Home

Hva er det som skaper en drivhuseffekt på jorda

Hva er egentlig drivhuseffekten? - Y

Drivhuseffekten er i utgangspunktet en naturlig prosess som virker oppvarmende på vår atmosfære og på jordens overflate. Det finnes gasser i atmosfæren som absorberer noe av varmestrålingen fra jordoverflaten og gjør at ikke all varmen forsvinner rett ut. Se på grafikk av drivhuseffekten nederst i artikkelen! Jorda kunne vært -18 grade Drivhuseffekt er oppvarming av atmosfæren og jordoverflaten som følge av at noen av atmosfærens gasser absorberer en del av den infrarøde varmestrålingen fra jordoverflaten. Temperaturen planetens overflate og i atmosfæren blir dermed høyere enn den ville vært uten denne effekten. En forutsetning for drivhuseffekt er at atmosfæren inneholder såkalte klimagasser (drivhusgasser) Det er spesiell drivhusgasser, som vanndamp, CO2 og metan, skyer samt aerosoler i de nederste 15-20 kilometerne av atmosfæren som er med på å skape drivhuseffekten. Drivhuseffekten sikrer en global gjennomsnittstemperatur på 14 °C på jorden, og er dermed også en nødvendighet for at jorden er beboelig Det er måling av temperatur og nedbør over mange år som kan gi en pekepinn om endringen i klimaet. FNs klimapanel har utarbeidet vitenskapelige rapporter om virkningene av klimaendringer på jorda, og hvilke tiltak som bør settes i verk

Drivhuseffekt - Wikipedi

 1. Dette er en effekt som både er en nødvendighet for jorda, men samtidig en trussel. Drivhuseffekten er en naturlig prosess som foregår i alle atmosfærer, det vil si at jorda ikke er den eneste planeten som har drivhuseffekt, men at den også foregår på andre planeter i solsystemet vårt
 2. På månen er det ingen atmosfære, og derfor ingen drivhuseffekt. På solsiden er temperaturen ca. 100 °C, og på nattsiden er den -150 °C. Slik ville vi hatt det på jorda også hvis vi ikke hadde hatt en atmosfære som sørget for drivhuseffekten
 3. Atmosfæren på Venus består av 96 prosent CO2, noe som skaper en veldig høy drivhuseffekt på planeten. Den tykke atmosfæren på Venus innebærer at trykket på planetens overflate er 92 ganger høyere enn på jordas overfalle

Da er det fullmåne. Når månen og sola er på den samme siden av jorda, virker det som om hele månen er helt i skygge. Det kalles for nymåne. Hva skyldes tidevannet? Månens tyngdekraft har en tydelig effekt på havet på jorda. På den siden som er nærmest månen og den siden som er lengst borte, skaper månens tyngdekraft en bule på havet Det gir en forsterket drivhuseffekt, ifølge forskerne. I 2015 er det mer av denne gassen i lufta enn det har vært på mange millioner år. Grunnen er at verden forbrenner kull, olje og gass Jordas atmosfære virker på samme måte som drivhuset; I atmosfæren er det gasser som slipper inn solstråling og som samtidig hindrer varmestråling fra jorda i å slippe ut. Takket være drivhuseffekten har jorda et klima som er egnet for liv, for uten den ville gjennomsnittstemperaturen på jorda vært -18ºC og alle verdenshavene ville vært dekket av is

Drivhuseffekt - Hva er drivhuseffekten og hvordan oppstår

Klimaendringer er endringer i hvor ofte ulike typer vær forekommer. Det kan være endring i middelverdier (gjennomsnitt) av temperatur, nedbør eller vind. Det kan også være endringer i hvor ofte ekstremt vær inntreffer. Siden slutten av 1800-tallet, da temperaturmålinger med instrumenter (termometer) begynte, har den globale middeltemperaturen ved jordoverflaten økt med omkring 0,8 °C Jorden eller jorda, (latin: Tellus eller Terra, symbol:), som er den planeten hvor vi mennesker oppsto og bor på, er den tredje planeten i vårt solsystem regnet fra solen.Det er den femte største planeten i solsystemet og planeten med størst tetthet, hvilket innebærer at dens gravitasjon kun overgås av Jupiter, Saturn og Neptun.Jorden er den største av solsystemets fire steinplaneter. Temperaturen på overflaten bestemmes av utstråling fra sola, jordas beskyttende magnetfelt, hva som slipper gjennom atmosfæren og hva overflaten reflekterer eller absorberer av varme. Varme strømmer alltid fra det som er varmere til det som er kaldere. Bra for oss som lever langt nord

PPT - Drivhuseffekten PowerPoint Presentation, free

Naturfag Påbygg - Konsekvenser av økt drivhuseffekt - NDL

 1. Det som skjer når vi får en drivhuseffekt er (tar utgangspunkt i jorden, atmosfæren, solen og dette): Solen sender energirik stråling mot jorden, denne har en høy frekvens. Fordi denne strålingen har en høy frekvens slipper den lett igjennom atmosfæren
 2. Drivhuseffekt som er menneskeskapt. • Forklare på på en enkel måte hva nordlys er og trekke inn Krisian Birkelands forsøk for over 100 år siden. se tidligere forklaring. Solvinder er de som skaper nordlys. • Forklare hva farger på stjerner kan fortelle oss
 3. Hun er en av få i Norge som forsker på hvordan livet faktisk kunne ha oppstått på jorda. Det er flere åpne spørsmål knyttet til dannelsen av tidlige Irep Gözen sier at det er vanskelig å finne ut av hvordan de første cellene ble dannet fordi vi ikke vet akkurat hva slags forhold det var på jorda for fire milliarder år siden
 4. Bruk kurven til å fastslå om det er istid eller mellomistid ved år 400 000 f.Kr., 200 000 f.Kr. og 1850 e.Kr. Hva kan være årsakene til at gjennomsnittstemperaturen på jorda har variert de siste 400 000 årene? Vi kan si at det er en samvariasjon mellom CO2-kurven og temperaturkurven gjennom de siste 400 000 årene
 5. En annen ting som kan være greit å ha i mente, er at forskerne er langt fra å være sikre på (eller enige om) nøyaktig hva som vil bli konsekvensene av en økt drivhuseffekt. For eksempel finnes det mange forskjellige oppfatninger av hvor mye temperaturen på jordoverflaten vil øke, og hvordan dette igjen vil påvirke livet på jorda
 6. Karbon er en av de viktigste grunnstoffene vi har. Karbon finnes i planter, trær, jord, fjell, dyr og mennesker. Karbon, som en del av gassen CO 2, er også vesentlig for å regulere klimaet på jorda.. Karbonkretsløpet beskriver hvordan karbon går gjennom luft, vann, organisk materiale og jord og i en evig runddans

Drivhuseffekten Sammendrag - Studienett

Hva er det SKAPER ønsker å oppnå? SKAPERs hovedformål, som vedtatt i våre vedtekter, er at: Foreningen vil utbre evangeliet, utruste de troende og forsvare hele Bibelens autoritet. Dette vil vi oppnå ved blant annet å arbeide for å gi deg mest mulig korrekt vitenskapelig og bibelsk informasjon Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes. Søk i VG Nett Debatt Avansert søk. 'Drivhuseffekt' på Wikipedia NYTT TEMA Det er det har ligget i hele pleistocen, helt til vi mennesker fant opp dampmaskinen og forbrenningsmotoren. Med en så lav drivhuseffekt er det på grensen til å være kaldt nok i nordlige deler av Canada til at sommeren ikke klarer å smelte snøen som falt på vinteren. Det er hva forskerne tror er utløseren av vandringene ut og inn av.

Hva er klima og klimaendringer? Det er forskjell på vær og klima. Været er det du kan se ut av vinduet hver dag. Klima er et gjennomsnitt av været målt over lang tid. Det går med andre ord ikke an å se om klimaet endrer seg fra dag til dag, eller fra måned til måned. Du må i stedet måle endringer over år og tiår Hva er CO2? CO2 er en klimagass som finnes naturlig i luften. skaper vi det som kalles økt drivhuseffekt. Dette er det vi kaller global oppvarming. FNs klimapanel mener det er sannsynlig at temperaturen på jorda vil stige mellom 1,1 og 6,4 grader i løpet av de neste hundre årene Hva er egentlig jord? For å svare på det, kan det være nyttig å skille mellom jord og jordsmonn: Jord er alt løst materiale (løsmasser) over berggrunnen, av mineralsk eller organisk opphav.; Jordsmonn er den delen av jorda som plantene har røttene i.; Jordarter. Jord er dannet på ulike måter, gjennom ulike geologiske prosesser En klimagass er en type gass i atmosfæren som fanger varmen fra sola, og skaper drivhuseffekten. Uten klimagassene hadde det vært veldig kaldt på jorda Hva er drivhuseffekten, Uten drivhuseffekten ville vann i all hovedsak eksistert som is, og det ville aldri ha utviklet seg liv på jorda. Drivhuseffekten skaper også fordampning og omveltninger i atmosfæren, noe som gir oss vannets kretsløp og vindsystemene

Drivhuseffekten på jorden fungerer som et varmende teppe: Tenk på deg selv under et teppe i et kaldt rom. Du representerer jorden, en varm kropp som stråler ut energi, det vi vanligvis kaller varme. Teppet representerer det atmosfæriske laget av klimagasser. Når varmeenergien forlater kroppen din, blir den tatt opp av fibrene i teppet · Det vil bli høyere temperaturer, varmere fordi jo mer karbondioksid det er i atmosfæren, jo høyere blir temperaturen. Og temperaturene på jorda har allerede økt med 0,5 grader på 100 år, fra en gjennomsnittsgrad på 13,9 til 14,4 grader. Det virker ikke som det er så mye, men det er faktisk veldig mye. Bar Det er den naturlige drivhuseffekten som skaper levelig temperatur på jorda - uten drivhuseffekten hadde gjennomsnittstemperaturen på jorda vært 34 grader kaldere enn den er. Men menneskeskapte utslipp av drivhusgasser, eller klimagasser, som CO 2 , metan og andre gjør at konsentrasjonene av disse gassene i atmosfæren øker I en mye mindre skala enn på jorda, selvsagt, men det gir oss et godt bilde på hvordan drivhuseffekten fungerer i praksis. Forsøk nr. 2: Hva skjer når havnivået stiger I dette forsøket skal vi teste hva som skjer med vannivået i to plastbokser, når en like stor mengde is smelter i begge boksene

Hei, jeg lurer på om noen her kan være så snill og nevne de sentrale trekkene med drivhuseffekt, og utslipp av miljøgifter. Hvilken konsekvenser drivhuseffekten kan ha på jorden og hva kan dette føre til? - Slik jeg har forstått så blir ozonlaget tetter ved for mye slipp av miljøgiftige gasser ved bruk av ikke fornybar energi, og som igjen vil føre ti Ved økt drivhuseffekt vil temperaturen på jorda øke. Snø- og islaget som dekker Arktis og Antarktis vil reduseres. En større andel av jordoverflata vil da bestå av fjell og vann. Fjell og vann har liten albedo sammenliknet med snø og is. En større andel av de elektromagnetiske strålene fra sola vil da bli absorbert Et naturlig lag av atmosfæriske gasser absorberer en del av denne strålingen, og tvinger mye av den tilbake til jorda igjen. Der varmer den jordoverflaten og skaper det som er kjent som «drivhuseffekten». Uten en viss naturlig drivhuseffekt ville jordas gjennomsnittstemperatur vært mye lavere, og planeten ville vært dekket av is Vi har en drivhuseffekt som, når den er i en passende balanse, Langs ekvator skjer den kraftigste oppvarmingen på jorda, her stiger lufta til værs, og det blir lavtrykk hele året. Forklar hvorfor det blir høytrykk. Hva er passatvind,.

Dette er bare en del av eksemplene du gir. Hvis vi ser på andre sykluser, er en annen viktig syklus karbonsyklusen. Karbon er det grunnleggende materialet som danner strukturen til levende ting. Kilden til dette er karbondioksid (C02) oppløst i atmosfæren og vannet Det er denne kraftige energien som får jorda til å fungere slik den gjør. Den styrer blant annet temperaturen, været og drivhuseffekten. Utfordringen ligger i å få utnyttet en stor nok mengde av denne elektromagnetiske strålinga på en effektiv og billig måte

Naturfag Påbygg - Drivhuseffekten - atmosfæren holder på

 1. Klimaendringene er med på å skape en global matkrise. Matforbruk øker ettersom vi ser økning i både velstand og befolkningsvekst på kloden. Mer velstand bringer ikke bare økt konsum av matvarer men mer konsum av kjøtt og meieriprodukter som krever mer landbruk og forårsaker høyere klimagassutslipp enn enkel vegetariske produkter som potent, korn og bønner
 2. 1. Hva er drivhuseffekten - og hvorfor gjør en økt drivhuseffekt føre til klimaendringer? Tegnet av Lise Sandberg Det finnes ikke lenger noen tvil: Verdens klima er i endring. Menneskelig aktivitet i løpet av de siste 100 år, med avskoging og brenning av olje og naturgass, har forårsaket at mengde
 3. Solenergi er en blanding av lys- og varmeenergi som vi kan utnytte på ulike måter, for eksempel har frukt, grønnsaker og fisk fra Hva ville det bety for temperaturen på jorda dersom det ikke var noen drivhusgasser i og konfliktar det kan skape lokalt og globalt . Samfunnsfag Vg1/Vg2. Politikk og demokrati. diskutere omgrepa.
 4. Økningen tilsvarer at en lyspære på 1.8 Watt står på både dag og natt på hver eneste kvadratmeter over hele jorda. Dermed øker den globale bakketemperaturen. Hvis konsentrasjonen av CO 2 stabiliseres, vil temperaturen øke helt til jord-atmosfæresystemet har kommet i en ny energibalanse, det vil si til jorda sender ut like mye energi som den mottar

Hva er egentlig Drivhuseffekten? Når mann måler selve temperatur på innsiden i et drivhus, så finner mann ut at det er mye varmere på innsiden i et drivhus en det er på utsiden av drivhuset. Det er på grunn av at Solstrålingen slippes igjennom drivhusglasset, mens varmestrålingen innenfra drivhuset forminskes og stoppes av glasset Det er en klimavennlig form for energiproduksjon som ikke medfører naturinngrep. Strøm og varme produseres hvor den skal brukes, uten tap i nettet. Det er en viktig bidragsyter for å oppnå mål for byggsektoren, som nullenergihus og plussenergihus. Det er en god løsning for både eksisterende og nye bygg - med svært raskt byggetid

drivhussgassene gjør det mulig for liv å overleve på jorda solstråling uhindret - atmosfæren = varmer opp jorda. men varmestråling som >fra jorda = langbølget derfor absorbert av gassene i atmos. disse sender ut varmestrålingen igjen, men i alle retninger. noe tilbake til jorda, noe vekk plast som er vanskelig å resirkulere (eksempelvis svart plast) kan ikke lengre brukes til emballasje. en forskrift som begrenser volum av emballasje. Det er ofte mye mer enn man trenger, eksempelvis på innpakket elektronikk. isopor må få høye avgift og i mange tilfeller forbys Når det gjelder fossile brennstoffer, drivhuseffekt og global oppvaring, kan dere ta en titt på svaret som er gitt til et par andre: Drivhuseffekten er et begrep som forklarer den globale oppvarmingen som vi opplever over hele kloden nå for tiden Synkrotronstråling er en form av bremsestråling. Det er elektromagnetisk stråling fra ladde partikler som beveger seg i en sirkulær bane rundt et sterkt magnetfelt. (et magnetfelt er et område som er påvirket av magnetiske krefter.) Strålingen dannes på grunn av partiklenes sentripetalakselerasjon (akselereringen mot et sentrum) Hydrogen forårsaker ikke økt drivhuseffekt, fordi det ikke er en drivhusgass på samme måte som karbondioksid, og forårsaker dermed ikke økt global oppvarming og drivhusgass. Skader ikke miljøet, fordi det eneste utslippet fra brenselceller er vanndamp, som ikke forurenser. Men å produsere brenselcelle forurenser i seg selv

Jordas atmosfære - Hva er atmosfære og hva består den av

Temperaturen på jordoverflata blir mykje høgare enn han ville vore i ein atmosfære utan drivhusgassar. Ein reknar gjerne med ein global gjennomsnittstemperatur på rundt -18 °C utan drivhusgassar, medan temperaturen i dag er rundt +15° C. Livet på jorda treng den drivhuseffekten som jordatmosfæren skaper I tillegg bearbeides jorda slik at røttene på vekster klarer å trenge gjennom det harde underlaget, og det prøves vekster for å se hva som gagner jorda. En pionerblanding med 4-5 ulike sorter sås, og gressblandingen freses litt utover som kompostering. - Når matjord lagres i mange år, er jorda død Hvordan dannes nordlys. Nordlys oppstår når ladde partikler fra sola kolliderer med atomer og molekyler i jordas atmosfære. Sola sender kontinuerlig elektrisk ladde partikler ut Det er den planeten som er nærmest Jorda og vises derfor klart på himmelen. Det er kanskje årsaken til at den er oppkalt etter kjærlighetsgudinnen Venus. Publisert 07.08.2007, kl. 09.5

Jorda - Norsk Romsente

 1. På same måte som ozon skaps blir det brutt ned av uv-b strålinger, men når de blir brutt ned, vil de igjen lete etter andre molekyler og danne ozonmolekyler igjen. Dette er en fin balanse som er viktig for oss, for hva skulle vi gjort uten ozonlaget. Balansen mellom oksygen og ozon skrives som 3O 2 ­­ ß à 2O 3
 2. Utenfor den nordøstlige kysten av Australia ligger Great Barrier Reef. Det er et korallrev på hele 348 000 kvadratmeter. Det er nesten like stort som hele Norge. Revet består av 900 små øyer, og mange av dem er dekket av vegetasjon. Det meste av revet er rundt 2 millioner år gammelt
 3. Det er heller ingen tvil om at økt mengde drivhusgasser i atmosfæren vil føre til en forsterket drivhuseffekt. på jorda er så sterke at det er på hva som eventuelt kan.
 4. En økning som er forårsaket av menneskets bruk av fossile energikilder (spesielt kull, olje og gass) og endret arealbruk. Det siste vil si endringer i bruken av landområder som påvirker planter og karbon i jordsmonnet. Oppsummering. Gjennomgangen av hva som skaper klimaendringen viser at dette er et samspill mellom en rekke indre og ytre.
 5. Jobb på tvers av naturfag og matematikk og 1) forklar og/eller 2) lag, på pair eller ved å programmere, en modell som er relevant for temaet. Kombiner en undersøkelse av for eksempel vitenskapen bak klimamodeller i naturfag med en diskusjon av rollen slike modeller spiller i internasjonal klimapolitikk i samfunnskunnskap

Er det ikke en liten gutt på Stortinget som tør peke på Keiseren og si at han ikke har vakre klær på seg, Det er et opplyst menneske som innser at jorda er som et støvfnugg i universet, og utveksling av energi internt mellom gassene i atmosfæren, er det som skaper vær

Nora Naturfag

Hva varmer egentlig opp kloden? - Klim

Serien er satt til en amerikansk militærbase i nordøst-Italia, hvor tenåringene Fraser («It»-stjerneskuddet Jack Dylan Grazer) og Caitlin Harper (Jordan Kristine Seamon) sliter med å finne sin plass og identitet blant de italienske ungdommene. Året er 2016 og vi nærmer oss slutten på det amerikanske presidentvalget, noe som skaper en helt spesiell situasjon for militærfamiliene i. Enten det er brann i skogen eller dødelig virus i lufta, er dette vanskelige dager for våre venner i Amerika, hvor så mange ser på Norge som sitt egentlige hjemland - og en veldrevet, fredelig nasjon i en urolig verden. Det er ikke rart at mange nå vil «hjem»

Den globale oppvarmingen og drivhuseffekte

FN sitt klimapanel er mer enn 95 prosent sikre på at klimaendringene er skapt av mennesker. - Spørsmålet er avklart. Men jeg forstår at det er mye forvirring rundt hva vi vet og ikke vet, sier Samset. Tore Furevik, direktør ved Bjerknessenteret, gir sin tilslutning til Samsets liste og har følgende tips til deg som synes det er komplisert (Jesaja 40:22; 55:8, 9) Så det er ikke overraskende at det er sider ved Jehova vi ikke forstår fullt ut. Selv om tanken på at Gud er evig, kan være vanskelig å fatte, ser vi at den virker fornuftig. Hvis en annen hadde skapt Gud, ville jo den personen ha vært Skaperen. Men som Bibelen forteller, er Jehova den som «har skapt alle ting» Vi inspireres i år særlig av Jesaja 61:1-4 og Bibelens budskap om frigjørelse, nyplanting og gjenoppbygging. Vi er kalt til å skape en bit av himmelen i en urettferdig verden - På jorda som i himmelen. Vi ser nærmere på hva det betyr i praksis, i vårt forhold til Gud, til det skapte, til hverandre og til anstendig arbeid. Det skjedde da en asteroide traff Jorda for 66 millioner år siden. Og det skjer når Homo sapiens slipper ut CO 2 i atmosfæren og øker klodens temperatur og surhetsgraden i verdenshavene. Når det er snakk om terraforming er det Mars som nevnes oftest. Det er fordi planeten ligner mer på Jorda enn noen andre kandidater

Hva er global oppvarming? - naturvernforbundet

Venus har to store kontinenter, ett på den nordlige og ett på den sørlige halvkule. Mellom dem er det store sletter skapt av vulkansk aktivitet. Maxwell Montes er det høyeste fjellet på Venus. Det er cirka 11 kilometer høyt. Overflaten på Venus er en brennhet steinørken dekket av kratere og vulkaner Det nye sykehuset på Lørenskog blir både kjølt og varmet opp med energi fra en brønnpark. Varmepumpene på det 137 000 kvadratmeter store sykehuset henter vann fra 228 brønner som er 200 m dype. Det årlige varmeforbruket er på 26 GWh, mens 8 GWh skal kjøles bort. Totalt skal det investeres over 100 millioner kroner i det termiske anlegget CO2 er den klimagassen skaper en drivhuseffekt i atmosfæren, på grunn av menneskenes bruk av fossilt brennstoff som gass, kull og olje. Tunfisk Store deler av verden er i dag helt avhengig av fisk fra tropiske hav, og dør korallrevene frykter man sammenbrudd av næringskjeden i havet, - og mangel på fisk

Det går ikke klart frem i innlegget hva som er galt i vår annonse. Han sier at vi blander vær og klima, forurensning og drivhuseffekt, uten å gi eksempler. Siden Klimarealistene prøver å være klare på forskjellen på vær og klima, og på at CO₂ ikke er forurensning, tar vi gjerne mot eksempler på uklarheter 5.Det er ikke vits å kildesortere. 6.Det burde bli dobbelt så dyrt å fly som det er i dag. 7.Det er lurt med høy skatt på kjøtt. 8.Biler som bruker bensin burde forbys. 9.Alle som bor mindre enn 5 km fra jobb eller skole burde sykle eller gå. 10. Barn og unge burde ha stemmerett i FN. 11. Det er rettferdig at rike land skal ha større. Kjøp Den som har begge beina på jorda står stille fra Cappelendamm Den som har begge beina på jorda står stille representerer Bringsværds definitive gjennombrudd. Den er tankevekkende, samfunnkritisk og livsbejaende digressiv. Vi stifter bekjentskap med en rekke herlige figurer, fra hevnlystne pornoprodusenter til nervøse, men handlekraftige alkymister Det eneste vi kan vite, er at kosmos er hva det er. Å diskutere hvem som har rett, enten de som tror på en bevisst intelligent skapelse, eller at alt ble til på en fullkommen tilfeldig måte gjennom The Big Bang og at verdensrommet stadig ekspanderer, eller om alt er skapt av kunstig intelligens er slik set I denne økta presenteres oppdraget som skal skape læringsbehov og en engasjerende ramme for elevene gjennom hele opplegget. De skal undre seg over hva som gjør at noe er levende og ikke levende gjennom å sortere ulike bilder og diskutere objekt fra verdensrommet som har falt ned på jorda. mikrometer (µm) tusendels millimeter Det er 1.

Miljøagentene er en miljøvernorganisasjon for barn. De ønsker at barn skal bli glade i naturen og få lyst til å ta vare den. - Barn som blir med i Miljøagentene i Flekkefjord kan blir med 5-6 aktiviteter i året og så får de blad i posten fra hovedkontoret i Oslo REpresentasjon og DEltakelse i naturfag er utviklet av UiO. Det er en ressurs for å bevisstgjøre både læreren og elevene på betydningen av representasjoner i naturfagundervisningen. UiO har laget en Canvas med mange moduler og drivhuseffekt er av dem. Drivhuseffekte

Drivhuseffekten - Bjerknessenteret for klimaforsknin

Karbonkretsløpet på jorda er veldig viktig. Faktisk er det en av grunnene til at jorda er levelig for oss mennesker. Da er det ironisk at årsaken til menneskeskapte klimaendringer er at vi mennesker har begynt å tukle med karbonkretsløpet gjennom å bruke fossile brensler som gir CO2-utslipp Videre skal jeg se litt på hva elever kan om drivhuseffekt og ozonlag, og hvilke årsaker som kan ligge til grunn for deres kunn-skaper. Skoleslaget og klassetrinnet jeg i hovedsak vil konsentrere meg om er grunnskolens 10. klasse. Hovedårsaken til dette er at det er her datamaterialet i generalprøven i PISA (se kap. 5.2) er samlet inn

Undersøke hva som skjer med vannivået i to like store plastbokser når like store mengder is smelter. En ismasse i vannet og en ismasse en stein. Her sammenlignet vi forsøket med hva som skjer under global oppvarming En av de alvorlige konsekvensene økt drivhuseffekt har, er at isen på arktis og antarktis smelter, og at vannstand og havnivået øker. Dette kan legge flere land og områder under vann, og føre til at flere dyrearter blir utryddet. Metode: 1. I det første forsøket skal vi se på konsekvenser av issmeltingen. Vi fyller de to plastboksene. Lurer på hva som menes med naturlig drivhuseffekt.. Hva er forskjellen på det og økende drivhuseffekt? Håper dere kan hjelpe meg =) Mari (25.11.2006 19:26) Hei Mari! Med den naturlige drivhuseffekten så menes det at den atmosfæren vi har rundt jorda har en viss naturlig drivhuseffekt som er og bestandig har vært tilstede Det er på grunn av temperaturforskjellene på stjernene som skaper forskjellige farger. Betelguese har en rød-gul farge og Rigel har en farge som er nærmere blå-hvit. Like under Orions belte kan man se Orions sverd, der det den dag i dag dannes stjerner

Drivhuseffekten - Naturfagsiden til 1ST

Drivhuseffekt Klimadebat.dk - Dansk forum om klimaændringer og global opvarmning GlobalOpvarmning.dk: Sitets formål er at informere, oplyse og skabe øget interesse og dialog omkring vore reelle muligheder, hybride løsninger og de alternativer der er på tegnebrættet, - også selvom teknologien ikke er helt på plads endnu Jorda har en naturlig drivhuseffekt som gir oss en. Det er spesielt kraftige solvinder som forårsaker kraftig nordlys når retningen på solvinden er rettet mot jorda. Sola har også solstormer med jevne mellomrom, der store mengder energi slippes ut fra sola. Utgangsområdet for en slik solstorm er ofte markert med en solflekk på solas overflate. Solstormer kan gi meget kraftige. Noen eksempler på hva som skaper de naturlige klimavariasjonene er variasjoner i jordens bane rundt solen (Milankovitch-syklusene), endringer i solaktiviteten (for eksempel 11-års Schwabe-syklus) og vulkanutbrudd. En type tilbakekoblet effekt innebærer en forsterket respons på endringer i temperaturen Global oppvarming er varmere klimaendringer som påvirker alle på jorda. Det er global oppvarming som er mest aktuelt for miljøet og som vi mennesker må tenke mest på nå. Global oppvarming fører med seg store konsekvenser for miljøet, for eksempel stigende havnivå på grunn av isen som smelter, hete bølger og ekstrem vær som orkaner og tornadoer Alt som trengs for å skape drivhuseffekt, altså varme fra solstråler, er en plastduk festet i noe. Du kan altså plante tomatene i et bed og lage en anretning som skaper drivhuseffekt og kalle det drivhus. Derfra til enkle modeller i tre og plastduk, eller aluminium og polykarbonat er veien lang, men ikke dyr

klimaendringer - Store norske leksiko

En takbergart som holder på olje og gass . 8. Hva er en oljefelle? Forklar og gi et eksempel. l Når en takbergart er brettet eller foldet, danner det en ojefelle. 9. Hvordan letes det etter olje- og gassfeller? l Man bruker luftkanoner som sender kraftige lydbølger ned i havbunnen Forklar hva som menes med naturlig drivhuseffekt og hva som menes med økt drivhuseffekt. Naturlig drivhuseffekt er slik den ville vært uten menneskelig påvirkning (forurensning, nedhogging av skoger, brenning osv). Økt drivhuseffekt er en drivhuseffekt hvor det stadig tilsettes drivhusgasser i atmosfæren Jorda, også kalla Tellus, Gaia, den blå planeten, terra (frå latin) og verda, er den tredje planeten frå sola og er den største steinplaneten i solsystemet. Jorda er om lag 150 millionar kilometer unna sola. Jorda har ein naturleg satellitt kalla månen, og jorda er den einaste planeten i universet der ein veit med visse at det finst liv.. Definisjon: Bærekraft er en slags gyllen regel for livet på jorda.Vi må leve på en måte som gjør at vi får det vi trenger, uten å skade andre mennesker eller naturen. Utvikling = forandring: Når noe utvikler seg, skjer det en forandring.. Bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine. Jeg er en gutt på 16 år. Jeg ville stille dere spørsmål angående skapelsen av universet. Det jeg lurte på er at det står i koranen at alt ble skapt i 7 dager. Så spørsmålet mitt er hvorfor skapte Allah hele universet i 7 dager, når han kunne gjøre det i ett blunk. Da mener jeg i 1 eller 2 sekunder eller mindre

Faktorer som påvirker dirvhuseffekten : 1. Sola : Energien som kommer fra sola er drivkraften i klimasystemet. Sola bidrar til variasjon i jordas bane rundt sola. Og det hjelper med å veksle mellom istider og varmere perioder. Det at styrken på sola varierer, er fortsatt usikkert hvor mye dette påvirker klimasystemet. 2. Naturlig drivhuseffekt Det fuktige været skaper problemer for innhøstingen rundt om i landet, og nå er det særlig viktig å ha fokus på jordpakking og jordløsning. Det er ikke alltid til å unngå. Klimaendringene øker faren for at bøndene må jobbe på jorda mens den egentlig er for bløt I 2015 kom det nye byggeregler, som gjør det enklere for folk å reise enkle byggverk på eiendommen sin. Det er imidlertid ulik praksis fra kommune til kommune, så sjekk hva du har lov til uten videre, og hva du må søke om tillatelse til Som mange allerede vet, er planeten vår satt i fare. Den er truet av blant annet Global oppvarming.I katastrofefilmer som 2012 og The Day After Tomorrow, får vi se hva som kan skje dersom jorda vår skulle gå under, på grunn av Global oppvarming.I mange år har Maya-indianere, Jehovas Vitner og mange forskere, spådd at jordas undergang er nær

Dette skaper en økning i havnivået som kalles termisk utvidelse av vann. Drivhuseffekten Smelting av is : Smelting av Antarktis, Grønnland og alle verdens isbreer er det som kommer til å gi en stor virkning på havnivået, og dette har allerede begynt Drivhuseffekten i seg selv er ikke menneskeskapt, for i utgangspunktet er det en naturlig prosess, og en forutsetning for liv på jorda. Vi vet nå at CO 2 er en av flere drivhusgasser som bidrar i prosessen Disse kollisjonene skaper en lavfrekvent lydbølge som er der så å si hele tiden. - Sjøen pumper lyd opp i atmosfæren ganske kontinuerlig. Denne lydbølge har en frekvens på cirka 0,2 hertz, og det er innenfor det frekvensbåndet der vi jobber Og temperaturene på jorda har allerede økt med 0,5 grader på 100 år, fra en gjennomsnittsgrad på 13,9 til 14,4 grader Drivhuseffekten er en naturlig prosess som holder jorda varm. Menneskeskapte klimautslipp forsterker drivhuseffekten, slik at temperaturen øker Konsekvenser av drivhuseffekten

 • Tastatur ipad innstillinger.
 • Schwimmkurs saarbrücken erwachsene.
 • Operauke kristiansund 2018.
 • Hochzeitsmesse leer.
 • Habitable planets in the milky way.
 • Oppsigelse sykemeldt 1 år.
 • Regneark skrivebeskyttet.
 • Falske tenner pris.
 • Fröbel kindergarten.
 • Single ladies coreografia.
 • G20 möte.
 • Vertebrate fish.
 • Hioa enkeltemner.
 • Regen date.
 • Stemmerett i sverige for menn og kvinner.
 • Romsdalen ski.
 • Ulub za darmo.
 • Bestille mer data telenor sms.
 • Alfa romeo 4c speciale.
 • Jakt og friluft gjøvik åpningstider.
 • Tak til paviljong plantasjen.
 • Oliver twist book.
 • Coraline plot.
 • Vag freiburg.
 • Fjerne ørevoks apotek.
 • Jamie lynn spears.
 • Repairing fertilizer ark.
 • Unfall b247 mühlhausen.
 • Seezeit konstanz öffnungszeiten.
 • Huawei p9 lite idealo.
 • Teele blogg.
 • Sänggavel barn.
 • Ü30 party siegburg 2018.
 • Udi skjemaer.
 • ساعات اورينت.
 • Agria katteforsikring.
 • Lv sushi.
 • Overgang fotball barn.
 • Tankwagen aufbau.
 • Hno reutlingen obere wässere.
 • Chanel eau tendre.