Home

Synkron generator

En generator er en maskin som omdanner mekanisk energi til elektrisk energi ved elektromagnetisk induksjon for anvendelse i en ekstern elektrisk krets. Kilden til mekanisk energi kan variere fra en pedaldrevet sykkel til en dampturbin i et kraftverk.I et moderne elektrisk kraftsystem kommer nesten all energi fra synkrongeneratorer som leverer trefase vekselspenning Forskjellen mellom synkron generator og induksjonsgenerator. I en synkron generator, bølgeformen tilgenerert spenning er synkronisert med (direkte tilsvarer) rotorhastigheten. Utgangsfrekvensen kan gis som f = N * P / 120 Hz. hvor N er rotorens hastighet i rpm og P er antall poler Hei jeg har et lite hobbyprosjekt hvor jeg vil drive en AC synkrongenerator med en pelton turbin. Turbinen jeg har er ikke så stor så jeg trenger ikke noe mer enn kansje 500-1500W generator. Det viktigste er vel at den skal være billigst mulig. Men jeg finner ikke noe sted som selger små AC synkr.. Synkron type generatorEn enhet som opererer i kraftproduksjonsmodus. Dens funksjon er lik rotasjonsfrekvens for startmotorens magnetfelt i forhold til rotorhastigheten. Magnetiske poler sammen med rotoren genererer et roterende magnetfelt, som etter overgangen gjennom viklingen av starteren danner en elektromotorisk kraft i den

Denne strømmen lager et nytt magnetfelt slik at det er to magnetfelt i motoren. Et fra stator som har synkron hastighet (f.eks 50 hz), og et fra rotor som går litt saktere. Nå.. Det som er så inderlig kult med asynkronmaskinen er at den er selv-regulerende Eine Synchronmaschine ist eine rotierende elektrische Maschine, in der der Rotor (auch: Läufer) synchron mit dem Drehfeld des Stators läuft. Synchronmaschinen werden häufig als Drehstrommaschinen, also als Drehstrom-Synchronmaschinen ausgeführt. Vom Prinzip her kann jede Synchronmaschine als elektrischer Motor und elektrischer Generator betrieben werden Jeg har ett problem om synkron Permanentmagneten vind generator. Vinden er variabel og hvordan kan få synkron maskin. hva som er middel for synkron maskin. betyr satt ut av frequnce er synchronce med noen wind.if du ser noen Ph.D-avhandling eller papir som kan hjelpe meg fortelle meg. Takk Hilse

De Synkron hastighet er gitt av relasjonen vist nedenfor. Ovenstående ligning (1) viser at rotorhastighetenN har et konstant forhold til feltpolene og frekvensen av den genererte spenningen i armaturviklingen. En maskin som kjører ved synkron hastighet kalles synkron maskin Synkron betyr samtidig; som foregår på samme tid. I fysikken brukes synkron om svingninger som skjer i takt. To signaler er synkrone hvis det er et gitt faseforhold mellom samsvarende, signifikante tidspunkter i de to signalene. De Spenningsregulering av a Synkron Generator er spenningen i spenningen ved terminaler nårbelastningen reduseres fra full load nominell verdi til null, hastighet og felt gjeldende gjenværende konstant. Det avhenger av belastningens kraftfaktor. For enhet og lagringskraftfaktorer er det alltid spenningsfall med økning av belastning, men for en bestemt ledende kraft er.

Generator Endress ESE 6000 DBS | Conrad

Den synkrone generatoren brukes i følgende moduser: en generator med en strøm på 50 Hz., en sveis-synkron generator, en enhet med økt frekvens. Oppfinnelsen gjør det mulig å lage småstoriske elektriske aggregater av universell anvendelse. Den synkrone generatoren driver utstyret på steder uten sentraliserte strømnettet Terminologi og komponenter. En elektrisk motor er en maskin som omformer elektrisk energi til mekanisk energi, oftest i form av rotasjon. Tre hovedtyper etter bruk av fysiske konsepter er elektromekaniske-, elektrostatiske- og piezoelektriske motorer.Den første kategorien er den altoverveiende mest vanlige, og blir behandlet i denne artikkelen Bei Generatoren, die mit hoher Einschaltdauer betrieben werden, ist der Wirkungsgrad der Maschine von großer Bedeutung. Der Wirkungsgrad des Generators wird im Wesentlichen durch drei Faktoren beeinflusst, die Kupferverluste, die Eisenverluste und die Reibungsverluste. Bei Generatoren, die über lange Zeit im Teillastbetrieb betrieben werden, ist zusätzlich ein guter Teillastwirkungsgrad. Synkron generatorbeskyttelse. I et apparatbeskyttelsesperspektiv utgjør generatorer en spesiell klasse av nettverksutstyr fordi feil er svært sjeldne, men kan være svært ødeleggende og derfor veldig kostbart når de oppstår. Hvis for de fleste verktøy, må generasjons integritet bevares ved å unngå feilaktig tripping, fjerne en generator i tilfelle en alvorlig feil er også en primær. Panelet styre kontaktorer således at de enten forsyner bygningen med strøm fra generator eller den offentlige el-forsyning samt i synkron drift hvor begge dele forsyner bygningen således at der opnåes blinkfri ind og udkobling. Kontrol panelet overvåger såvel motor som generator under drift hvilket forhindre utilsigtet skader af enhver art

Generator - Wikipedi

Denne typen generator, som tillater en viss grad av varierende hastighet er derfor mye brukt i vindturbiner, hvor den kan nyttiggjøre seg energien i plutselige vindstøt. Hvis generatoren samtidig er utstyrt med variabel rotorresistans eller variabel rotorspenning, kan turtallet tillates å avvike så mye som opp til 30 prosent fra synkron hastighet En synkron generator med permanent magnet er en generator hvor eksitasjonsfeltet er gitt av en permanent magnet i stedet for en spole. Uttrykket synkron refererer her til det faktum at rotoren og magnetfeltet roterer med samme hastighet, fordi magnetfeltet genereres gjennom en akselmontert permanentmagnetmekanisme og strøm induseres i den stasjonære ankeren De Capability Curve av en synkron generator definerer en grense hvor maskinen kan operere trygt. Det er også kjent som Driftskart eller Kapasitetsdiagrammer.Tillatelsesområdet er begrenset til følgende punkter gitt nedenfor. MVA-belastningen bør ikke overstige generatorens vurdering til den traditionelle generator, hvor rotoren roterer indeni statoren i et radialt magnetfelt. Ved CAT-centret i Roskilde arbejder man muligvis videre med den tyske idé, og modulopbygger generatoren. Normalt vokser generatordiameteren med voksende effekt, men ved at montere flere moduler af generatorenheder med aksialt felt efter hinanden og p

Asynkronmotor er en kortslutningsmotor som drives rundt av et roterende magnetisk felt, men hvor rotoren ved belastning får en langsommere hastighet enn det roterende feltet (sakking). Det er derfor motoren kalles asynkron.Statoren er lik den i synkronmotoren og mates vanligvis med trefase spenning. Rotoren i den vanligste utførelsen, kortslutningstypen, har ingen elektriske kontakter og er. Når du velger det, er det nødvendig å fokusere på følgende egenskaper: en asynkron generator eller synkron, diesel eller bensin, enhetens kraft og antall faser. Strømmen til generatoren kan beregnes som følgervei: dette krever verdien av cosφ, som har hvert elektrisk apparat, delt med sin kraft, angitt i sine tekniske egenskaper

Video: Synkron generator vs induksjonsgenerato

Motoren reguleres til å bli synkron selv om den er asynkron. Slik blir det umulige mulig Postet: 29.01.2011 - 21:22 Re:Asynkronmotor. Motormann. Så en asynkronmotor drevet av en frekvensomformer med vektorstyring gjør at man får et synkront turtall uavhengig av belastning. Elektrisk maskin, maskin som enten omsetter mekanisk energi til elektrisk energi (dynamo, generator) eller omsetter elektrisk energi til mekanisk energi (motor). I prinsippet er det ingen forskjell mellom generatorer og motorer for samme strømart. Derimot skiller man mellom likestrøms- og vekselstrømsmaskiner. Elektriske maskiner brukes i alt fra elektriske biler, elektriske boremaskiner. Ein synkronmotor krev ein startmekanisme til han har nådd synkron fart. Ein trefasa asynkronmotor startar ved å berre tilføra straum, men ein einfasa asynkronmotor treng også ein startmekanisme. På ein synkronmotor kan ein justera spenninga, medan på ein asynkronmotor må spenninga vera den same for at motoren skal gå

An electrical generator typically consists of two parts; stator and rotor. There are various types of electrical generators such as direct current generators, alternating current generators, vehicular generators, human powered electrical generators, and so on. In this article, let us discuss about synchronous generator working principle Asynkronmaskin, elektrisk vekselstrømmaskin, motor som drives av et roterende magnetisk felt, men hvor rotor ved belastning får en langsommere rotasjonshastighet enn feltet. Egner seg for motorer som startes mykt med belastning. Som generator brukes den hovedsakelig i vindturbiner.

ENERCON GmbH er en tysk produsent av vindturbiner.Eier er Aloys Wobben.Han etablerte ENERCON (ENERgy CONverter) i Aurich, Niedersachsen/Tyskland, i 1984.Enercon produserer vindturbiner med elektrisk effekt mellom 30 (E-10) og 6000 kW (E-126) og er markedsleder i Tyskland.Siden 1993 har Enercon bare bygget vindturbiner uten girkassen mellom rotor og synkrongeneratoren Generatoren som kjører ved en synkron hastighet er kjent som synkron generator. Den synkrone generatoren omdanner den mekaniske kraften til elektrisk energi for rutenettet. Derivasjon av EMF-ligning av en synkron generator er gitt nedenfor. La, P være antall poler; φ er Flux per pol i Webers; N er hastigheten i revolusjon per minutt (rpm Hva er en permanent magnet synkron Generator? En permanent magnet synkrongeneratoren (PMSG) er en elektrisk generator som benytter permanente magneter i stedet for elektriske trådspoler til å produsere magnetiske felt. Magneter som holder sine magnetiske felt i lange perioder i varierende forho Synkron generator gjør aggregatet godt egnet til profesjonelt bruk. Aggregatet leveres med elektrisk- og snorstart. Et meget profesjonelt og støydempet dieseldrevet strømaggregat med 1-faset strømuttak. Synkron generator gjør aggregatet velegnet for tyngre oppgaver, til håndverk og industri

Hvor kjøpe synkron generator? - Elektronikk - Diskusjon

 1. Synkron generatorer, som andre typer roterende elektriske maskiner, består av en fast stator og en roterbar rotor. Vanligvis delt inn i synkronmotor og synkronmotor med sving. Den mest brukte er en synkron synkron generator
 2. Stromerzeuger YHG-30-PMG 400V 30kW 3-phasig Synchron Generator SAE3/11.5 AVR. EUR 1.769,00. Aus Österreich. Kostenloser Versand. 18 Beobachter. Stromerzeuger ohne Motor 400V 20kW 3phasig bürstenlos Synchron Generator SAE AVR. EUR 1.199,00. Aus Österreich. Kostenloser Versand. 58 Beobachter
 3. For å koble en synkron generator (pågående system) til å drive system (kjører system), spenningen i størrelsesorden, frekvens og fase av den pågående systemet skal være det samme som for å kjøre systemet før synkrone generatoren er koblet til det eksisterende kraftsystemet .Ville noen pls gi råd..
 4. Synkron generator vs induksjonsgenerator. Induksjonsgenerator arbeidsteori. Strålende polrotor vs ikke-synkende polrotor. Synkronisering av generator. AC generator (generator) - konstruksjon og arbeid. Synkronmotor - konstruksjon og arbeid. Dobbelekirrellmotor. Enkeltfase Motorskjema og arbeid
 5. Hva gjør en synkron inverter gjøre?og hvordan den er forskjellig fra en vanlig inverter

Typer generatorer: synkron, asynkron, inverte

Asynkronmotor vs synkronmotor - Skole og leksehjelp

 1. Synchronous generator is a device that converts/induces kinetic energy to electrical energy, generally using electromagnetic induction.An asynchronous Generator is a maker in which the parts are largely autonomous.syn. generator is not self starting in it the rotor runs at syn speed=120*f/p damper winding or pony motors are used to start.while asyn. gen is nothing but ur induction motor at.
 2. PERMANENT MAGNET GENERATORS - SYNCHRONOUS - MULTI-POLE - LOW/ MEDIUM SPEEDS - 3 PHASE Main application: direct-drive low-speed wind turbines (no gearbox), or medium-speed turbines with gearbox, horizontal axis (HAWT) or vertical axis (VAWT) Powers up to 300 k
 3. Generator Synkron Nettspenning 230volt Frekvens 50Hz Fase 1-3 Motor modell DC186F Sylinder volum 406 cm3 Sylindre 1(4-takt) ant Effekt motor 6,5HK Dimensjoner (BxHxL) 720x480x580mm Decibel 75-79 dBA Tank volum 15l Effekt, maks. 1-fase 2,3kW Effekt, maks. 3-fase 4,5kW Batterilader 12V 84/7 W/A Glassikring Ja Oljevakt Ja Kjøling Luft Snorstart Ja Elektrisk start Ja Drivstoff Diesel Driftstid pr.
 4. synchronous generator[′siŋ·krə·nəs ′jen·ə‚rād·ər] (electricity) A machine that generates an alternating voltage when its armature or field is rotated by a motor, an engine, or other means.The output frequency is exactly proportional to the speed at which the generator is driven. McGraw-Hill Dictionary of Scientific & Technical Terms, 6E.

An alternator is defined as a machine which converts mechanical energy to electrical energy in the form of alternating current (at a specific voltage and frequency). Alternators are also known as synchronous generators. Use of Alternator The power for the electrical system of a modern vehicle gets produced from a Mecc Alte manufacture and supply innovative power production equipment, for a range of applications, to companies around the world Blå borstfri synkron generator i tre faser. Marin trefas synkron generator 400V Synfasgenerator i tre faser Försörjningsförmåga. Försörjningsförmåga: 1500 enheter per månad EvoTec 50hz industriell generator Förpackning och leveran Wie ist ein Generator aufgebaut und wie funktioniert er? Was ist ein Erregerstrom? Ein Generator besteht im Grunde aus rund 7 Hauptkomponenten: Erregerwicklu.. Upgrades & Rotor Exchanges: Our comprehensive solutions portfolio includes capacity uprates, generator replacements, generator to condenser conversion, and rotor exchanges. Learn more about our generator upgrades > Maintenance & Repairs: Our range of advanced technology solutions, including Generator Health Monitoring, extend your generator's life, increase capacity and improve reliability

Synchronmaschine - Wikipedi

synkron maskin NO edaboard

Synkron hastighet - illustrationprize

Generators sold to European Union must meet the relevant local directives. The generator is supplied as a component part of generating set, as it has itself no intrinsic function without mechanical power input. Every generator is therefore supplied with an EC Declaration of Incorporation according to Machinery Directive synkron generator asynkron Generator. På bakgrunn av sluttbrukerne / applikasjonene fokuserer denne rapporten på status og utsikter for større applikasjoner / sluttbrukere, forbruk, markedsandel og vekstrate for hver applikasjon, inkludert: Olje gass Kraftproduksjon Gruvedrift og metaller Industrial Machinery andr Search for Generator. Visit Our Site Today Synkrone AEM-generatorer i børsteløs, elektronisk styrt versjon med integrert AEM-spenningsregulator (AVR) oppfyller de høyeste standarder når det gjelder tekniske parametre, driftsatferd, pålitelighet og enkelt vedlikehold

synkron - Store norske leksiko

 1. Alibaba.com offers 1,007 synchron generator products. About 10% of these are Diesel Generators, 55% are Alternative Energy Generators, and 4% are Generator Parts & Accessories. A wide variety of synchron generator options are available to you, such as output type
 2. Stromerzeuger ohne Motor BBW-128-PMG 400V 128 kW 3-phasig Synchron Generator AVR. EUR 3.490,00. Aus Österreich. Kostenloser Versand. 28 Beobachter. Spannungsregler elektronisch AVR Controller 400V GTDK AVR5-3B3A Generator 3phase. EUR 27,95. Kostenloser Versand
 3. Motors and Generators. ABB Process performance motors. ABB Low voltage AC drives. ABB Industrial ACS880 drives. ABB General purpose drive ACS580. Digital powertrain. Energy efficiency. SynRM verified package efficiency. Calculating payback times of motor-drive packages realistically
 4. With our generator systems for wind turbines, we take a leading position in the world market for decades. After all, they stand for customized quality that ensures maximum energy yield and maximum system availability
 5. Technical files: Looking for a Marelli Motori technical document? Use the filters below to narrow-down your results or type in the product model on the right field
 6. ABB offers a comprehensive range of reliable and high efficiency motors and generators for all applications. ABB has what it takes to help every industry and application reach new levels of efficiency and energy savings even under the most demanding conditions
 7. Stromerzeuger | Notstromaggregat | Generator online kaufen | Deutscher Fachhändler | Generator Germany: Kauf, Service & Wartung | Kostenloser Versand.

Spenningsregulering av en synkron generator

 1. Synchronous Generators. WEM synchronous generators provide reliable and high quality power. They are designed to be driven by reciprocating engines, steam and gas turbines, hydro turbines, or various gas expanders
 2. ation of the closing capacity of circuit breakers and electrodynamic contraints), average duration, 10 ms; Transient (sets the equipment's thermal contraints), average duration 250 ms; Permanent (this is the value of the short-circuit current in steady state)
 3. utt. 1 Gigabyte per

Generatoren tåle å være tilkoblet nettet under de ulike frekvensene så lenge som . Tabell 4 angir uten å ta skade av dette. Vær oppmerksom på at dette bare er krav om teknisk tåleevne, og ikke hva vern-innstillinger skal settes til This parameter is available if you specify Generator type as PV or PQ. Default is 0. Reactive power generation Q. Specify the reactive power that you want generated by the machine, in vars. A negative value indicates that the reactive power is absorbed by the machine. This parameter is available only if you specify Generator type as PQ. Default.

Synkron generator - no

ECE 523 J.D. Law Symmetrical Components Fall 2007 Session 21b 1/4 Synchronous Machine Parameters X d direct axis reactance X q quadrature axis reactance X 0 d direct axis transient reactance X 0q quadrature axis transient reactance X 00 d direct axis subtransient reactance X 00q quadrature axis subtransient reactance X 2 negative sequence reactance X 0 zero sequence reactance r sdc stator dc. View GENERATOR SYNKRON 4-converted.pdf from ENERGY PENS at Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya. GENERATOR SYNKRON Ir. SUTEDJO, MT ONY ASRARUL QUDSI, ST., MT GENERATOR Generator 1 SCSI-grensesnitt (synkron) = 300075.019 Kilobytes per minutt. 1 Kilobytes per minutt = 3.33*10-6 SCSI-grensesnitt (synkron) Valutakurs Avstandskalkulator Været i byer etter måneder Datakalkulator Tilfeldig tall generator Passordgenerator Bil spesifikasjoner Kalkulator for drivstofforbruk Fysiske enheter Kalkulator

Elektrisk motor - Wikipedi

Have a Synkron.web and Smile and hundreds of other synkron.web slogans, from the random slogan generator Synchrotron radiation also has a wide range of applications (see synchrotron light) and many 2nd and 3rd generation synchrotrons have been built especially to harness it.The largest of those 3rd generation synchrotron light sources are the European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) in Grenoble, France, the Advanced Photon Source near Chicago, USA, and SPring-8 in Japan, accelerating. We have two generator of 15MW having 11KV voltage which runs in parallel.when load requirment exceeds 30MW we have to syncronised generators with grid which is 132/11KV.When grid runs in parallel with generator the average powerfactor of grid is poor due to which we have to pay baby penalty to EB.But when load puts on grid indipentantly running as well as average powerfactor is good.Please. Finde die beste Auswahl von synchron-generatoren Hersteller und Quelle von Billig und Qualitäts-synchron-generatoren Produkten auf alibaba.co

Read Synchron Generator reviews and Synchron Generator ratings - Buy Synchron Generator with confidence on AliExpress Synchronous machines are commonly used as generators especially for large power systems, such as turbine generators and hydroelectric generators in the grid power supply. Because the rotor speed is proportional to the frequency of excitation, synchronous motors can be used in situations where constant speed drive is required. Since the reactive.

Synkronmotor - Wikipedia's Synkronmotor as translated by

Asynchrongenerator - Wikipedi

Cummins Generator Technologies; NEWAGE; History of AvK; MARKON; Manufacturing Locations. Alternator Technology Centre; China; Romania; India; Ethics and Compliance; Transparency in Supply Chains; Contact. Enquiry Form; Global Contacts; Authorised Whole Goods Distributors; Authorised Parts and Service Provider Find the generator's model at the rated conditions (i.e., the armature resistance and the approximate synchronous reactance). Since the generator is Y-connected, a DC voltage was applied between its two phases. Therefore: 2 10 0.2 2 2 25 DC A DC DC A DC V R I V R I Synchronous definition is - happening, existing, or arising at precisely the same time. How to use synchronous in a sentence. Did You Know? Synonym Discussion of synchronous

Elektra Beckum GP+ 7503 SB generator for saleSynkron vs asynkron generator – Soil moisture sensor

Spenningsobalansebeskyttelse av synkron generator (ANSI

En gjennomgående aksel drives av en synkron-motor som jobber etter svingningene på nettet (50Hz). De større modellene har en start-motor som har som oppgave å få generatoren opp i turtall. Det tar vanligvis fra 10 til 15 sekunder Brushless excitation Although some generators are still produced with brushes and sliprings to provide the rotor current as illustrated in Fig. 5.4, most now have a brushless excitation system. The two main techniques for synchronous generators are the separate exciter and capacitor excitation and these are described in the following sections. Also included for convenienc Suneco Water Turbine Generator has an extensive team to ensure the highest-quality Micro Hydro Power. Suneco Hydro Generator are committed to individual customer solutions and ensuring Hydro quality in whatever we do. Your Water Turbine Generator orders are monitored and implemented to ensure the top quality Image Transcriptionclose. Q2-) A three phase synchron generator generate 6928 V line voltage under no load when de exciting current is 50 A. When the output terminals are shorted then the currents are measured as 800 A. a- Calculate the synchronous reactance for per phase. b- Calculate the terminal voltage when 12 ohm three resistors are connected as Y

Kontrol panel med Synkronisering - Generator

China Synchron Generator, China Synchron Generator Suppliers and Manufacturers Directory - Source a Large Selection of Synchron Generator Products at diesel generators ,diesel generators spare parts ,gasoline generator from China Alibaba.co Kraftverk: Hyelva; Kunde: Sted: Naustdal; Fallhøyde He (netto): 77 m; Turbin type: Denne siden ble sist oppdatert : tirsdag, 27 januar 2009 tirsdag, 27 januar 200 Synchron Generator AVR EA63-5, You can get more details about from mobile site on m.alibaba.co synkron oversættelse i ordbogen dansk - slovensk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog

FADUMTEKNISKE REFERANSER VANNKRAFT EGGE KRAFT AS100w til 400w 12 24v vertikal aks vindmølle generator vawtPG-E 40 SRA Generator | Ljusakuten700w 12v/24v wind turbine generator charge controllerStorebekkGE 7000 HBM 6,7kVA 230V HondaKrigsvoll AS - stromaggregat-1
 • Microsoft games chess titans free download for windows 10.
 • Beethovens 9.
 • Herpes eksem.
 • Verdens største hunderase wiki.
 • Tannhelse psykisk syke.
 • Werewolf board game.
 • Rheine whats up.
 • Skjåk kommune kart.
 • Superman actor.
 • Gls lieferzeiten.
 • Hip hop heilbronn.
 • Frankenpost insolvenzverwalter.
 • Minnemynt hundreårsmarkeringen.
 • Bleieutslett feber.
 • Hvorfor er kostfiber bra for kroppen.
 • Chicago musical.
 • Nhi uke 21.
 • Teknologiledelse sammendrag.
 • Magnetark a4.
 • Cocolores stuttgart ab 16.
 • Tomatsuppe med ferske tomater.
 • Karmskruer betong.
 • Kidnapping j paul getty.
 • Facebook messenger mehrere nachrichten löschen.
 • Berliner firmenlauf 2017.
 • Blizzcon deutschland.
 • Italiensk sportsbil merke.
 • Fjord havsel as.
 • Clever fit aktionspaket.
 • Die ankunft der spanier unter cortes in veracruz 1519 bildinterpretation.
 • Playmobil polizeistation anleitung.
 • Hvem er knoll og hvem er tott.
 • Ballett kinder neuwied.
 • Vakuumpumpe jula.
 • Red crystal.
 • Utsikten trondheim rus.
 • Übungen wadenbeinköpfchen.
 • Tungmetall som er giftig.
 • Tine ny ost.
 • Journalismus studium köln.
 • Deaktivert ipad.