Home

Lisensjakt ulv hedmark

Lisensjakt på ulv i Hedmark Rovviltnemnda i Hedmark har besluttet å gi lisens for felling av tre ulver. Dermed er det duket for jakt på senvinteren Lisensjakt på ulv i Hedmark. Rovviltnemnda i Hedmark har besluttet å gi lisens for felling av tre ulver. Dermed er det duket for jakt på senvinteren

Lisensjakt på ulv i Hedmark - dagbladet

Lisensjakt på ulv i Hedmark

I Hedmark og Akershus kan det også jaktes på ytterligere fem enkeltindivid utafor ulvesonen. L egger man til lisensjakt i resten av landet, blir det trolig jakt på 47 ulver, melder NRK Hedmark og Oppland. Forventa vedtak Nemndleder Arnfinn Nergård i Hedmark var i forkant av møtet tydelig på at han forventa et vedtak om jakt Rovviltnemndene i Hedmark, Østfold og Akershus vedtok onsdag at det blir lisensfelling på tre ulver i Hedmark denne vinteren, men jakta utsettes til 15. februar. DEL Det var på et fellesmøte mellom rovviltnemndene i region 4 (Akershus og Østfold) og region 5 (Hedmark) i Statens Hus på Hamar onsdag formiddag at spørsmålet om lisensfelling på ulv skulle opp ULV. Rovviltnemndene i region 4 og 5 vedtok den 21. juni 2016 en kvote på 5 ulver utenfor ulvesona i Akershus og Hedmark og samtidig utenfor områdene som benyttes av hhv. Julussaflokken og Osdalsflokken, samt en kvote på 8 ulver for å forsøksvis ta ut Osdalsflokken

Lisensjakt på ulv i Hedmark - V

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn blir rekna som rovvilt. (Hedmark) Det åpnes for lisensfelling av inntil 30 jerv i region 5 (Hedmark) i 2020 - 2021. Klima og miljødepartementet har i klageavgjørelse opprettholdt rovviltnemndas vedtak i saken. 02.09.202 Lisensjakt på ulv i Hedmark Sign in to follow this . Followers 0. Lisensjakt på ulv i Hedmark. By nybegynner, January 12, 2011 in Rovvilt. Det er rovviltnemnda i region 4 og 5, det vil si Hedmark, Oslo, I tillegg foreslås det lisensjakt på 12 ulver utenfor ulvesona. Det er der beitedyra har fortrinn Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Østfold og Akershus har vedtatt å åpne for lisensjakt på 24 ulver innenfor ulvesonen til vinteren

Debatt: Lisensjakt på ulv TO GJENSTÅR: Fire av de seks ulvene i Letjennareviret i Elverum i Hedmark, et par og to årsvalper, ble skutt på årets første dag,. åpnet for lisensjakt på ulv i et revir som samme vinter hadde avgrensning fullstendig innenfor norsk ulvesone. Denne vinteren ble det felt færre ulver i Norge ved lisensjakt enn i forrige vintersesong (Figur 2). Totalt ble 14 ulver felt under vinterens lisensjakt (Tabell 1), i fylkene Hedmark (10), Buskerud (2), Akershus (1) og Trøndelag (1) Tingretten i Sundsvall, Sverige har nå fastslått at det kan iverksettes lisensjakt på ulv i Sverige i vinter. Fra andre januar 2017 kan det dermed felles 24 ulver i vårt naboland i øst. Dette er stikk i strid med hva norsk forvaltning ser ut til å lande på Forskrift om lisensjakt på ulv Fastsatt ved kgl.res. 17. desember 2004 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 9, § 12, § 26 nr. 3, 4 og 6, § 35 og § 50. Fremmet av Miljøverndepartementet

Rovviltnemnda i Hedmark venter lisensjakt på ulv

Den 1. oktober starter lisensfellingen av ulv utenfor ulvesonen. Klima- og miljødepartementet har behandlet klagene på vedtakene for lisensfelling utenfor ulvesonen. For landet som helhet kan inntil 26 ulv felles utenfor ulvesonen Direktoratet for naturforvaltning: Lisensjakt på fem ulver i Hedmark Dagbladet: Skjøt feil ulv NRK: Ønsker utregning om norsk ulvejakt Direktoratet for naturforvaltning: To ulver skutt under lisensjakt Aftenposten: EU mot ulvejakt Miljøverndepartementet: Ulvefelling vinteren 2005 Wabakken og Strømseth: Status for ulv i Skandinavia vinteren.

Rovviltnemndene åpner for lisensjakt på flere ulver. Flertallet i rovviltnemndene åpnet tirsdag for å ta ut tre ulverevirer i ulvesonen på Østlandet, Ulv har tatt mye sau i Hedmark Det presiseres at ulv som holder til innenfor ulvesonen, områder der Stortinget har bestemt at det skal være ulv, altså ikke blir berørt av vedtaket. Lisensjakt i Hedmark. Det åpnes også for lisensjakt utenfor ulvesona i Hedmark, med unntak for et nærmere avgrenset område i deler av kommunene Elvdal, Rendalen og Engerdal

I slutten av 1990-åra ble lisensjakt på jerv et hett diskusjonstema. I 2000 kom det mange krav om lisensjakt også på ulv fra så vel landbrukstalsmenn som jeger- og fiskerforeninger og ordførere i grensekommunene øst i Hedmark. Året etter ble ni ulver skutt under et statlig uttak av ulv i Stor-Elvdal og Rendalen Dermed blir det trolig jakt på 37 ulver medregnet jakt utenfor ulvesona. I tillegg er det tidligere åpnet for lisensjakt på åtte ulver i Osdalsflokken utenfor ulvesona i Rendalen og Åmot. LES OGSÅ: Glad for forslag om å ta ut 24 ulver. Utenfor sona i Hedmark og Akershus kan det også jaktes på fem enkeltindivider Leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng, er fornøyd med at Fylkesmannen i Hedmark tar den sterke veksten i antall ulv i Norge på alvor, og legger opp til lisensfelling av inntil 24 ulver i Slettås-, Letjenna- og Kynna-revirene Lisensjakt på ulv i to ekstra vårmåneder i stedet for om høsten. Denne hannulven ble skutt i dag tidlig: - Trolig en valp fra Deisjøreviret. Jervejakta: 58 av 107 jerver ble felt. I Hedmark «sprakk» kvoten med to dyr. Sekretariatet mener rovviltnemndene ikke hadde nye opplysninger,. Mandag ble det åpnet for lisensjakt på ulv i deler av Hedmark fylke, og elgjegerne skal ha meldt seg som lisensjegere. De hadde derfor tillatelse til å skyte ulven. Til sammen er kvoten for lisensjakten på fire dyr, og dette skal være det første skuddet som er meldt siden jakten åpnet

Ulv - To ulver felt i Stor-Elvdal - Dagbladet

Avgjørelse av klage over vedtak om kvote for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen og utenfor revir i 2017-2018 til vårt vedtak av 25. september 2017 der vi opprettholdt rovviltnemndene i region 4 (Oslo, Akershus, Østfold) og 5 (Hedmark) sitt vedtak 26. juni 2017 om kvote for lisensfelling av 12 ulver utenfor etablerte ulverevir Klima- og Miljødepartementet vedtok fredag stans av lisensjakt på ulv deler av Hedmark. Naturvernforbundet er veldig godt fornøyd med at miljømyndigheten har innført jaktstans på ulv i ei større buffersone i Rendalen og Engerdal for å spare en genetisk viktig ulv som er på vandring i Sør-Skandinavia, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet - Dette er et gledelig vedtak, konstanterer leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag etter dagens fellesmøte i Rovviltnemda for Østfold, Akershus og Hedmark. Med dagens vedtak har Rovviltnemndene i sone 4 og 5 vist at de vil starte aktiv forvaltning av ulv også innenfor ulvesona. I praksis betyr dette at alle ulvene i revirene i Slettås (Hedmark), Hobøl (Østfold) og Mangen (Akershus. Fire ulver ble skutt innenfor ulvesonen i Hedmark i onsdagens jakt. - Vi er strålende fornøyd, sier jaktleder Sindre Undseth. Svenskenes lisensjakt på ulv begynner 2. januar. Til sammen 22 ulver kan felles i fem fylker. Sjefredaktør. Irene Halvorsen. Nyhetsredaktør. Svein Ove Hansli

Ulv skutt i Hedmark. Det er nå åtte ulver igjen på kvoten som er gitt og som kan felles på lisensjakt utenfor ulvesonen framover. Ulven som er skutt er en et og et halvt år gammel hannulv. En ulv er felt under lisensjakt i Åmot i Hedmark i dag. Det skriver Østlendingen. Tilsammen er nå 18 ulver hittil skutt utenfor ulvesonen En ulv ble skutt i Stor-Elvdal i Hedmark torsdag. Jakten på den siste ulven i lisenskvoten utenfor ulvesonen fortsetter. - Den ble skutt på 40 meters hold, sier Ståle Sørensen hos. Lisensjakten på ulv i Hedmark endte med skadeskyting av to av de tre individene på kvoten. Mange stiller nå spørsmålstegn ved lisensjaktordningen når det gjelder ulv, og ikke minst jegernes kompetanse i sakens anledning. Lisensjakt på ulv er en konstruksjon som er helt uegnet som virkemiddel

Lisensjaktas tredje ulv felt i Åmot - Norsk Sau og Gei

 1. Rovviltnemdene i Norge vedtok i fjor å felle til sammen 15 ulver, men av disse er kun sju dyr felt foreløpig. I tillegg til de fem ulvene i Hedmark er det skutt en ulv i nødverge i Lierne i Nord-Trøndelag og ett dyr under lisensjakt i Froland i Agder
 2. Lisensjakt på ulv varer fra 1. desember til 31. mai utenfor ulvesonen. Innenfor ulvesonen, der ulven kan etablere familie, foregår jakten fra 1. januar til 15. februar. Det går ingen sau på utmarksbeite i denne perioden. Tilnærmet all ulv som gjør skade på sau i Norge vandrer inn fra Sverige om våren, like før sauene slippes på beite
 3. NJFF Hedmark Lisensjakt-pa-store-rovdyr-i-Hedmark Miljødirektoratet vedtok den 5. august en kvote for lisensfelling av bjørn i Hedmark 2016 på ett dyr. ULV. Rovviltnemndene i. Tirsdag 29. januar fattet rovviltnemndene i region 4 (Østfold, Oslo og Akershus) og region 5 (Hedmark) nytt vedtak om kvote for lisensfelling av ulv utenfor ulvesone
 4. Elgjeger dømt til fengsel for å ha skutt ulv Bjørnebinne med unger skutt under lisensjakt i Hedmark 53 sist. Stortinget har vedtatt et bestandsmål på 65 gaupekull per år
 5. Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Østfold og Akershus har vedtatt å åpne for lisensjakt på 24 ulver innenfor ulvesonen til vinteren. Dette ble vedtatt fredag formiddag mot tre stemmer, melder NRK Hedmark og Oppland. I tillegg er det tidligere åpnet for lisensjakt på åtte ulver i Osdal-flokken utenfor ulvesona i Rendalen og Åmot

Lisensjakt er den vanligste dokumenterte dødsårsaken for ulv i Norge i vinterhalvåret. I vinter ble det for første gang åpnet for lisensjakt også innenfor norsk ulvesone. - Det ble til sammen avlivet 24 ulver under vinterens lisensjakt, alle i Hedmark fylke Ulv i Norge finnes i all hovedsak i de gamle fylkene Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold (region 4 og 5). Her etablerer de seg i flokker som kan produsere årlige kull med unger. - Det er i hovedsak to typer jakt som skjer i Norge. Den ene er lisensjakt utenfor ulvesonene Rovviltnemnda venter lisensjakt på ulv Lederen for Rovviltnemnda i Hedmark regner med at det blir lisensjakt på ulv innenfor ulvesonen i vinter, ifølge Nationen. Publisert: 12.09.2016 06.06.5 I hele landet under ett er det skutt 13 hanner og 16 hunner. Den eldste ulven ble skutt på lisensjakt ved Storsjølia i Åmot i Hedmark 2. januar i år og var lederhannen i Julussareviret. Den ble sju år og veide 51,5 kilo. Jakt. Med unntak av enn hannjerv, er alle de store rovdyrene fra Hedmark felt i forbindelse med jakt Rovviltnemndene bestemte da at 36 ulver kan felles i og utenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. Dette inkluderer Slettåsflokken. Forut for møtet skrev ordfører Erik Sletten brev til Rovviltnemda i Hedmark v/leder Arnfinn Nergård: Forvaltning av rovdyr ved lisensjakt på ulv I rovviltnemdenes møte den 26.06.2017 skal det behandles

Ulv skutt utenfor ulvesona i Hedmark - Natione

I alt ble 26 ulver rapportert skutt eller drept i jaktåret 2018/19. Av disse ble 15 dyr felt under vinterens lisensjakt. Det innebærer 5 færre drepte ulver enn i jaktåret 2017/18. Derimot ble det skutt 3 flere bjørner enn året før I jaktåret 2001-2002 ble det skutt en ulv i Hedmark, og en ulv som oppholdt seg ved ved Langedrag naturpark i Nore og Uvdal i Buskerud. Misfornøyde ulvemotstandere. Formann i norsk Sau- og Geitalslag, Odd Risan, mener det er uforsvarlig å ikke sette i gang lisensjakt på ulv i vinter. - I år ble antall sau og lam drept av ulv tredoblet Lisensjakt på ulv. Det er gitt grønt lys til å skyte tre ulver i Hedmark, Oslo og Akershus i høst. Av Simen Langseth Folkestad Tirsdag 06.09 2011. Del. Lisensfellingsperioden vil vare i seks måneder fra og med 1. oktober, skriver NTB. Del. Flere saker

Rovviltnemnda i Hedmark ventar lisensjakt på ulv (NPK-NTB): Leiaren for Rovviltnemnda i Hedmark reknar med at det blir lisensjakt på ulv innanfor ulvesona i vinter, ifølgje Nationen Hei, Har satt meg opp på lista som lisensjeger på bjørn under elgjakta. Det var veldig enkelt gjennom jegerregisteret. Har jaktterreng nord i Hedmark og ser at det er ei kvote på fire bjørner i Hedmark. Kunne gjerne tenkt meg lisens på jerv og ulv også, men er ikke sikker på om det er noen kvoter.. Ulven forvaltes etter fastsatte bestandsmål for å sikre arten og begrense skade på dyr. Ulvesonen. I all hovedsak fins ulven her til lands i deler av Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold. Ulv etablerer seg i flokker som kan produsere årlige valpekull Tidligere denne måneden ble det kjent at det ikke blir noen lisensjakt på ulv i Sverige til vinteren. Naturvårdsverket vil ikke tillate jakt fordi det er for få ulver i Sverige. - Når målsettingen i Sverige er å øke bestanden, kan dette føre til flere streifulver på norsk side, sier Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet Dermed blir det trolig jakt på 37 ulver medregnet jakt utenfor ulvesona. I tillegg er det tidligere åpnet for lisensjakt på åtte ulver i Osdalsflokken utenfor ulvesona i Rendalen og Åmot. Utenfor sona i Hedmark og Akershus kan det også jaktes på fem enkeltindivider

Det er Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Østfold og Akershus som har vedtatt å åpne for lisensjakt på 24 ulver innenfor ulvesonen til vinteren. Elvestuen slår fast at vi nå ser konsekvensene av vedtakene i Stortinget i vår fra Ap, H, Frp, Sp og Krf Lisensfelling på ulv starter 1. oktober - nærmere bestemmelser. TORSDAG 29.09 2016.09.29. Det kan felles to ulver i rovviltregion 2 under lisensfelling i 2016/2017. Fellingsperioden varer fra 1. oktober 2016 til og med 31. mars 2017. Her følger nærmere bestemmelser for lisensfellingen

Vurderer ny lisensjakt på ulv – Siste nytt – NRK

NJFF Hedmark Vedtok-lisensjakt-i-ulvesonen

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold skal samles for å diskutere lisensjakt på flere ulver utenfor ulvesonen. DEL - Vi venter på en tilråding fra Fylkesmannen, så får vi ta diskusjonen derfra Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i region 4 og 5 i Dette tilsier at man på nytt vil ligge over vedtatt bestandsmål etter endt lisensjakt. Klagerne hevder at det er rom for lisensfelling av 4,5 Rovviltnemndene finner at lisensfelling av 12 ulver utenfor ulvesonen i Hedmark.. Oslo (NTB): Lederen for Rovviltnemnda i Hedmark regner med at det blir lisensjakt på ulv innenfor ulvesonen i vinter, ifølge Nationen Det er i tråd med det Stortinget har vedtatt, sier leder Arnfinn Nergård i Rovviltnemnda i Hedmark til avisen. Rovviltnemndene for Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold skal fredag behandle forslaget om å tillate lisensjakt innenfor den nordlige delen av forvaltningsområdet for ynglende ulv (ulvesonen) til vinteren Jakta nærmer seg og for de som skal være med på kvotejakt på gaupe eller lisensjakt på bjørn, ulv eller jerv må man registrere seg i Brønøysundregistere

Nemndene behandlet også klager på vedtaket om at tolv ulver skal kunne felles utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus. Det var kommet inn klager fra Naturvernforbundet og NOAH. Benedikte Lund, medlem i nemnda i region 4, foreslo at NOAHs klage om ingen lisensjakt skulle tas til følge Fire svenske fylkeskommuner har besluttet å åpne for lisensjakt på 24 ulv fra 2 der regjeringen tidligere denne uken besluttet å ikke åpne opp for felling av fire ulveflokker i Hedmark Svenskene har avlyst lisensjakt på ulv i 2019 på grunn av den kritiske bestandsnedgangen. De mener jakt er uakseptabelt fordi bestanden ligger på grensen av hva som er bærekraftig, sier. (Romerikes Blad) Sekretariatet til rovviltnemndene vil i sin innstilling til møtet 20. august foreslå å felle totalt 20 ulver under den kommende vinterens lisensjakt. Det melder NRK.. Blant disse 20 ulvene, er flokken som statsråd Ola Elvestuen (V) trykket til sitt bryst i fjor. Da møtte klima- og miljøministeren et stort valpekull med ulver på Hedmark og poserte villig på bilder, som.

Rovviltnemndene i Hedmark og Oslo, Akershus og Østfold opprettholder sitt vedtak om lisensjakt på tolv ulver utenfor ulvesonen og tre revirer innenfor sonen. Avgjørelsen ble fattet på et fellesmøte for rovviltnemndene onsdag, ifølge Nationen Rovviltnemndene for flere fylker på Østlandet har besluttet at det kan felles ytterligere fire ulver utenfor ulvesonene i Hedmark og Akershus. Nemndene ber også om at fellingstiden forlenges en måned fra 31. mars til 30. april for å effektivisere jakta. Se også: MDG-ektepar krangler om ulv Dett å tillate noen lisensjakt på ulv og påklager derfor med dette vedtaket. Vi ber konkret om at det ikke åpnes for lisensjakt på ulv i lisensperioden 2011-2012. Bestandssituasjon Det ble i 2010 registrert 3 helnorske ynglinger av ulv. Revirene hvor det ble registrert yngling var i Linnekleppen i Østfold og Kynna og Slettås i Hedmark Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensjakt på ulv i region 4 og 5 2015-2016 Klima- og miljødepartementet viser til klage fra Norges Naturvernforbund 2. juni 2015 og Rovdata publiserte 15. april 2015 en rapport utarbeidet av Høgskolen i Hedmark («Ulv Sekretariatet til nemndene hadde for to uker siden levert en innstilling hvor 12 ulver skal kunne felles utenfor ulvesonen og hvor 16 ulver kan skytes i revirene Kynna og Aurskog innenfor sonen. 16 dyr antas å være tilstrekkelig for å felle alle dyra i de to revirene.. Sekretariatet hadde også unntatt fra lisensjakt et område nord for ulvesonen i kommunene Stor-Elvdal og Rendalen, som.

Video: Østlendingen - Lisensjakt på tre ulve

Med ca 30 eksemplarer er ulven Norges mest trua pattedyr. Å skyte ut tre av dem er svært uheldig for en så liten stamme. - Det vet myndighetene, og den kunnskapen skulle vært brukt til å si nei til lisensjakt, mener Haltbrekken.. Ulveparene mangler lederdyr - Å åpne for lisensjakt når vi så vidt har nådd bestandsmålet er faglig. To ulver skutt i Hedmark i går. Det var en tispe og en hann som ble skutt, muligens et par, eller valper. Vi kommer tilbake med mer informasjon. 12 ulver kan skytes i rovviltregion 4 og 5, Oslo,..

Ulv felt i Åmot - Nationen

av ulv på en slik måte at bestandsmålet nås, selv om det må skje innenfor ulvesonen. rettighetshavere/jegere Vi viser til følgende flertallsmerknad til Innst. 330 S (2015-2016): «Komiteens flertall vil understreke at når bestandsmålet er nådd skal bestandsregulering iverksettes, og da primært gjennom lisensjakt Lisensjakt på bjørn. Klima og miljødepartementet fattet den 11. juli vedtak i klagesak om lisensfelling av bjørn i Hedmark. Tre bjørner kan felles i perioden 21. august til 15. oktober

NJFF Hedmark Lisensjakt-pa-store-rovdyr-i-Hedmark

Da møtte klima- og miljøministeren et stort valpekull med ulver på Hedmark og poserte villig på bilder, som senere ble lagt ut på departementets hjemmesider. Lederen av Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold, Øyvind Solum (MDG), tror det vil bli flertall for å felle flokken, når avgjørelsen skal tas i et fellesmøte med Rovviltnemnda i Hedmark I tillegg til de 32 dyrene innenfor sonen, har nemndene tidligere vedtatt å felle 12 ulver utenfor sonen. Rovviltnemndene i Hedmark (region 5) og Oslo, Akershus og Østfold (region 4) vedtok under møtet i Lillestrøm at alle ulvene i revirene Kynna, Aurskog, Hornmoen, Hernes og Rømskog skal kunne felles Årets lisensjakt startet 1. oktober, og med fellingstillatelse på fire dyr i Hedmark, var dette den største lisensjakten siden ulven ble fredet i Norge i 1972. Foreningen Våre Rovdyr, Naturvernforbundet og Norges Miljøvernforbund fikk ikke medhold av Miljøverndepartementet i sin klage på årets jakt Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold vil ha lisensjakt på fem ulveflokker i sona. HEDMARK: Det ble fastslått på et felles møte med rovviltnemdene i dag. Vedtaket er på mer enn dobbelt så mange dyr som det faglige sekretariatet rådet til. De innstilte på å felle flokkene i Kynna og Aurskog. Det er 16 individer totalt

Rovvilt - Fylkesmannen i Innlande

 1. Naturvernere vant prinsippsak om felling av ulv. I en sak av potensielt stor prinsipiell betydning og holdt hovedsakelig til utenfor ulvesonen nord i Hedmark. Høsten 2017 vedtok Klima- og miljødepartementet at begge Likevel har myndighetene i flere år åpnet for omfattende lisensjakt som holder ulvebestanden på permanent.
 2. I sommer gikk rovviltnemndene i Hedmark (region 5) og Østfold, Akershus og Oslo (region 4) inn for at vinterens lisensjakt på ulv skulle omfatte at tre hele flokker innenfor ulvesonen skulle skytes, nemlig revirene i Slettås i Hedmark, Mangen i Akershus og Hedmark samt Hobølflokken i Østfold. Venter på Elvestue
 3. Ingen lisensjakt på ulv enn Anne Ulvik i Hedmark Sau og Geit, stoler ikke på informasjonen hun nå får. - Jeg blir oppgitt over det narrespillet vi blir utsatt for hvert eneste år. Det virker som det er om å gjøre å sabotere alle muligheter til uttak av ulv
 4. Bjørnebinne med unger skutt under lisensjakt i Hedmark NTB. 14.09.2019. Roser politiet. Gunhild med advarsel: - Ikke normalt Binna ble felt i Engerdal i Hedmark for to uker siden
 5. Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) har fremmet klagesak med krav om lisensjakt på ulv også innenfor ulvesonen - det vil si i fylkene Østfold og Oslo og områder i Akershus og Hedmark øst for Glomma
 6. Rovviltnemndene i Hedmark og Akershus har vedtatt å åpne for lisensjakt på 24 ulver innenfor ulvesonen. I tillegg er det tidligere åpnet for lisensjakt på åtte ulver i Osdal-flokken utenfor ulvesona..

Lisensjakt på ulv i Hedmark - Rovvilt - Kammeret

Jeg er informert om at det er åpnet for lisensjakt på fem ulv i to områder i Hedmark fylke. Til orientering er ulven fremdeles en fredet og sårbar dyreart i Norge. Jeg er av den oppfatning at alle dyr har en plass i norsk fauna, også ulven. Ulven blir stadig gjort til syndebukk for drap av bufe og tamrein, mens det omvendte faktisk er. Ulv og bjørn i Hedmark. I de tre siste årene er ikke mindre enn 45 ulv drept av lisensjakt, skadefelling, illegal felling når dette blir oppdaget og ulv drept i trafikken. Kilde: Bestandsovervåking av ulv vinteren 2015-2016, Rovdata, NINA. (Last ned bildet som.

Foreslår å skyte 28 ulver - NR

Please Subscribe: https://www.youtube.com/channel/UCja9gkUyWueY7J8QtNw-iuQ?sub_confirmation=1 En ulv er skadeskutt nær Øyerfjellet i Hedmark lørdag formiddag.. Oslo (NTB): Rovviltnemndene i Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark har bestemt at det ikke blir noen lisensjakt på ulv i år. Grunnen er at Stortingets mål om tre ynglinger på nasjonal basis ikke er innfridd, melder NRK

Vedtok lisensjakt på 24 ulver - NRK Innlandet - Lokale

 1. Ulven som ble skadeskutt i Hedmark tidligere i dag har nå blitt sporet opp og avlivet. Til sammen har nå seks ulver blitt skutt i Hedmark siden nyttår, bekrefter Fylkesmannen i Hedmark til NTB. Regjeringen har vedtatt at totalt 42 ulver kan felles på landsbasis denne vinteren, men Verdens naturfond mener jakten er lovstridig.
 2. Fire hanndyr er felt under årets lisensjakt i region 5 (Hedmark). Nå har Rovviltnemnda i region 5 (Hedmark) vedtatt å utvide ulvekvoten med ytterligere to dyr. Et ulvepar er sporet i Fuggdalen i Rendalen (utenfor ulvesonen), og ifølge siste bestandsrapport fra Høgskolen i Hedmark betegnes paret som revirhevdende
 3. En hannulv ble skutt i Våler i Hedmark i dag. 100 mann har vært med i lisensjakten, melder TV2. Det er nå åtte ulver igjen på kvoten som er gitt og som kan felles på lisensjakt utenfor ulvesonen framover
 4. SKUDDHOLD: Fremskrittspartiet vil fremme forslag i Stortinget som kan føre til lisensjakt på ulv før snøen forsvinner. vil Helgesen møte forslag som vil overprøve hans beslutning om å stanse lisensfelling av 32 ulver i og nær ulvesonen i Hedmark
 5. Ulvestriden kan blusse opp på nytt når rovviltnemndene i Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus mandag kommer med sine anbefalinger foran vinterens lisensjakt
Meråkerbonde: - Respektløst

Debatt: Lisensjakt på ulv - Konflikt-dempende? For hvem

 1. Tidsfristen for lisensjakt på ulv går etter lovverket ut 15. februar, om fire uker. • Rovviltnemndene vedtok i fjor høst lisensfelling av opptil 32 ulver i og i kanten av ulvesonen i Hedmark fordi bestanden ligger klart over Stortingets bestandsmål
 2. Lørdag ble en ulv felt under lisensjakt på ulv i Åmot i Hedmark. - Det var en hannulv som ble felt cirka klokken 16.15, sier seniorrådgiver ved Fylkesmannens miljøvernavdeling i Hedmark.
 3. klager pÅ lisensjakt av ulv Oppdatert: 11.02.2020 15:44 av Johan Warlo Norsk Bonde- og Småbrukarlag klager på kvoten og fellingsperiode for lisensjakta på ulv
 4. To ulver er skutt i ulvesonen i Hedmark et halvt døgn etter at det ble åpnet for jakt. Det bekrefter jaktlagsleder Arne Sveen. To flokker, i Osdalsreviret og Julussareviret, skal tas ut i tråd med regjeringens vedtak.

I forvaltningen av ulv arbeider vi sammen med nemnda for region 5 som dekker Hedmark. Det var den felles nemnda for region 4 og 5 som behandlet lisensjakt på ulv innenfor og utenfor ulvesonen 28. august. Stortingets har vedtatt at ulv i Norge skal søkes holdt innenfor en sone som avgrenses til deler av Hedmark, Akershus, Østfold og Oslo Ulv fra Osdalsreviret skutt øst for Storsjøen 3/1, en dag det ble skutt fire ulv fra dette reviret. Ulvejakt. Jakt på ulv. Stor hannulv med radiosender. Ulven ligger på lasteplanet på en pick-up noen timer etter at den ble skutt. Totalt 53 jegere deltok i jakten på Osdalsflokken på jaktas tredje dag. Rendalen, Hedmark. Lisensjakt på ulv

Lisensjakt på ulv i Sverige - Norsk Sau og Gei

To ulver ble skutt i Rendalen i Hedmark søndag. Lisensjakten på ulv er dermed over og all jakt må stoppe umiddelbart, opplyser Statens Naturoppsyn. - Det jeg kan si så langt er at det er en hannulv som er litt eldre enn halvannet år og ei tispe som vi antar er en valp, sier Lars Gangås i Statens Naturoppsyn til Hamar Arbeiderblad Ulven har en holarktisk Det foregår årlig kvoteregulert lisensjakt på ulv i Norge i tillegg til felling av skadevoldende T. H., Flagstad, Ø. & Åkesson, M. 2014. Ulv i Skandinavia og Finland, Sluttrapport for bestandsovervåking av ulv vinteren 2013-2014. Høgskolen i Hedmark Oppdragsrapport 11-2014: 40; Liberg, O.

Rovviltnemndene i Hedmark og Oslo, Akershus og Østfold

Forskrift om lisensjakt på ulv - Lovdat

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk - Hallingdal lokallag. Arne Sveen forteller og svarer på spørsmål om erfaringene fra planlegging, sporing og gjennomføring a Ulv eller gråulv (Canis lupus) er et stort rovpattedyr (Carnivora) i hundefamilien (Canidae). Arten omtales også som holarktisk ulv, spesielt i vitenskapelig sammenheng, fordi den utelukkende er knyttet til den holarktiske faunasonen.Ulv tilhører hundeslekten (Canis) og regnes i dag som et artskompleks, som består av flere distinkte klader og kryptiske arter, der forholdet til selve arten. Lisensjakt på ulv utenfor ulvesona må starte 10. august. Lisensjaktperioden for ulv utenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv er i dag 1. oktober til og med 31. mars, jf rovviltforskriften § 10. Da det ikke skal forekomme ynglende ulv utenfor ulvesona, trenger ikke jakttiden her å ta hensyn til yngletidsfredning. Norges Bondelag o

Kvoter for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen

 1. Beskyttet ulv er et nytt forvaltningsobjekt, og man må finne ut hva freding betyr i praksis. Ulven i Norge i dag er på mange måter lik den som levde her på 1800‐tallet. Den jakter, spiser, sover, får avkom og lever alene eller med familiegruppene sine
 2. ULVEDREPT: Denne tikka ble funnet drept av ulv i Alvdal i juli. Nå er det klart for seks måneder med lisensjakt på fire ulver i Alvdal og andre deler av Hedmrk og Akershus. Foto: Geir Skillebæk/SNO. Miljøverndepartementet omgjorde i går deler av Rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling av ulv vinteren 2013/2014
 3. Lisensjakt på ulv kan bli innført i Norge allerede til høsten. Direktoratet for naturforvaltning (DN) går inn for å innføre lisensjakt over hele landet fra 1. oktober til 31. mars
 4. Rovviltnemndene for flere fylker på Østlandet har besluttet at det kan felles ytterligere fire ulver utenfor ulvesonene i Hedmark og Akershus
 5. https://www.nrk.no/ho/vedtok-lisensjakt-pa-24-ulver-1.13136828 Typisk norsk løsning. Når en ulv kan gå gjennom en saueflokk ubemerket, er det ikke ulven..

To ulver felt i Hedmark. Statens naturoppsyn har felt to ulver i Rendalen kommune etter at Miljødirektoratet ga fellingstillatelse. Publisert 20.11.2019 Ulvene ble felt fra helikopter omtrent klokken 13.30 ved Nordre Mistsjøen nord for Sølen i Rendalen kommune i Hedmark. - Vi fikk et vindu nå med optimale vær- og sporingsforhold. Personvern og cookies. GD Hytte er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene du ser og bruker lisensjakt.fmhe.no Åsa Fahlman Wildlife Veterinarian VetMedLic PhD Dipl ECZM Wildlife Population Healt Hedmark Bondelag ønsker ikke ynglende ulv i Norge, da ulv og beitedyr etter vår mening er en helt umulig kombinasjon. Vår oppfatning er at dagens ulvepopulasjon i Skandinavia heller ikke er noen truet art, fordi disse dyrene genetisk sett er en del av en stor og livskraftig finsk-russiske ulvestamme på mange tusen individer

 • Zah hildesheim wertstoffhof.
 • Pertrokantært brudd.
 • Uniweb iphone.
 • Druckerei gescher vreden.
 • Madeira alleine reisen.
 • Isolasjonstape rør.
 • Coax kontakt.
 • Travsport resultater.
 • Afrikas største øy.
 • Blir man tynn av yoga.
 • Holand skisenter.
 • Bild in emoji umwandeln.
 • Molar latent heat.
 • The doors sanger.
 • Bar street playa del ingles.
 • Radio 7 moderator gestorben.
 • Charlie kino porsgrunn åpningstider.
 • Hip hop bergen.
 • Haas f1 shop.
 • Hitta se danmark.
 • Skatt på salg av arvet tomt.
 • Danske opptakskrav.
 • Uralfjellene fjell.
 • Oliver twist book.
 • Titanic the movie wiki.
 • Kristen wiig boyfriends.
 • Lille ole tekst.
 • Ibrahim og ismael.
 • E150d side effects.
 • Britney spears norge 2018.
 • Jaeden lieberher wes lieberher.
 • Bild in emoji umwandeln.
 • Beste bruktbil småbil.
 • Frisur 3mm seiten.
 • Lena meyer landrut seeräuber opa fabian.
 • Messevegger.
 • Was passiert nach der hinrichtung.
 • Waz marl traueranzeigen.
 • Monster of rock.
 • Tyggebein til hund.
 • Bilxtra holmestrand.