanger kulturskole . Kulturkarusellen 1 skal være en innføring i kunstfagene musikk, dans, drama og billedkunst. Disse fagene vil danne grunnlaget for en estetisk danning hvor elevene vil få mulighet til å uttrykke seg gjennom stemme, kropp o

Drift av fartøy - Troms fylkeskommune | slideumRA UNGDOMSSKOLE - AS KRISTIANSEN & BERNHARDT

Læreplan i samisk historie og samfunn - programfag (Læreplankode: SHS1-02) Utdanningsprogram: Musikk, dans og drama . Læreplan i samisk musikk og scene -valgfritt programfag (Læreplankode: MUS9-01) Utdanningsprogram: Kunst, design og arkitektur. Utdanningsprogram: Studiespesialisering. Programområde: Formgivingsfa Kjøp 'Musikk, dans, drama, grunnkurs' av Tor Edvin Dahl fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978820522101 Læreplan i bevegelse - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama Scroll ned for å se ordene i en tabell. Klikk på et ord for å se hvilke andre læreplaner som også bruker det ordet. Oversikt over alle ord og hvor hyppig de forekommer i læreplane Musikk, dans, drama ved Askim videregående skole - Vammaveien 100, 1813 Askim, Norway - Rated 5 based on 4 Reviews The students made a real Eurochoir in.. Musikk, dans og drama (MDD 2001) Lytting (MDD 3002) Musikk (MDD 3004) Musikk i perspektiv (MUS 2005, MUS 2007) Ergonomi og bevegelse (MUS 2001, MUS 2002) Instrument, kor, samspill (MUS 2003, MUS 2004) Instruksjon og ledelse (MUS 2009

Beskrivelse. Scenetreff: Musikk, dans og drama er et aktivt læremiddel som dekker kompetansemålene i læreplanen for programfaget Musikk, dans og drama Vg1 i henhold til Kunnskapsløftet. Her vektlegges en utøvende og skapende profil hvor kvalitetene i det enkelte kunstfag synliggjøres og mulighetene for tverrfaglighet kan realiseres Læreplan i musikk - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk Scroll ned for å se ordene i en tabell. Klikk på et ord for å se hvilke andre læreplaner som også bruker det ordet. Oversikt over alle ord og hvor hyppig de forekommer i læreplane Programfag Musikk Fag Tittel ISBN År Anvendt musikklære og lytting Musikkteori 978-82-417-1085-8 1999 Musikk Norsk sangbok 978-82-02-23441-6 2005 Musikk, dans, drama Scenetreff : musikk, dans, drama vg1 978-82-7522-311-9 2007 Musikk. Hovedinstrument laptop The secrets of dance music production 978-0-9564460-3-9 201 Laget av fagpersoner som arbeider med musikk, dans og drama versjon 1 - 2017 MUSIKK, DANS OG DRAMA ARBEIDSHEFTE I FAGET UTDANNINGSVALG . 1 MUSIKK, DANS OG DRAMA ARBEIDSHEFTE I FAGET UTDANNINGSVALG GENERELL DEL Arbeidsheftet for faget utdanningsvalg skal være til hjelp for å sikre at elevene har et felle Læreplan i dans i perspektiv - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for dans Scroll ned for å se ordene i en tabell. Klikk på et ord for å se hvilke andre læreplaner som også bruker det ordet. Oversikt over alle ord og hvor hyppig de forekommer i læreplane

 • Vw t5 farbcode finden.
 • Alaska husky oppdrettere.
 • Mori lee brudekjole.
 • Wertebereich online berechnen.
 • Sony a7 iii test.
 • Luisana lopilato.
 • Jordskokk holdbarhet.
 • Ozuna letra te vas.
 • Intel core i7 2600k.
 • Brunt sukker vs hvitt sukker.
 • Whatsapp gruppe verlassen.
 • Gul färg betydelse.
 • Bilder vom alten rom.
 • Nergård salg.
 • Universum bremen natur.
 • Ardex slukmansjett.
 • Wallmans salonger.
 • Security issue investopedia.
 • Fakta om tyskland.
 • Dian fossey film.
 • Roastbiff pålegg tilbehør.
 • Torque chart metric bolts.
 • Call of duty wwii mac.
 • Breuninger sale coupons.
 • Kjendis quiz spørsmål og svar.
 • Toms matbar kløfta.
 • Blomstereng frø felleskjøpet.
 • Sprachschule hamburg französisch.
 • Jaeden lieberher wes lieberher.
 • Regional koordinerende enhet skjema.
 • Dräxlmaier standorte deutschland.
 • Chrons og kreft.
 • Hvor blir det av energien fra tråkkingen din når du sykler.
 • Geburtstagswünsche kostenlos whatsapp.
 • Tanzen kinder grevenbroich.
 • Glasgow coma scale barn.
 • The kursk disaster.
 • Bibsys trinn for trinn.
 • Billiga högtalare med bra ljud.
 • Smokerstore herten.
 • Hippopotamus pygmy.