Home

Kontroller bremsevæskenivået

Trinn 2: Kontroller bremsevæskenivået. Fluidreservoaret har markeringer på siden som FULL og LOW. Bruk markeringene til å identifisere væskenivået inne i reservoaret. Tips: Hvis du ikke kan se væsken, skinn en lommelykt på reservoaret fra motsatt side. Du vil kunne se toppen av væsken Kontroller bremsevæskenivå etterpå. Minstemål på skiven er satt på grunnlag av at skiven må ha en viss masse for ikke å bli for varm ved en lang oppbremsing. Når bremseskiven blir for varm kan den vri seg og lage pulserende bremsevirkning Kontroller bremsevæskenivået. Hva vil du gjøre hvis bremsevæskenivået er for lavt ; Hvordan kan du kontrollere at varsellampen for bilens to-krets bremsesystem virker som den skal? Varsellampen for to-krets bremsesystemet er samme lampe som for håndbrekk/parkbrems (!)

Metode 1 Kontroller bremsevæskenivået . 3 Kontroller væskenivået i tanken. I nyere biler er dette gjennomsiktig og har indikert to linjer for maksimal- og minimumsnivå; væskenivået skal alltid være mellom disse to linjene. Biler før 80-tallet kan ha metalltanker,. Kontroller bremsevæskenivået. Visuell kontroll under panseret. Hva vil du gjøre hvis bremsevæskenivået er for lavt? Slitte bremseklosser, lekkasje, oppsøke verksted. Kontroller om bremsene har skjevtrekk. Brems ca. 30 km/t, løst rattgrep. Hva kan være årsaken til skjevtrekk Å kontrollere væsker i bilen er viktig og enkelt. Denne guiden viser hvordan du gjør det. Få fler tips til hvordan du får et enklere billiv på www.enklerebil.. Kontroller pedalvandring og ta en trykkprøve på bremsen: Trå inn bremsen så langt som mulig i ca 5 sek. Pedalen skal ikke gi etter, viss så kan det være lekkasje. Skal tåle et trykk på 100 kg. Kort 18: Kontroller bremsevæskenivået: Visuell kontroll: Hva vil du gjøre hvis bremsevæskenivået er for lavt Kontroller hvor lang tid det tar for vakuum eller lufttrykk å nå et sikkert bremsevæskenivået er betydelig lavere en minimum-merke. Bedømmes med 3 hvis det ikke er noe synlig bremsevæske i beholderen. Mangelmerknad f) bedømmes med 1 dersom varsellampen ku

Kontroller hvor lang tid det tar for vakuum eller lufttrykk å nå et sikkert driftstrykk samt virkemåten til varslingsinnretningen, bremsevæskenivået er betydelig lavere en minimum-merke. Bedømmes med 3 hvis det ikke er noe synlig bremsevæske i beholderen 1. Kontroller bremsevæskenivået 2. Hva vil du gjøre hvis bremsevæskenivået er for lavt? 1. Visuell kontroll 2. Slitte bremseklosser, oppsøk verksted, IKKE etterfyll væske! 1. Kontroller om bremsene har skjevtrekk 2. Hva kan være årsak til skjevtrekk? 1. Oppbremsing fra ca. 30 km/t med løst rattgrep 2. Feil ved bremsene 1 15. Kontroller bremsevæskenivået. Visuell kontroll, beholder i motorrommet med bremse-symbol, (o). Hva vil du gjøre dersom bremsevæskenivået er for lavt? Ikke kjør videre, finn ut av hva som har forårsaket lavt væskenivå. Kan være slitte bremseklosser eller lekkasje i bremsesystemet. Bilen må på verksted. 16 Kontrollere bremsevæskenivået. Kontrollere væskenivået i beholder for bremsevæske under panseret på bilen. Kontroller. Hva er risikoen ved å bruke bilbeltet med slappe beltestrammere? Beltet vil ligge løst og vil ikke stramme godt nok ved sammenstøt. 31. Finn varseltrekant, og monter denne skikkelig. Utføres a) Kontroller bremsevæskenivået! b) Hva vil du gjøre dersom bremsevæskenivået er for lavt? 20. a) Kontroller om bremsene har skjevtrekk (når du prøvebremser)! b) Hva kan være årsak til skjevtrekk? 21. a) Kontroller at varsellampa for to-krets bremsesystemet virker! b) Hva vil du gjøre om lampa begynner å lyse under kjøring? 2

Kontroller bremsevæskenivået Beholderen finner du under panseret, eller ta bremsekraftforsterker prøve og pedalen skal sige litt inn Hva vil du gjøre dersom bremsevæskenivået er for lavt A Kontroller bremsevæskenivået. B Hva er årsaken til lavt bremsevæskenivå? A Kontroller at varsellampe for to-krets bremsesystem virker. B Hva vil du gjøre om lampa begynner å lyse når du kjører? A Kontroller at nærlyset virker og er omtrent riktig innstilt. B Hva er ulempen ved feil innstilt nærlys 1. Kontroller bremsevæskenivået! 2. Hva vil du gjøre hvis bremsevæskenivået er for lavt? Svar: 1. Visuell kontroll i beholder. 2. Det kan være slitte bremseklosser, trenger kanskje mer væske, kan være lekkasje, Oppsøk verksted! Nummer 6. 1. Kontroller om bremsene har skjevtrekk! 2 Trinn 1: Kontroller bremsevæskenivået. Bremsevæskenivået ditt er viktig for å kontrollere bremsene dine. Du må sjekke bremsevæskebeholderen for å finne ut om du må legge til eller skylle bremsevæsken. Bremsevæskebeholderen vil ligge nær brannmuren på førerens side av bilen. Vanligvis er reservoaret en hvit eller gul gjennomsiktig.

Slik fyller du opp bremsevæske 2020 artikle

2) Kontroller vognkortets krav til dekkdimensjon og se om det samme står på dekkets side. Sikkerhetskontroll Kort 10 1) Hva er riktig dekkdimensjon for denne bilen? 2) Kontroller at forhjulene på denne bilen har riktig dekkdimensjon Kontrolloppgaver / sikkerhetskontroll ved oppkjøring. Her finner du et utvalg av typiske kontrollspørsmål som du kan få stilt ved oppkjørin Kontroller bremsevæskenivået. 1. Visuell kontroll. 19. 2. Hva vil du gjøre hvis bremsevæskenivået er for lavt? 2. Slitte bremseklosser, oppsøk verksted, IKKE etterfyll væske. 1. Kontroller om bremsene har skjevtrekk. 1. Oppbremsing fra ca. 30 km/t med løst rattgrep. 20. 2 Kontroller bremsevæskenivået Sjekk nivået på beholderens utside - vanskelig å se. En varsellampe vil også lyse hvis nivået er for lavt. Er det for lavt bremsevæskenivået, det kan være: Lekkasje eller; Slitte bremseklosser; Kontroller oljenivå. ta opp målepinnen, tørk av med papir, sett den ned igjen og; ta den opp på nyt Kontroller bremsevæskenivået-Visuell kontroll Hva vil du gjøre hvis bremsevæskenivået er for lavt?-Slitte bremseklosser, oppsøk verksted, ikke etterfyll væske. Kort nummer 20: Kontroller om bremse har skjevtrekk-Oppbremsing fra ca. 30km/t med løst rattgrep Hva kan være årsaken til skjevtrekk?-Feil ved bremsene Kort nummer 21

Bremsesyste

Kontroller bremsevæskenivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp 1) Kontroller bremsevæskenivået. 2) Årsak til lavt nivå? 3) Hva vil du gjøre dersom nivået er for lavt? 4) Kontroller motorolje nivået. 5) Vis hvor du fyller på motorolje. 6) Hvorfor er det viktig å sjekke oljenivået? 7) Kontroller at batteriet er i orden. 8) Risiko ved å kjøre med løst batteri? Diverse. 1) Kontroller at. Kontroller bremsevæskenivået og fyll på om nødvendig. Ved utlufting skal du skru av lokket på fyllerhalsen. Du må fylle opp med bremsevæske fordi du bløder bremsene ved å løsne bremsevæsken i bremsekantene eller i bremselinjene Gjør det selv: Hvordan skifte bakre bremseklosser på skivebrems på Mercedes-Benz 190 W201 - gratis veiledninger om vedlikehold av biler fra AUTODOC CLUB som er enkle å følge. Vi viser deg hvordan du kan reparere bilen din og bytte ut bildeler

Kontroller bremsevæskenivået. Kva vil du gjere dersom bremsevæskenivået er for lågt? Kontroller måleeininga på behaldaren i motorrommet. Årsaken kan vere slitte bremseklossar eller lekkasje, oppsøk verkstad, IKKJE etterfyll bremsevæske. 6. Kontroller om bremsene har skeivtrekk Kontroller bremsevæskenivået. Er det lite bremsevæske, så fyll på og prøv samtidig å finne årsaken til at bremsevæsken forsvinner. Kontinuerlig lys i 2 sekunder ved start av motor: Automatisk funksjonskontroll • Kontroller bremsevæskenivået i beholderen, og et-terfyll ved behov. Bruk kun ny bremsevæske som er egnet for kjøretøyet. • Tråkk inn bremsepedalen ˚ ere ganger etter hverandre når bilen står på bakken igjen slik at bremseklossene posisjoneres riktig. • Ved konstant pedalkraft skal ikke pedalens posi-sjon endres

Kontroller at det ikke er noen lekkasje av bremsevæske. ♦ Kontroller om det er sprekker eller skade på bremseslangen. ♦ Kontroller dødgangen på bremsehåndtaket, det skal være 10-20mm, dødgangen skal opprettholdes når man klemmer flere ganger. ♦ Kontroller at bremsene har full virkningskraft. ♦ Kontroller bremsevæskenivået C = kontroller (utekontroller eller periodiske og frivillige tekniske kontroller) Bremsevæskenivået betydelig under MIN-merket. Ingen bremsevæske synlig. X X X . 26 Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler Liten Stor Farli Sjekk bremsevæskenivået. Svar: Sjekk nivået på. beholderens utside - vanskelig . å se. En varsellampe vil også. lyse hvis nivået er for lavt. Hva gjør du hvis nivået er for lavt? Svar: Er bremsene slitt? Er det lekkasje? Sjekk med verksted. Vis hvor du fyller olje. Svar: Se nærmere på bildet av motorrommet

Slik kontrollerer du bremsevæsken - Leksikon - 202

Kontroller bremseklossenes tilstand jevnlig. Bytt dem så snart materialet er slitt ned til 2 mm tykkelse. Bytt alltid de to settene med bremseklosser på samme aksel Hvis bremsevæskenivået skulle falle unormalt mye, må du øyeblikkelig kontakte CITROËN-forhandleren Sjekk bremsevæskenivået og ta bilen til verksted for kontroll. ABS-systemet. Fortsetter denne lampen å lyse etter at motoren har startet, er det en feil på systemet som skal sørge for at bilens hjul ikke blokkerer ved en kraftig oppbremsing. Bremsene vil fungere, men ikke med ABS-funksjonen Hvis symbolet tennes, kan bremsevæskenivået være for lavt. Oppsøk nærmeste autoriserte verksted og få kontrollert og rettet opp bremsevæskenivået. er motorens oljetrykk for lavt. Slå straks av motoren og kontroller oljenivået i motoren, fyll på olje ved behov. Hvis symbolene tennes og oljenivået er normalt,. Kontrollere bremsevæskenivået. Kontrollere væskenivået i beholder for bremsevæske under panseret på bilen. På de fleste moderne biler er de forskjellige beholderne i Kontroller vognkortets krav til dekkdimensjon og se om det samme står på dekkets side

2. Kontroller at bremsestempler og pakninger er i god stand. Hvis caliperboltene og hylsene er angrepet av rust, eller hvis foringene har riper, må de byttes ut. 3. Kontroller at drivaksling, kulebolt, styreledd og foringer er i god stand. Hvis komponentene er løse eller skadet, vil det gi vibrasjoner i bremsesystemet, noe som igje Kontroller luftfilteret i karbonsylinderen. Etter de 100 første timene: Følg retningslinjene for innkjøring av en ny maskin. For hver bruk eller daglig: Kontroller trykket i dekkene. Kontroller motoroljenivået. Kontroller at girene virker. Kontroller bremsevæskenivået.Sjekk bremsevæskenivået før motoren startes for første gang Kontrollere bremsevæskenivået. Kontrollere væskenivået i beholder for bremsevæske under panseret på bilen. Kontroller at varsellampen for airbag virker. Ta på tenning. Lampen forsvinner etter noen sekund. Hvis lampen er rød kan du ikke kjøre videre Utfør kontroller før start.Kontroller følgende ting hver dag før du bruker maskinen: Kontroller trykket i dekkene. Lad opp batteriene. Kontroller vannivået i batteriene. Kontroller bremsevæskenivået.Sjekk bremsevæskenivået før motoren startes for første gang. Hver 25. driftstime: Rengjøre batteriene

Sikkerhetskontroll - Ufoskantra

bremsevæskenivået, følg bremseslanger og sjekk at de er hele og uten lekkasje. Sjekk så bremse- skiva at den er hel og tykkelsen er over antall mm som står på siden av skiva. Se så deretter om bremseklossene har belegg og ikke er nedslitte. B) Hvis bremseveskenivået er på ett minimum bør du sjekke om bremseklossene er helt nedslitt 18a Kontroller at bremsekraftforsterkeren virker. Utfør kontrollen. b Er det forsvarlig å kjøre hvis denne ikke virker? Begrunn svaret. Normalt ikke forsvarlig, gir nedsatt bremseeffekt, tung pedal (motorstopp og tauing) 19a Kontroll bremsevæskenivået. Utfør visuell kontroll. b Hva vil du gjøre dersom bremsevæskenivået er for lavt

Kontroller væsker i bilen - slik gjør du - YouTub

Sjekk bremsevæskenivået (se spørsmål 26) og foreta en trykkprøve av bremsen, hvis bremsepedalen går helt ned MÅ du ikke kjøre videre. Hvis pedalen ikke går helt ned, sjekker du om du har bremsevirkning, kan kjøre SAKTE til verksted. Husk du har kanskje ikke bremser på alle hjul. Spørsmål 26 A. Kontroller bremsevæskenivået. B Kontroller bremsevæskenivået. Se Kontroll av bremse- og clutcholje (side 130). ADVARSEL Få dette kontrollert snarest mulig. Hvis varsellampen for bremsesystemet kommer på samtidig med varsellampen for ABS eller stabilitetskontroll, er dette tegn på en feil Kontroller bremsevæskenivået og fyll ut det som er nødvendig. Sitt i førersetet og trå sakte på pedalen noen ganger. Første gang kunne pedalen gå ned, men etter to eller tre ganger må den være fast og hevet. Dette legger putene mot rotorene. Hvis du ikke har byttet kjevene, må du sjekke for lekkasjer i bremseslangene Sikkerhetskontroll av bil Vognkortet Hva er den største tillatte totalvekten på tilhenger denne bilen kan trekke? Se/vis i vognkort. Hvilke konsekvenser kan det få dersom man kjører med for tung tilhenger? Veggrepet på forhjulene blir redusert, kursstabiliteten blir redusert,bremselengde økes, blendingsfare ved at lyktene heves. Hvilk Dealing med sviktende bremser Hvis du ser nøye på dashbordet, kan du legge merke til at det inneholder en varsellampe for bremser. Dette lyset er normalt av, men det kan komme på (og holde på) for en rekke årsaker. Brukerhåndboken skal inneholde fullstendige opplysninger om brem

Sikkerhetskontroll personbil - 3X Trafikkskole i Sandnes

 1. 2) Kontroller at bakdekkene på denne bilen har riktig bæreevne! 1) Rygg inn mot en vegg og se i speilet om alle bremselysene lyser. Har du ikke en vegg å rygge inn mot kan du finne fram varseltrekanten bak i bilen, sette denne på bremsepedalen og skyve setet inntil slik at den står i spenn på bremsepedalen
 2. Kontroller i vognkortet. Defineres som «Min. Li». Kontrollere om bakdekkene har riktig bæreevne. Visuell kontroll. På dekket står det for eksempel «245/45R17 95W». Det vil også stå følgende på dekket: «Max load: 690 kg»
 3. I tillegg til å sjekke bremsevæskenivået, vil du se på fargen på bremsevæsken i innsikten din - hvis den er mørk i fargen eller det har gått mer enn 2 år siden du har endret den, bør du vurdere å få den endret - Dette vil bidra til at de interne komponentene (som er dyre) varer mye lenger
 4. Under følger en oversikt over løsninger på de ulike oppgavene du kan få på en førerprøve: Dette dokumentet er ment å være en repetisjon av sikkerhetskontrollen man tar ved trafikkskolen
 5. Sikkerhetskontroll klasse B, BMW X1 2014 1. BMW X1 2014 2. På den praktiske førerprøven må du trekke et kort med to av spørsmålene som er presentert her. På teorieksamen er flere av spørsmålene relevante. Spørsmål og kommentarer til presentasjonen kan sendes til vidar@trafikkskolen.no 2 Denne presentasjonen er laget for de som skal ta førerkort klasse

Video: Kontrollinstruks for periodisk kontroll av kjøretø

Sikkerhetskontroll Klasse B - Kjoreskole

 1. Sikkerhetskontroll klasse b volvo s 60 1. Volvo S 60 2013 2. På den praktiske førerprøven må du trekke et kort med to av spørsmålene som er presentert her. På teorieksamen er flere av spørsmålene relevante. Spørsmål og kommentarer til presentasjonen kan sendes til vidar@trafikkskolen.no 2 Denne presentasjonen er laget for de som skal ta førerkort klasse
 2. Kontroller bremsevæskenivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig. 9. Med VW Transporter IV Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) motoren av, pump bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand
 3. g av motoren (diesel). Når symbolet slukker, kan motoren startes. A Få berget bilen hvis symbolet forblir synlig
 4. Hvis varsellampen lyser når du bremser, sammen med ®-varsellampen og et lydsignal, betyr det at bremsevæskenivået er lavt, eller at det er en feil i bremsesystemet. Kontroller oljenivået. Hvis nivået er normalt, ble varsellampen aktivert på grunn av noe annet
 5. Kontroller g033921 Figur6 1. Ratt 6. USB-stikkontakt 2. Girspakindikator 7. Parkeringsbremsespak 3. Girspak 8. Chokekontroll 4. Hornknapp(kunTC-modeller) 9. Bremsepedal 5. Nøkkelbryter 10. Gasspedal Gasspedal bremsevæskenivået(side47)
Sikkerhetskontroll klasse B, BMW X1 2014

5. a) Kontrollere bremsevæskenivået. b) Hva vil du gjøre dersom bremsevæskenivået er for lavt? Sikkerhetskontroll av bilen Hva skal eleven svare? 1. Se/vis i vognkort. 2. a) Påvirker bilens styring. (Veggrep kan bli redusert, kursstabiliteten blir redusert, Bremselengden økes, blendingsfare ved at lyktene heves) Kontroller g033216 Figur7 1. Ratt 5. Gasspedal 2. Koppeholder 6. Parkeringsbremsespak (senterkonsoll) 3. Passasjerhåndtak 7. Oppbevaringsrørfor brukerhåndboken 4. Bremsepedal Gasspedal Brukgasspedalen(Figur7)tilåvariere bakkehastighetentilmaskinen. bremsevæskenivået(side19) Kontroller bremsevæskenivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig. 9. Med VOLVO V50 (545) motoren av, pump bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand. 10. Utfør testbremsing når du kjører med gjennomsnittshastighet, VOLVO V50 (545) bør ikke trekke mot den ene siden Kontroller og korriger plasseringen av hjulstøttene. Forsikre deg om at de sitter tett mot hjulene. Skru av hjulboltene eller mutrene og legg dem i hjulhetten. Fjern hjulet fra bilen. Åpne bremseventilen med den lukkede enden av nøkkelen. Husk at de er laget av mykt metall og lett kan bli skadet Oversikt over kontroller. Min elektriske bil (EV) Elektrisk bil Lading av bil. Øko-data. Klargjøring av bil. Åpne bilen. Gå ut av bilen. Ratt.

Sikkerhetskontroll klasse b volvo s 60

Hvis varsellampen lyser når du bremser, sammen med ®-varsellampen og et lydsignal, betyr det at bremsevæskenivået er lavt, eller at det er en feil i bremsesystemet. Kontroller oljenivået. Hvis nivået er normalt, er varsellampen knyttet til noe annet Hvordan Endre Front Sylinder på en 1999 Silverado Silverado var en trim nivå betegnelse som brukes for Chevrolet C- og K-serie lastebiler fra 1975 gjennom 1999. 1999 Chevrolet C / K 1500 grunnmodellen var en to-wheel drive lastebil, utstyrt med en 4,3-liters V-6 Vortec motoren i stand produsere 20

Sikkerhetskontroll klasse b audi a4 2017Sikkerhetskontroll klasse B Mazda CX5 2013Sikkerhetskontroll klasse b bmw x1 2016

Prop. 144 S (2015-2016) Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 106/2015 av 30. april 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktivene 2014/45/EU, 2014/46/EU og 2014/47/EU om felles regler for teknisk kontroll av kjøretø Kontroller i vognkortet. Defineres som «Min. Li» og deretter en bokstav. Kontrollere om bakdekkene har riktig bæreevne. Visuell kontroll. På dekket står det for eksempel «245/45R17 95W». Det vil også stå følgende på dekket: «Max load: 690 kg» bremsekretsene. Kontroller. bremsevæskenivået. Se Kontroll. av bremse- og clutcholje (side. 130). ADVARSEL. Få dette kontrollert snarest. mulig. Hvis varsellampen for. bremsesystemet kommer på. samtidig med varsellampen for ABS. eller stabilitetskontroll, er dette tegn. på en feil. Stans bilen så snart det er. forsvarlig å gjøre dette.

 • Støvmaske test.
 • Ferie med barn 2018.
 • Vasovagal reaksjon.
 • Pan traducere.
 • Billige varme reisemål.
 • Stige frem kryssord.
 • Blaulichtreport apolda.
 • Id tyveri strafferamme.
 • Fadenpilz ansteckend.
 • Annabelle 1 full movie.
 • Fritzbox 7490 manual.
 • Urtegata 31.
 • Rxv481d test.
 • Sår i munnen kreft.
 • Specific hundefor test.
 • Japansk valuta.
 • Vikingland kryssord.
 • Meine stadt schönebeck stellenangebote.
 • Gaupe syn.
 • Milano germersheim nummer.
 • Next movie.
 • La cueva mexicana.
 • Was passiert nach der hinrichtung.
 • Illegal burger markveien.
 • Bildbeschreibung deutsch b1.
 • Top of the lake china girl.
 • Ideologi komunisme.
 • Ådnamarka skule.
 • Gsellnhaus vilsbiburg.
 • Åmli multicom.
 • Barnefordeling barn under 1 år.
 • Artrose og sykling.
 • Office for chromebook.
 • Tsv lengede.
 • Skjult makt definisjon.
 • Programmeur hedon zwolle nl.
 • Rockwool takisolasjon.
 • Fc augsburg tropp.
 • New york bus map.
 • Silkedeig maizena.
 • Wie alt werden yorkshire terrier mini.