Home

Byggforsk detalj

Byggforsk

 1. Gjør bygningen framkommelig for rullestolbrukere. Byggteknisk forskrift (TEK) krever at en rekke bygninger skal være universelt utformet, det innebærer blant annet at rullestolbrukere skal kunne ta seg fram i dem. Byggforskserien viser hvordan det kan løses i praksis
 2. 64 Kritiske og viktige detaljer ; 7 Dokumentasjon av produkter og løsninger ; 71 Generelt ; 72 Sertifiserte eller godkjente produkter ; 73 Standardiserte eller godkjente prøve- og beregningsmetoder ; 74 Andre prøve- og beregningsmetoder ; 8 Referanser ; 81 Utarbeidelse ; 82 Byggforskserien ; 83 Lover og forskrifter ; 84 Standarder ; 85.
 3. DIVERSE BYGGTEKNISKE DETALJER Illustrasjoner fra Sintef Byggforsk Eksempel på kuldebro der klimaskjermen gjennomtrenges av materialer med høyere varmekonduktivitet Kuldebro pga forskjell i materialtykkelse. søyler av rundtømmer, konstruksjonstrevirke og limtre..
 4. Omfattende oppgradering av detaljer for vindusinnsetting. Med to nyreviderte anvisninger om vindusinnsetting viser SINTEF Byggforsk løsningene som tilfredsstiller skjerpede krav til varmeisolering, lufttetthet og kuldebroer
 5. Byggforskserien har anvisninger for ulike takkonstruksjoner og detaljer. Ventilasjon og inneklima i boliger Balansert ventilasjon bidrar til behagelig temperatur og godt inneklima i boligen på en energieffektiv måte

Byggforskserien gir dokumenterte løsninger og anbefalinger for prosjektering, utførelse og forvaltning av bygninger. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) anbefaler bruk av Byggforskserien som dokumentasjon i byggesaken, som underlag for kontrollplaner og sjekklister, og til generell kompetanseutvikling Eksempler detaljer for varmeisolering og tetting Mai 2012 . Fig. 01 a og b . Prinsipiell oppbygning . a. Isolasjon montert fra innsiden etter at bygningen er lukket utvendig side med tett vindsperre. Det er en fordel at utvendig kledning også er montert. b Illustrasjoner fra Sintef Byggforsk Fukt i tak Fukt i tak . Dimensjoneringseksempel Sperretak med trebjelke i mønet Eksempel på skivekonstruksjon av tre . Oppbygning av skivekonstruksjon Bjelkene er vanligvis ordinære golvbjelker, taksperrer eller veggstendere. Skivekonstruksjonene Illustrasjoner fra Sintef Byggforsk Aktuelle bjelketyper til trebjelkelag . Eksempel på bjelkelagsplan for etasjeskiller over kjeller/underetasje i bolighus. Med kubbinger langs gavlveggene får man god understøttelse for undergolv og himling og samme detaljløsninger langs alle yttervegger SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer inneholder Byggforskserien, Byggebransjens våtromsnorm og de offentlige byggereglene. Byggforskserien, byggenæringens kvalitetsnorm, omhandler løsninger og anbefalinger for planlegging, prosjektering, utførelse og forvaltning av det bygde miljø

SINTEF Byggforsk skal bidra til å fremme miljøvennlige og kostnadseffektive produkter og løsninger innen byggenæringen, og vi løser innom detaljer knyttet til innfesting av granit-ten i fasaden. Også det innvendige marmorgol-vet inngår i prosjektet deres. Operaen åpner i 2008, Et stykke hvit, lysend SINTEF Byggforsk 38 Effekt av etterisoleringstiltak nTakmot kaldt loft n300 mm, totalt ca. 400 mm U-verdi = 0,10 (0,35) nYttervegg n100 mm innv. isolering, totalt 200 mm U-verdi = 0,23 (0,43) nVinduer: 3-lags super lavenergi U-verdi = 0,8 (2,8) nOBS: Forutsatt forbedret lekkasjetall fra målt 4,3 oms/h til ca. 2,0 oms./h i beregningene nOBS: Fortsatt naturlig ventilasjon (ble frarådetpga Dimensjonering og konstruksjonsdetaljer for tak 525.814 Taksperrer av tre 525.819 I-bjelker av tre i tak. Konstruksjonsdetaljer 525.824 Takåser av tre 525.831 Fabrikkframstilte takstoler 525.835 Takstoler av tre for små spenn til framstilling på byggeplass 525.861 Taktro av tre 525.866 Underta

Fig. 01. Nivåer for dokumentasjon av brannsikkerhet . Denne anvisningen behandler dokumentasjon av brannteknisk detaljprosjektering. I hierarkiet av brannsikkerhetsdokumentasjon er detaljprosjektering nivå B, se fig. 01 Boka Lag rom i kjelleren viser godkjente løsninger for yttervegger mot terreng

Detaljer for tak tekket med folie eller asfalttakbelegg belastet med singel er vist i Byggdetaljer 544.202 og 544.203. Figurene i anvisningen viser utførelse med bruk av ubrennbar og/eller brennbar isolasjon, men uten å gå inn på alle alternativer SINTEF og NTNU skal samarbeide med University of Washington, Göteborgs universitet og Chalmers om å finne nye løsninger for bylogistikk, tjenester for sisteledds-distribusjon, og hvordan bylogistikk skal bli en naturlig del av offentlige planprosesser og planlegging av framtidens byer Knut Ivar Edvardsen er sertifiseringsleder ved SINTEF Byggforsk. Trond Ramstad. Trond Ramstad er sivilingeniør og godkjenningsleder ved SINTEF Byggforsk. Han har mange års erfaring som formidler blant annet gjennom Byggforskserien og håndbøker fra SINTEF Byggforsk Illustrasjoner fra Sintef Byggforsk stålbjelker av typene HE-A, HE-B, IPE og KFHUP Eksempel på bjelker eller sperrer som er opplagt med vanlig senteravstand på stålbjelken . Eksempel på innfelt stålbjelke Eksempel på opplagring ved kantbjelke . Bærekonstruksjon i bjelkela De aller fleste arkitekter har et forhold til byggforskserien og bruker den aktivt i prosjekteringen. Sintef Byggforsk ønsker å lage et enda bedre verktøy. 11. april var derfor seks arkitektkontorer i møte med Sintef for å gi sine innspill

Nyhetsbrev. Få fagartikler, nyheter om forskning, bøker og kurs rett i innboksen. Meld deg på nyhetsbrev. Denne siden bruker informasjonskapsle SINTEF Byggforsk TPF informerer nr 9 En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak En sammenfatning av preaksepterte løsninger med lige detaljer i og på flate eller svakt skrånende kompakte tak. Beskrivelser og figurer er laget med tanke på å til Bygningsfysiske detaljer og fallgruver ved bruk av takstoler og gitterbjelker-byggdetaljer-byggeteknikk-bygningsfysikk Siv.ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF/Byggforsk Colorline - Oslo/Kiel/Oslo 7. og 8. februar 2012 SINTEF Byggforsk

Lufting bak kledning uten takutstikk - ByggeBolig

Godt planlagte fasader. Foto: SINTEF Byggforsk 5 Utlekting 51Generelt Kledningen lektes ut 18-23 mm for å skape et luftet og drenert hulrom bak kledningen. Luftrommet må være sammenhengende, og det må være åpning i topp og bunn for drenering og gjennomlufting. Vann som driver inn bak kledningen, må kunne renne lett ne Allerede året etter konstaterte SINTEF Byggforsk at bladene ble usedvanlig godt mottatt. - Etter et halvt år var det tegnet 1 600 abonnementer, etter ett år 2 100, og antallet steg SINTEF er et norsk forskningsinstitutt, organisert som en frittstående allmennyttig stiftelse. SINTEF driver forskning innen teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Instituttet ble etablert i 1950 under navnet Selskapet for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole (NTH) for å være NTHs forlengede arm innen industrirettet forskning, og har alltid vært nært. Vi i Mataki har valgt å utarbeide dokumentasjon på kvalitetsløsninger, forankret i preaksepterte løsninger i Byggforsk og utført med Mataki sine produkter. Velger man disse løsningene kan man være trygg på at leveransen blir i tråd med gjeldende forskrifter og at det er enkelt og dokumentere

Trygg ringmur-prosjektering

Brannsikkerhet. Detaljprosjektering - Byggforsk

Hunton Sutak har SINTEF Byggforsk teknisk godkjennelse nr. 2344. ≥ 40 mm omlegg Kramper/ spiker ≥ 100 mm omlegg Sløyfe Lekt 600 mm Taksperre Hunton Sutak DETALJ 1. Avsluttning ved takfot, kald takkonstruksjon Det anbefales at Hunton Sutak føres ut i takrenne enten med platen eller med takfot-beslag for at overflatevann eller kondensvann. Desto større ferdigstillelsesgrad fra fabrikken, desto raskere går arbeidet på byggeplassen. Dette vet vi i Pretre. Derfor tilbyr vi skreddersydde løsninger, slik at du slipper ytterligere tilpasninger under montering. Vi bruker all vår kompetanse og teknologi slik at du får god utnyttelse av rommet, samtidig som vi følger kravene i byggeforskriftene SINTEF Byggforsk anbefaler metoden vi benytter. Trykkimpregnering (klasse B) trenger dypt inn i treverket og gir langvarig, god beskyttelse mot sopp og råte. Medlemskapet i Norsk Impregneringskontroll (NIK) gir deg trygghet for at produktene har en optimal impregnering som sikrer meget lang levetid Precut fra Pretre er gjennomprøvd, med meget stor nøyaktighet. Alle deler er godt merket. Delene er ferdige med utfresinger for alle innfestingspunkt, pakket i logisk rekkefølge med gode monteringstegninger, og er tilpasset hver enkelt bygningsdel. Alt er lagt til rette for enkel montering, og du trenger ikke være i tvil om hvor delene skal settes på plass

Omfattende oppgradering av detaljer for vindusinnsetting

Bykle Vindu ble etablert i 1984, og er siden 1997 eid av Bykle Industri AS. Grindland Trevare AS ble i 2012 fusjonert med Bykle Vindu. Bykle Vindu har hovedkontor og fabrikk i Bykle og avdelingskontor med utstilling på Kirkenær SINTEF Byggforsk Kaldt loft Her vist med takstol og kombinert undertak/vindsperre trukket rundt takutstikket U-verdi m/ iso. 350 mm, 0,037: 0,13 W/m2K Kuldebroverdi : 0,00 W/mK Byggdetaljer: U-verdier: 471.013 Konstruksjon: 525.102 Spesielle forhold for denne detaljen: - Anbefalt løsnin Det er forutsatt en treandel på 6 % og 8 % for hhv. 36 mm og 48 mm trevirke, i henhold til Sintef Byggforsk byggdetaljblad 471.013. U-verdikrav TEK10 for tak Krav: ≤ 0,13 [W/m 2 K] Minstekrav ≤ 0,18 [W/m 2 K] Kontakt Ta kontakt med oss. Om oss Våre merkevarer Personvern Krav til informasjon Nabovarsel Stjørdal Sintef Byggforsk Reviderer byggdetaljer om ventilasjon. Sintefs byggforskserie har vurdert anvisningene for boligventilasjon. Illustrasjon om ventilasjon (Bilde: Sintef Byggforsk) Sintefs byggforskserie har vurdert anvisningene for boligventilasjon. Joachim Seehusen Nyhetsbrev; 4. juni 2015 - 05.

Detaljer for: SINTEF byggforsk håndbok; Normal visning MARC-visning ISBD-visning. SINTEF byggforsk håndbok av SINTEF byggforsk . ISSN: 1890-937x. Standardtittel: SINTEF byggforsk håndbok . Emne(r): byggeindustri | håndbøker . Tagger fra dette biblioteket: Ingen tagger fra dette biblioteket for denne tittelen Logg på for å legge til. Detaljer for: Faktaserien fra SINTEF byggforsk; Normal visning MARC-visning ISBD-visning. Faktaserien fra SINTEF byggforsk av SINTEF byggforsk . Utgiver: SINTEF byggforsk . ISSN: 1504-9817. Standardtittel: Faktaserien fra SINTEF byggforsk . Tagger fra dette biblioteket: Ingen tagger fra dette biblioteket for denne tittelen Logg på for å legge. SINTEF Byggforsk. Rapport 3D1150 av 2012-08-09 (material- og konstruksjonsegenskaper) SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr. 103 Side 4 av 5 Figur 5b Detalj som viser de skråstile klemlektene som er klemmer undertaket ned til kubbinger mellom sperrene. De er skråstilte for å drenere bort vann som kommer rennende under taktekningen. Figur 6

Detaljer for: SINTEF byggforsk skriftserie; Normal visning MARC-visning ISBD-visning. SINTEF byggforsk skriftserie av SINTEF byggforsk . Utgiver: SINTEF Byggforsk . ISSN: 1890-7148. Standardtittel: SINTEF byggforsk skriftserie . Tagger fra dette biblioteket: Ingen tagger fra dette biblioteket for denne tittelen Logg på for å legge til tagger.. Som med alle detaljer på våtrommet, gjelder det å være nøye både i arbeidet som nedlegges og produktene som velges. - Det finnes i dag to produsenter av slike slukrenner som er godkjent gjennom Sintef Byggforsk, og det er Blücher og Unidrain

Byggforskserie

 1. SINTEF Byggforsk har utviklet et nytt søkeverktøy for å finne relevante detaljer fra Byggforskserien. Verktøyet er det første i sitt slag ved at det bruker IFD-library som semantisk søkemotor. Byggforskserien innholder i dag rundt 9000 illustrasjoner og detaljer
 2. Ringmur RE45 brukes til boliger, garasjer og andre bygg med lignende belastning mot grunnen. Dette er et komplett byggsystem med hjørner, såleblokk og annet tilbehør. Ringmur er kjennetegnet med rask byggetid og stor fleksibilitet. Systemet har teknisk godkjenning fra Sintef Byggforsk
 3. Tegn. nr.Dato Detalj 1a12.09.07 Standardelement - murhøyde 2500 mm. 2a 3 4a 4b 5 6 7a 7b 8 9 10 11b 11a 12 2c Armeringsdetaljer, ved c/c 600mm kontinuerlig søyleavstan
 4. Sintef byggforsk byggdetaljer. November 5, 2015 by Carl. Byggdetaljer (blå serie) beskriver tekniske løsninger av konstruksjoner og detaljer,. Feltundersøkelser og målinger. Vi tilbyr en rekke tjenester i tilknytning til forsknings- og utviklingsvirksomheten. Innsetting av vindu i vegger av bindingsverk ,
 5. Bygningsfysiske detaljer - flate tak Siv.ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF/Byggforsk Quality Airport Hotel Gardermoen 3. februar 2015 Norske Takstolprodusenters Forening og Treteknisk Institutt
 6. dre bygg, garasjer og lignende. Den kan også brukes til bolig, men ofte blir høyere Ringmur brukt til boliger for å få tilstrekkelig høyde for avstand til bakken og frostsikring i grunnen. Dette er et komplett system med hjørneblokker og såleblokk, samt teknisk godkjenning fra Sintef Byggforsk
 7. Title: Detaljer 28.10.2016 Model (1) Author: trine.stiansen Created Date: 10/28/2016 12:27:41 P

- SINTEF Byggforsk. Rapport nr. 3D094101 datert 05.08.2010 (sideavstivning) - SINTEF Byggforsk. Rapport nr. 3D113701 datert 01.12.2010 (varmemotstand) - SINTEF Byggforsk. Rapport nr. 3D113701 datert 11.01.2011 (bøyefasthet og E-modul være korrekt i detalj. Andre veiledere •Trykksetting trapperom og rømningsveier VENTØK 2.18(ny) /EN •Byggforsk 520.380 •Ventilasjon i garasjer SINTEF Byggforsk 520.380 •Gjennomføringer i brannskiller SINTEF Byggforsk 520.342* •Brannmotstand i opphengsystemer for tekniske inst SINTEF Byggforsk 520.346* Generelt om sikring.

Sintef Byggforsk detalj blad: 520.308 Yttervegger og tak i trehus med 30 minutters brannmotstand 525.106 Skrå tretak med kaldt loft 720.311 Brannteknisk utbedring av bygninger med kaldt loft Brandsäkra trähus version 3: Nordisk - baltisk kunskapsöversikt och vägledning SECURO AS Neptun vegen 6 7652 Verdal Telefon: 99 41 90 0 Endre dine detaljer Test hvor synlig din bedrift er på nett? Test din hjemmeside gratis. Firmainformasjon. Ytterligere finansiell informasjon og gratis årsregnskap for SINTEF Byggforsk kan du finne på Proff.no. Driftsinntekter. 2 220 512 tkr. Lønnsomhet. 5.6%. Antall ansatte. 1376. Juridisk navn: SINTEF AS. Org.nr: 919303808. Selskapsform SINTEF Byggforsk Web-applikasjon SINTEF Byggforsk U-verdi med 350 mm iso.:0,13 W/(m2K) Kuldebroverdi ved vegg: 0,01 W/(mK) Aktuelle blader i Byggforskserien: 471.013 U-verdier. Tak 525.101 Isolerte skrå tretak med kombinert undertak og vindsperre Spesielle forhold for denne detaljen: Løst takutstikk gir enkel lufttetting Nye anbefalinger for murt forblending fra SINTEF Byggforsk. Kontorbygningen i Oslo har fasade med murt forblending av teglstein. Foto: SINTEF Byggforsk. Det vil snart bli utarbeidet en ny anvisning som vil dekke planlegging, dimensjonering og utførelse i detalj. * Det er større fokus på god utførelse,.

Endre dine detaljer Test hvor synlig din bedrift er på nett? Test din hjemmeside gratis. Firmainformasjon. Ytterligere finansiell informasjon og gratis årsregnskap for SINTEF Byggforsk i Oslo kan du finne på Proff.no. Driftsinntekter. 2 220 512 tkr. Lønnsomhet. 5.6%. Antall ansatte. 1376. Juridisk navn: SINTEF AS. Org.nr: 919303808 detaljer. Delrapport fra prosjektet Moderne bjelkelag. SINTEF Byggforsk Prosjektrapport 103. Oslo 2012. - Homb, A. Nedbøyning og vibrasjoner tilbjelkelag. Delrapport fra prosjektet Comfort properties of timber floor constructions. SINTEF Byggforsk Prosjektrapport 49. Oslo 2009. - Kommisjonsvedtak 2003/43/EC, Establishing the classe

Byggforskserien - SINTE

Se regnskapstallene til SINTEF Byggforsk her. Se alle detaljer fra regnskapet helt gratis. Omsetning, årsresultat, egenkapital og gjel Her er produktoversikt for produktene til Purus. Purus er en av Skandinavias ledende aktører innen VVS. Konsernet arbeider med gulvsluk, gulvrenner, innomhusavløp, rustfri sanitær og rustfri innredning Detaljer for: Byggforsk informerer om lydisolasjonsegenskaper til gipsplatevegger med stålstendere; Normal visning MARC-visning ISBD-visning. Byggforsk informerer om lydisolasjonsegenskaper til gipsplatevegger med stålstendere av Hveem, Sigurd . Utgiver: 2001 . Beskrivelse: S. 21 Ringmur RE60 brukes til boliger, garasjer og andre bygg med lignende belastning mot grunnen. Denne høyden gir ekstra god klaring mellom kledning og bakkenivå. Ringmur er kjennetegnet med rask byggetid og stor fleksibilitet. Komplett system med teknisk godkjenning fra Sintef Byggforsk SINTEF Byggforsk er norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc Referanse: Godkj. B0965510 Kontr. B0965520 Emne: Takkonstruksjoner Hovedkontor: SINTEF Byggforsk Postboks 124 Blindern - 0314 Oslo Telefon 22 96 55 55 - Telefaks 22 69 94 38 Firmapost: byggforsk@sintef.n

SINTEF Byggforsk 1 av 8 . 23.08.2018 . Bygningselementer. Retningslinjer for SINTEF Teknisk Godkjenning . 1. Oppbygning av standardelementer skal være beskrevet i detalj i form av produsentens tegninger som viser snitt av standard konstruksjonsdetaljer, inkludert standard sammenføyningsdetaljer Detaljer for: SINTEF rapport; Normal visning MARC-visning ISBD-visning. SINTEF rapport av SINTEF byggforsk Arkitektur og byggteknikk. Utgiver: SINTEF Byggforsk . Standardtittel: SINTEF rapport . Tagger fra dette biblioteket: Ingen tagger fra dette biblioteket for denne tittelen Logg på for å legge til tagger

Passivhus i tre. Eksempler på detaljer for - Byggforsk

S NTEF Byggforsk TG 2124 E ementskjøt, std.detaljer. Eks. vist: Tu60/T 30 FUNDAMENTERINCSSYSTEMER MagnaBoard Dato Telefon 61 13 04 50 1209.07 E-mail: firmapost@nordic-.so.no www.grunnmur.com egn. nr: 2124 3 Tegnet av JEB/OMB Må Rev. 15.11.1 SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder.Flate tak. Om utførelse av flate, aktive tak. En sammenfatning av preaksepterte løsninger. med eksempler på utførelse. Forfattere: Knut Noreng, Britt Galaasen Brevik og Bjørn Petter Jell Viktige detaljer for tett dampsperre. Byggetips Print. Del. Dampsperrer skal være både luft- og damptette. Dokumentasjon fra SINTEF Byggforsk og forskningsprosjekter gjennomført i samarbeid med SINTEF og NTNU gir trygghet for god funksjon og lang levetid. Isola Rørmansjett SINTEF Byggforsk U-verdi med 350 mm iso.: 0,12 W/(m2K) Kuldebroverdi v/ vegg: 0,02 W/(mK) Aktuelle blader i Byggforskserien: 471.013 U-verdier. Tak 525.106 Skrå tretak med kaldt loft Spesielle forhold for denne detaljen: Ikke luftet loftsrom gir bedre lufttetning enn luftet loft. Det er enklere å hindre brannsmitte til loftet

SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer - Byggforskserien

Siv.ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF/Byggforsk Rica Ishavshotell Tromsø, 22. og 23. januar 2013 Norske Takstolprodusenters Forening og Norges Byggskole: Sintef 2 Passivhus - Hva er viktig ? Lufttetthet Enkel bygningsform Sammenhengende tett sperresjikt Varmeisolering Tykkelser, oppbygging og montering Detalje Prosjektrapporten omhandler målinger, beregninger ogvurderinger som er gjennomført for å utvikle løsninger med bruk av fagverksbjelker i tre.Slike løsninger kan gi lange spennvidder slik at tre kan oppnå økt anvendelse i fleretasjes bygninger SINTEF Byggforsk sier derfor at vindsperren bør monteres med enkle og gode detaljer som gir et lufttett sjikt, også ved tilslutninger mot takvinduer, skorsteiner og andre gjennomføringer i taket. Krav til og egenskape

Trelektene som benyttes i påforingen i detalj YV-07 utgjør kuldebroer i isolasjonssjiktet og reduserer. derfor den isolerende effekten av isolasjonslaget. Det finnes nå løsninger hvor det er mulig å montere. et sammenhengende isolasjonssjikt av halv-hard mineralull utenpå den gamle veggen uten bruk av. gjennomgående lekter fra Byggforsk Av Husbyggeren Endelig en hjelp til deg som har behov for veiledning i bygge- eller oppussingsarbeidet. TEMASETT fra Byggforsk gir deg svar. N r arbeidene skal begynne kommer ofte sp rsm lene om regler, utf relse eller materialvalg. Byggforsk utgir n TEMASETT spekket med l sninger og illustrasjoner p utf relsen SINTEF Byggforsk Side 1 av 6 Utstedt: 04.11.1999 Revidert: 01.08.2017 Prosjektleder: Marius Kvalvik Retningslinjer for SINTEF Teknisk Godkjenning . Radonmembraner . 1. Generell orientering om SINTEF Teknisk Godkjenning Generell orientering om SINTEF Teknsik Godkjenning finnes her Dette bør du tenke på når du skal planlegge bygget/bestille trekonstruksjoner/ sette opp et bygg. Framskaff nødvendig tegningsgrunnlag; Målsatte tegninger (plan og snitt Retningslinjer for forankring av prefabrikkerte elementer i tre (TES-elementer) til fasader ved oppgradering Rapporten viser retningslinjer for forankring av isolerte trebaserte fasadeelementer (TES-elementer) til eksisterende bygg ved oppgradering. Det er vist prinsipp for beregning av lastpåvirkning og kontroll av bæreevne for innfesting av TES-elementer til eksisterende bæresystem i betong

SINTEF Byggforsk

Purus Line og Corner er teknisk godkjent av Sintef Byggforsk for montasje inntil vegg; Følger bransjens regler for sikker vanninstallasjon; Kontakt. BLS Norge AS Purus Joti Glynitveien 21, 1400 Ski, Norway. Telefon +47 23 03 76 50 E-post joti@ joti.no SINTEF Byggforsk/Byggkeramikkforeningen Tegn.: Våtromsnormen/Byggforsk og Mur-Sentret Byggebransjens våtromsnorm er et viktig verktøy for å bygge skadefrie og bestandige våtrom. Normen er omfattende og inneholder mange krav. Av og til oppstår det situasjoner der flere anbefalinger og krav ikke lar seg innfri i kombinasjon

Etterisolering av bygninger - SINTE

Sintef Byggforsk mener Iso pluss i sin omtale av egne reflekterende isolasjonsprodukter kan ha forledet byggmestre og byggherrer til å tro at disse produktene isolerer langt bedre enn de gjør. Fra samme hold var det helt tyst om de økonomiske bidragene Sintef Byggforsk får fra konkurrentene på isolasjonsmarkedet, inntil Byggmesteren ville skrive nettopp det løsninger - ned til minste detalj. I teknisk forskrift er kravene til tette bygg strenge. Det betyr stor fokus på gode detalj-løsninger som kan hindre luftlekkasjer. Ofte er det de små detaljene som byr på de største utfordringene, som gjennomføringer og over-gang mellom tak og vegg. Icopals løsning for tette bygg består av et kom

Dimensjonering og konstruksjonsdetaljer for - Byggforsk

Mener Sintef Byggforsk har feil fokus rundt toaletter i offentlige rom. Universell utforming - i offentlige bygg. Av. Tommy C Olsen - 28/06/2013. 0. som synes det blir feil når man fokuserer på detaljen om hvor langt et toalett skal være fra vegg og dermed tro at det dermed skal passe til alle personer uansett funksjon.. SINTEF Byggforsk 13 Kuldebroer - Utfordringer Detaljer for å redusere kuldebroer Kuldebrobryter - ikke bare for å unngå kondens - men gi lavere energiforbruk System for beregning av kuldebroer-utfordring for bransjen Oppjustering av kuldebroatlas For stor kuldebro Kilde: Sintef Byggforsk. Les også. Boligbygg Bygg Bygningsintegrerte_solceller Rehabilitering Sintef byggforsk. Det kan virke som en liten detalj, men digitalisering av vareleveransene har stor effekt for bransjen Avsender: Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra TU Bygg. Ja takk. Tegn ut kritiske tettedetaljer i detalj på forhånd, for - skjøter - overganger for sperresjikt mellom tilstøtende bygningsdeler Øvre grense for å få Teknisk Godkjenning fra SINTEF Byggforsk er Sd-verdi på 0,05 m. Det tilsvarer dampmotstanden til 5 cm stillestående luftlag På laboratoriet til SINTEF Byggforsk blir produktet gjennomgått en rekke tester for å se om det oppfyller kravene til Teknisk Godkjenning. Kostnaden for å gjennomføre en Teknisk Godkjenning varierer fra 50.000 kroner til flere hundre tusen kroner. Du må regne med at «hele pakka» tar noen uker

Sintef Byggforsk avd Trondheim. Høgskoleringen 7A. 7034 Trondheim. Veibeskrivelse. Del. Er dette din bedrift? Her kan du oppdatere informasjonen din og teste hvordan Gule Sider kan hjelpe deg som bedriftseier. Endre dine detaljer Test hvor synlig din bedrift er på nett? Test din hjemmeside gratis har nødvendig trykkstyrke iht. SINTEF Byggforsk anbefalinger, gode aldringsegen­ skaper samt termiske og fuktbetingede egenskaper. Fall på tak . SINTEF Byggforsk anbefaler at flate tak må ha takfall på minimum 1:40 på takflatene og 1:60 i rennepartiene. Større fall gir bedre avrenningsforhold. 8 . GOD PRAKSIS FOR TEKKING MED BANEBELEG Utforming av vassbrettbeslag Skader på sålbenk- og vannbrettbeslag utgjør en tredjedel av alle beslagsakene Byggforsk har analysert. kr 390,00: Rehabilitering av tak og teglfasader. HM Kongens Garde Huseby Leir Ved utbyggingen av Gardeleiren Gitterbjelkelag, løsninger og detaljer Delrapport fra prosjektet «Moderne bjelkelag. Varmegjennomgangskoeffisient også kalt U-verdi er et mål som brukes i byggevareindustrien for å angi en bygningsdels varmeisolerende evne. U-verdien måles i W/(m²K), og angir den mengde varme som pr. tidsenhet passerer en kvadratmeter av konstruksjonen ved en temperaturforskjell på én kelvin (eller én grad celsius) mellom konstruksjonens to sider

DIVERSE BYGGTEKNISKE DETALJER Illustrasjoner fra Sintef Byggforsk Eksempel på kuldebro der klimaskjermen gjennomtrenges av materialer med høyere varmekonduktivitet Kuldebro pga forskjell i materialtykkelse søyler av rundtømmer, konstruksjonstrevirke og limtre Oppleggsflater for søyle på svill og bjelke på søyl Hunton Sutak har SINTEF Byggforsk teknisk godkjennelse nr. 2344. ≥ 40 mm omlegg Kramper/ spiker ≥ 100 mm omlegg Sløyfe Lekt 600 mm Taksperre Hunton Sutak Klips DETALJ 1. Ved bruk i varme takkonstruksjoner: Ved bruk av Hunton Sutak i varme tak-konstruksjoner må det etableres en lufte-spalte mellom Sutak og isolasjonen. Spalten bør være.

Løvåshagen

321.027 Brannsikkerhet. Dokumentasjon av ..

Den informasjonen har Sintef Byggforsk innlemmet i sin Byggforskserie i en utrolig morsom anvisning de har kalt «Boliger for pendlende fjærkre Tone Gengenbach. Anvisningen forteller deg i detalj hvor store fuglekassene og «inngangshullet» skal være for de forskjellige leieboerne, og viser deg skisser av byggeprosessen SINTEF Byggforsk Ikke stol blind på alle detaljer i Byggforsk-serien! Dampsperre kunne ofte være mer dampåpen enn PE-folie Viktigst er lufttettheten 13 Her mangler det isolasjon. SINTEF Byggforsk 14 Mulighet: diffusjonsåpen konstruksjon på eksisterende stenderveg SINTEF Byggforsk og Fagrådet for våtrom (FFV) har gjennom mange år samarbeidet om utgivelsen av Byggebransjens våtromsnorm (BVN). Partene har nå blitt enige om en god plattform for videreføring av samarbeidet trerte laster skal føres ned, etc. Sintef Byggforsk anvisning 471.231 beskriver forutsetninger for beregning av U-verdier for vegger over terreng. GLAVA® synliggjør dette ved å bruke fire kategorier. - Enebolig, romhøyde 2,4 m Forutsetter normal praktisert vindusandel i småhus av tre. Veggfelt med 13 og 17 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender

Riktige løsninger for vegger mot terreng - SINTE

 1. Det betyr at Nordbohus besitter en bekreftelse som lyder slik: SINTEF Certification bekrefter at Nordbohus byggesystem tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt i Plan- og Bygningsloven og tilhørende Teknisk forskrift (TEK) med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet.. For Nordbohus som kunnskapsbedrift er det en stor anerkjennelse å bli.
 2. SINTEF Byggforsk er norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc Referanse: Godkj. 102000932-2 Kontr. 102000932-1 Emne: Konstruksjonssystemer mot terreng Hovedkontor: SINTEF Byggforsk Postboks 124 Blindern - 0314 Oslo Telefon 22 96 55 55 - Telefaks 22 69 94 3
 3. Minst 10 ting du bør sjekke når du skal på visning Sjekklisten alle bør kunne. MANGE VISNINGER I HELGA: Ifølge Finn.no, skal det i løpet av helgen avholdes totalt 4.198 visninger (lørdag, søndag og mandag sammenlagt), og 2.448 bare på søndag. Bare i Oslo skal det være 1.001 visninger på søndag
 4. Gitterbjelkelag, løsninger og detaljer. Delrapport fra prosjektet moderne bjelkelag Homb, Anders; Kolstad, Svein Terje. Research report. Åpne. Prosjektrapport 103 (5.465Mb) SINTEF Byggforsk Prosjektrapport. 30 p. SINTEF akademisk forlag, 2012 Beskrivelse-Utgiver SINTEF akademisk forlag. Serie Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);103.
 5. Eksempel på detalj ved vinkelrenne En solid vanntrykksmembran legges på sperrene før Huntonit Sutett monteres. Undertaket klemmes mot fremmes overfor SINTEF Byggforsk utover det som er nevnt i NS 8402. 12. Saksbehandling Prosjektleder for godkjenningen er Magnus Vågen, SINTEF Byggforsk, avd
 6. av SINTEF Byggforsk, gir en tett og fuktsikker overgang mellom grunnmur og svill. Vindsperren klemmes i omleggene og i tilslutning til topp- og bunnsvill, samt rundt vinduer og dører. Ved bjelkelag er det viktig at horisontale skjøter og avslutninger klemmes med lekt. Dermed unngår man at det blåser kald luft inn i bjelkelaget. Klemt skjø

Video: 544.204 Tekking med asfalttakbelegg eller takfolie ..

523

SINTEF Community - SINTE

Torvtak betegner et tak som er tekket med torv på en vanntett undertekking, i eldre tid som regel av bjørkenever.Tak har vært tekket med torv siden forhistorisk tid i Skandinavia og enkelte andre regioner. I mange norske bygder ble de fleste tak tekket med torv på never til langt inn på 1800-tallet, og enkelte steder helt fram til omkring 1950 Utvalget arbeider på oppdrag fra FFV og SINTEF Byggforsk, og skal ivareta begges interesser. Utvalget skal fremme forslag om overordnet policy og videreutvikling av BVN, samt andre forslag som kan styrke BVN. Bygging av våtrom stiller strenge krav til riktige detaljer og riktig utført arbeid, og involverer en rekke forskjellige fag detaljer, god KS byggeprosess. Byggforsk 12. Ytterveggskonstruksjon Byggforsk 13. Yttertakskonstruksjon Byggforsk 14. Kuldebroløsninger Normalisert kuldebroverdiNormalisert kuldebroverdi Byggforsk 29. Fremtidens energikravFremtidens energikrav NtBB jktiBNeste ByBo prosjekt i Bergen Byggforsk 30 Referanse byggforsk. 544.203. Tekking med asfalt takbelegg. 544.204. Tekking med asfalt takbelegg og takfolie, detalj % % % % % % Relaterte produkter. Mataki Super Safe Xtra.

Vegger mot terreng - SINTEF

Trehus - Kjøp Trehusboka fra SINTEF Byggforsk SINTEF Bokhande

 1. SINTEF Byggforsk fikk i desember 2015 i oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) å undersøke mulige virkninger for avrenning til sluk på et våtromsgulv med varierende fall til sluk og gulvbelegg av vinyl eller fliser. Prøvingene ble utført i SINTEF Byggforsks sanitærlaboratorium i Oslo i desember 2015 og januar-februar 2016
 2. SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr.2205 Side 2 av 2. Miljødeklarasjon. Det er utarbeidet miljødeklarasjon (EPD) i henhold til EN. 14025 for Glava Lydefelleplate 2000. For full. miljødeklarasjon se EPD nr. 221N, www.epd-norge.no. 7. Betingelser for bru
 3. Årets beste bøker fra småforlagene i Den Norske Forleggerforening. Les om Lag hageanlegg fra SINTEF akademisk forla
 4. PS 3238 Vinkelventiler, type 1 og 2, dimensjon ½ x ¾ T.M. Christensen VVS Detaljer AS 01.07.2021 PS 3364 Tandrup stengeventiler, type 990121, 990125 og 990128 T.M. Christensen VVS Detaljer AS 01.07.202

Forbedringer av byggforskserien NA

Velkommen til viivilla.no! Som medlem på viivilla.no er du en del av Vi i Villa - din tipser i villahverdagen. På viivilla.no kan du få svar på dine spørsmål, snakke med andre kunnskapsrike villaeiere, si hva du mener i Villapanelet, delta i konkurranser og ta del i Vi i Villas unike tilbud samt mye mer Gjengitt artikkel fra byggforsk.noUnngå brannspredning i fasader. July 12, 2017 in Nyheter 0 by Webmaster. 123. Gjengitt artikkel fra byggforsk.no Unngå brannspredning i fasader. Riktig prosjektering og utførelse kan redusere risiko for at brann sprer seg via fasader

Purus Corner; en liten detalj med stor effekt som placeras

Gjengitt artikkel fra Byggforsk.no Fasadepuss. Skader og utbedringsalternativer. July 12, 2017 in Nyheter 0 by Webmaster. 205. Gjengitt artikkel fra Byggforsk.no Fasadepuss. Skader og utbedringsalternativer. Denne anvisningen omhandler de vanligste skadene på utvendig puss på fasader av teglstein eller murblokker Detaljer Norskprodusert utfellbar brannstige med Sintef Byggforsk godkjenning for rømning fra boligen i tilfelle brann. Monteres vertikalt til yttervegg slik at den kan brukes ved utgang fra vindu, balkong eller lignende Referanse byggforsk. 544.203. Tekking med asfalt takbelegg. 544.204. Tekking med asfalt takbelegg og takfolie, detalj % % % % % % Relaterte produkter. Mataki Super Safe Xtra. Mataki.

 • Sølvguttene horten.
 • Sonja henie.
 • Local area network.
 • Amerikanische autos verleih.
 • Aggro berlin mitglieder.
 • Porzellan ankauf bremen.
 • Salsa emmendingen.
 • Parallellkoble 2 lamper.
 • Panelovn glass biltema.
 • 16. oktober 1845.
 • Spiele deutschunterricht klasse 7.
 • Vorher nachher bilder schönheits op.
 • Eiskunstlauf schritte.
 • Ulykke e39 stavanger.
 • Buddha says.
 • Tunguska.
 • Cyste i lysken.
 • Multicultural britain pros and cons.
 • Une bastholm samboer.
 • Bindal dialekt.
 • Hombres solteros fotos.
 • Hemsworth eltern.
 • Quien me iba a decir rakim y ken y david bisbal.
 • Bild in emoji umwandeln.
 • Bfl bokföring.
 • Klatremus lillemann grep.
 • Måla ögonskugga steg för steg.
 • Voksne barn av alkoholikere symptomer.
 • Intel core i7 2600k.
 • Includepicture mergefield word 2016.
 • Gravitationskraft aufgaben mit lösung.
 • Fh köln bewerbungsfrist.
 • Trene når man er støl fitnessbloggen.
 • Akupunktur mot migrene.
 • Schumpeter 1 and 2.
 • Eiswelt erfurt öffnungszeiten.
 • Triathlon nrw 2018.
 • Mein ding text.
 • Norsk skog snl.
 • Führerschein anmeldung leverkusen.
 • Wii konsoll virker ikke.