Home

Blasfemi eksempel

blasfemi - Store norske leksiko

 1. Blasfemi betyr gudsbespottelse. Hvilke ytringer som regnes som blasfemi, og hva slags reaksjoner ytringene møtes med, varierer mellom religiøse samfunn og ulike lands lovgivning. Blasfemi var tidligere forbudt ved lov i Norge, men straffebestemmelsen ble opphevet 29. mai 2015.
 2. I jødedommen er blasfemi tilknyttet profanisering av Guds navn Jave. I tredje mosebok, kapittel 24 finnes eksempler på blasfemi i versene 10 til 16: Å uttale Jahves navn er blasfemi. Heller ikke vitnene i en blasfemisak kan gjenta hva tiltalte har sagt i sitt vitneprov uten selv å bli tiltalt
 3. Eksempler på blasfemi. Blasfemi har lige fra kristendommens begyndelse været aktuel. Jesus selv beskyldes for blasfemi, da han hævder at være Guds søn og hænger på korset. (Markusevangeliet kap. 15,v.29) Et af de ældste billeder af Jesus er blasfemisk. Det er fra det 2.århundrede og stammer fra Avertinerhøjen i Rom

pisse på bibelen er blasfemi trur jeg-----Vel, det er en eller anne veido av en kunster som har senket et krusifiks ned i ei glasskrukke fylt med sin egen urin og kalt makkverket Pisschrist. Dette er et soleklart eksempel på blasfemi. Et annet spørsmål som du kan stille er om det er blasfemisk for en ateist når jeg påstår at Gud eksistere Blasfemi eller gudsbespottelse er straffbart etter straffeloven § 142 . I gamle dager ble blasfemi oppfattet som krenkelse av selve guddommen og ble straffet deretter. Historisk sett har det vært meget strenge straffer for blasfemi innen de forskjellige religioner, i alminnelighet dødsstraff etter forutgående lemlestelse Eksempler : Filmen life of Brian, tegningene fra Charlie Hebdo (av Muhammed). Men selvsagt kunne også human-etikken vært beskyttet av samme lovgivning for eksempel. For meg er blasfemi og religionskritikk to forskjellige ting.. Blasfemi som gudsbespottelse har vi lang tradisjon for å strafferettslig forfølge i Norge. som for eksempel seksuell omgang utenfor ekteskapet

Hva er blasfemi? - Helping

Blasfemi mot Koranen straffes med fengsel på livstid, men slike anklager kommer ofte når det er uenigheter eller disputter over for eksempel landområder Blasfemi er fra nå av tillatt i Norge. Tirsdag ble blasfemiparagrafen hastefjernet fra den norske straffeloven, melder Vårt Land Det som kalles blasfemi blir verken bedre eller verre av at målet for spott og kritikk er noe som (antagelig) ikke eksisterer, noe som (mest sannsynlig) er en menneskelig konstruksjon. Det samme gjelder analysen av sosialismen, protestene mot bomstasjonene, eller Erlend Loes opplevelse av filmen «Frost» Blasfemi var straffbart i Norge etter straffelovens § 142 frem til 2015. Et tydelig eksempel ser vi i bloggeren Raif Badawi som ble dømt til 10 års fengsel og 1000 piskeslag. Bakgrunnen var at han lagde en nettside for sosial og liberal debatt Blasfemi! Sokneprest Harald Hauge. Foto: Marit Langseth. Følgende betraktning er en lettere omarbeidet versjon av en tekst som første gang sto på trykk i denne spalten i 2016. Temaet har dessverre blitt aktuelt igjen. Kjære leser, ønsker du tilgang til alt innhold på vår.

Blasfemi hører til i ytringsfriheten. Så sent som i 2004 stemte Høyre, KrF og Fremskrittspartiet mot å avskaffe blasfemiparagrafen. Den rødgrønne regjeringen holdt på å rote seg inn i en ny paragraf i 2009, knappe tre år etter den elendige håndteringen av karikaturstriden Blasfemi er all maktkritikks mor. Kampen mot den katolske kirkens makt i Europa var sentral for den franske revolusjon 1789. Da oppsto sekularismen, skillet mellom religion og politikk. Nettopp den prøver franskmenn i dag å verne mot angrep fra voldelige islamister. Men nå har venstresiden rotet seg bort Vi finner også et kuriøst, om enn skrekkelig, eksempel på at blasfemi kunne bli brukt som et helliggjørende instrument. Mellom årene 852-859 ble omtrent 50 kristne anklaget og henrettet for blasfemi i Cordoba I 2009 var Ap-leder Jonas Gahr Støre en av statsrådene i den rødgrønne regjeringen som ville gjøre angrep på religion straffbart. - Jeg kunne leve med det kompromisset, sier Støre i dag Eksempler. Demme opp. De fikk i hemmelighet arrestert Jesus Kristus, dømte ham til [] døden for å ha gjort seg skyldig i blasfemi og overga ham til den romerske landshøvding i [] Jerusalem med en inntrengende oppfordring om at han skulle bli drept på en torturpel. jw2019 jw2019

Hvad er Blasfemi? - Kristendom

Hva er egentlig blasfemi? - Religion og livssyn - VG Nett

EMD avgjorde for eksempel i 2007 at det obligatoriske faget Kristendom, Religion og Livssyn, KRL, brøt med menneskerettighetene. En rekke høyesterettsdommer i USA på 1960-tallet om blant annet bønn og bibellesning i offentlig skole er blitt stående som de tydeligste merkesteinene for det klare skillet mellom stat og religion i USA Noen kan for eksempel beskrive deg på en måte som du ikke synes stemmer overens med din identitet. Samtidig er det noen egenskaper ved mennesket vi ikke kan komme vekk fra, og som gjør oss til den vi er. Kjønn, alder og etnisitet er noe vi vanskelig kan forhandle oss vekk fra Karikaturer og blasfemi er ikke noe nytt. Karikaturtegnere var for eksempel viktige for å utfordre den katolske kirkens makt i Europa, ikke minst i Frankrike etter revolusjonen i 1789. Religionskritiske karikaturer forble kontroversielle til langt inn på 1900-tallet

Integritet betyr selvstendighet, ukrenkelighet. Å ha integritet betyr å være ukrenkelig, hel eller bevart i sin helhet. Ordet blir særlig brukt om en persons selvstendige og ukrenkelige individualitet. Integritet brukes også om det å ha faste, upåvirkelige holdninger. I folkeretten betyr integritet at grensene til en stat er ukrenkelige, for eksempel i sammenheng med en integritetstraktat Blasfemi i Norge. Blasfemilovgivning har en lang tradisjon her i Norge. Historisk har blant annet forfattere som Marcus Thrane, Hans Jæger og Trygve Bull fått oppleve oppleve beskyldninger om blasfemi. Mens vår egen blasfemiparagraf er avskaffet, er blasfemilovgivningen høyst aktiv i en rekke land i verden

Problemet er enkelte konservative og reaksjonære miljøers irrasjonelle reaksjon på blasfemi. Qasim Alis er et godt eksempel. Å si at vi trenger lover for å skåne muslimer fra tegninger er en grov stakkarsliggjøring av en stor og heterogen gruppe. Et annet eksempel på irrasjonell reaksjon er vold og trusler om vold Blasfemi hva er det? (Debatt): Det går en heftig debatt om blasfemiparagrafen som mange ønsker å fjerne for at ikke bl.a. muslimene skal kunne bruke denne § til sin fordel. Det er en total misforståelse både i forhold til Skriften og norsk lov Historien viser mange eksempler på blasfemilovgivning som har gått hardt ut over de som er rammet av tourettes, eller folk som har snakket over seg i fylla, sier Vogt. - I dag har gud trukket seg tilbake fra blasfemidebatten. Bør blasfemi begrenses hvis minoriteter oppfatter det som krenkende? - Blasfemi er aldri et angrep på minoriteter Det nærmeste eksemplet i dag ville bli det å tilskrive mirakel av en innløste personens forandrede liv og denne personens forhold til Satan. Når vi snakker om blasfemi i dag så har det å gjøre med utilgivelse av synd. Det finnes ingen tilgivelse for en person som dør i vantro Blasfemi har i stor grad, i alle fall i den vestlige verden, utviklet seg fra å være en forbrytelse mot staten til å bli en krenkelse av den troende. Dette ble ikke minst poengtert av Ytringsfrihetskommisjonen i sin tid, som for eksempel muslimer..

Blasfemi (oldgræsk: βλασφημία blasphēmía, bagvaskelse, blasfemi) er at spotte eller forhåne guddomme, troslærdomme eller andre genstande for religiøs hengivelse. Mange samfund regner - eller har tidligere regnet - blasfemi for en strafbar forbrydelse, således også Danmark, hvor blasfemi kunne straffes efter Straffelovens § 140, indtil den blev ophævet i 2017 Et typisk eksempel er den første av en rekke lovgivninger i Storbritannia, Public Order Act av 1986, som forbyr ytringer som vekker rasehat. Det viktige poenget her er at slik lovgivning mot hatefulle ytringer, til forskjell fra de foreslåtte forbud mot ærekrenkelse av religion, eksplisitt søker å hindre at det egges til hat mot mennesker, ikke mot troen i seg selv »Sagen med Jesus og det erigerede lem er et eksempel på, at kristne og religiøs grupper benytter sig af muligheden for at gøre det religiøse til et følsomt område, mens man for bare 10-20 år siden risikerede at blive latterliggjort, hvis man tog en blasfemisag op «, siger religionssociologen Brian Arly Jacobsen fra Københavns Universitet I mange muslimske land er det dødsstraff for blasfemi - i praksis handler det om islam og denne religionens hellige uttrykk og symboler. Det er ofte livsfarlig å forlate islam, for eksempel ved. Blasfemi kommer af det græske ord 'blasphemia', som betyder ond tale eller bagtalelse. I dette tema om blasfemi kan du blive meget klogere på, hvordan blasfemi defineres, lære hvordan forskellige religioner anser blasfemi, læse mere om blasfemiparagraffen samt finde eksempler på sager om blasfemi

Pietisme kommer av det latinske ordet pietas som betyr «gud» eller «gudfryktighet».. Det hersker en viss uenighet om hva som rommes av begrepet pietisme. Dels menes med pietisme en spirituell og antiklerikal tendens i religiøse miljøer (såkalt radikalpietisme), dels til en teologisk og religiøs retning. Pietismen kom til uttrykk omtrent samtidig i flere land, og er ikke knyttet til. Blasfemi omtales i Koranen i direkte ordelag fem ganger. Ingen av gangene er menneskelig eller fysisk straff nevnt som tillatt reaksjon på blasfemi. For eksempel: «.

Blasfemi i høyklasse! Til Torstein Kristensen: Jeg leser at du vil kutte ut gamle testamentet. Til det er å si at Bibelen inneholder 66 bøker, Ett eksempel er at Jonas ble hevet ned i hvalfiskens buk, i havet. Det var uro på sjøen, lik verden er i dag. Han ble kastet i sjøen,. Religions- og livssynskritikk har preget vesten de siste 200 årene. Religionskritikk innbefatter diskusjon og kritikk av religiøse forestillingers sannhetsverdi: av religion som begrep, kritikk av religiøse praksiser, kritiske vurderinger av religionenes konsekvenser for individer og menneskeheten og/eller samfunnet. Radikal ateistisk religionskritikk peker på to avgjørende problemer ved. Blasfemi er handlingen om å fornærme eller vise forakt eller mangel på ærbødighet mot en guddom, eller hellige gjenstander, eller mot noe som anses som hellig eller ukrenkelig.. Noen religioner anser blasfemi som en religiøs forbrytelse. Fra 2012 eksisterte anti-blasfemilovene i 32 land, mens 87 nasjoner hadde hatefulle ytringslover som dekket ærekrenkelse av religion og offentlig. Blasfemi er også et skadelig ord eller handling mot enhver respektabel person eller ting. I noen land er det lov, i straffekode, for eksempel blasfemi, hvor straffer kan variere avhengig av deres alvorlighetsgrad. Blant disse landene er Tyskland, Østerrike, Danmark, Spania, Finland, Irland, Nederland, Sveits og andre

Blasfemi - Lovdat

Blasfemi er en alvorlig forbrytelse i islamog iransk lovgivning. K ritikk av islam og alt som kan defineres som gudsbespottelse og æreskrenkelse av profeten Muhammed, hans datter Fatima og de 12 shia-muslimske imamene er forbudt og straffbart i henhold til den iranske straffeloven §§ 262 og 263 (Penal Code 2013) Blasfemi er et relativt begrep, fastslår Åke Refsdal Moe, universitetslektor i medievitenskap. Han har hovedfagsoppgave om blasfemi i Norge i det 20. århundre på samvittigheten. Et eksempel: Refsdal Moe har blant annet studert «Ecce Homo»-utstillingen i Rådhusgalleriet i 1999 Blasfemi Kjære ytringsfrihetskommisjonen. 6. mars 2020 6. mars 2020 av Antibabbel. Det er bare å lage seg et tenkt eksempel. En slags mafiaboss, som aldri selv utfører noen kriminelle handlinger, men gir klare ordrer om å bryte seg inn en plass, og stjele noe fra en annen Jens snakker blasfemi . Jens Stoltenberg møtte pressen tirsdag, og kommenterte den omstridte blasfemiparagrafen. Men på Facebook var han tidlig ute med sine synspunkter på den nye hatparagrafen.

Video: Blasfemi - Religion og livssyn - VG Nett Debat

Humanisme i Hellas: Følte seg tvunget til å avlegge ed påBør Human-Etisk Forbund dele talerstol med Resett

- Blasfemiparagrafen - en fryktelig tradisjon - NRK Kultur

Arnfred Olsen i 1912 er dermed den siste som har blitt dømt for blasfemi i Norge, mens Øverland er den siste som har blitt tiltalt. - Mange skapkristne Hans-Ivar Kristiansen forteller Klassekampen at han er særlig interessert i konstellasjonen individ - samfunn, og spesielt der det finnes makt og dermed blir nødvendig å bruke ytringsfriheten hos individet Det finnes det flere eksempler på. Og nå viser det seg altså at politiet tolker den som et de facto forbud mot blasfemi («skjending av religiøse symboler»). Verre enda: de krenkede bruker politiets tolkning som legitimering av egen voldsutøvelse Et eksempel var da to kristne brødre som var ­anklaget for blasfemi, ble skutt og drept utenfor rettslokalet i Faisalabad i 2010. I mars 2013 ble mer enn 150 boliger i det kristne boligområdet Joseph Colony i Lahore påtent og brent ned, dagen etter at en ung kristen mann ble anklaget for ­blasfemi For eksempel er det i USA tillatt å si hva som helst i små grupper, men da Occupy Wall Street-bevegelsen vokste, fikk den ikke lov til å være på en plass (Liberty Park) slik opprørsbevegelser i Cairo og andre steder fikk, Det er en form for blasfemi, blasfemi mot VÅRT lovverk,. Et eksempel, som førte til flere afbrændte ambassader og voldsomme gadeprotester. De hyppigt tilbagevendendesager om mulig blasfemi, gudsbespottelse, rejser spørgsmålet: Hvor går grænsen mellem blasfemi og ytringsfrihed? Sidstnævnte er højt besunget i særligt den vestlige verden,.

Kristne Asia Bibi (37) dømt til døden for «blasfemi

Et talende eksempel er den sekulære, hardt terrorrammede republikken Frankrke. Der vil flere og flere franskmenn ha et blasfemiforbud. I praksis har vi gjeninnført et forbud mot blasfemi - så lenge det gjelder islam. «Og i Sverige kan ikke blasfemiske demonstrasjoner gjennomføres av frykt for voldelige fundamentalister Du kan for eksempel bruke ordet bespottelse i stedet for blasfemi som er det som gjør dem synonymer til hverandre Husk imidlertid at betydningen av ord ofte avhenger av konteksten. Så det er også med ordet blasfemi hvorfor man bør sørge for at synonymer som er funnet egner seg egentlig til konteksten der du vil bruke dem Nå som Norge har begynt å straffeforfølge og «dømme» tankeforbrytere og dissidenter for blasfemi og politisk ukorrekthet, er det ingen grunn til å anta at det vil stoppe med et par eksempler. Der vil nå i starten gjennomføres et par arrangerte skinnrettssaker for å sette presedens

Den norske blasfemiparagrafen er historie - V

blasfemi på bokmål. Vi har én oversettelse av blasfemi i nynorsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Identitet handler om å vite noe om hvem man er som menneske. Identitet svarer på spørsmålet: Hvem er jeg? Ordet identitet stammer fra det latinske ordet item, som betyr den samme. Identiteten vår består av flere ulike deler, både personlig og sosialt. Personlig identitet kan være meninger, kunnskap og utseende. Sosial identitet kan være familie, venner og andre type Og på den andre siden forbyr den de troende å begå blasfemi selv, noe som er det beste utgangspunktet til et fredelig samfunn. Den forbyr muslimene å tale nedlatende om andre guder, for ellers vil folk, i sin fiendskap og uvitenhet, tale nedlatende om Allah (6:109)

Det er nasjoner som straffer blasfemi og frafall fra islam, ikke Koranen. Den pakistanske advokaten Saif Maook var i Norge i vinter og deltok på et arrangement i regi av Stefanusalliansen. Maook arbeider iherdig for menneskerettigheter og for at blasfemimistenkte i det muslimske Pakistan, som oftest er kristne, skal slippe fri I noen muslimske land kan man straffes med døden for blasfemi. Andre steder med bøter eller fengsel. I tillegg har vi mange eksempler på fo Ord: blasfemi. Oversettelser, kryssord, synonymer, statistikker, gramatikk - dictionaries24.co

Vi har en del slike ord i språket. Når vi skal forklare dem, hender det at vi må ty til selve ordet i en annen tid eller form for at vi skal kunne formidle hva begrepet innebærer eller betyr. Eksempel: Respekt er når en respekterer noen - eller viser respekt. En blir liksom ikke klokere av slike forklaringer Denne pakistanske lovgivningen angår også Norge, fordi vi har mange med pakistansk bakgrunn her i landet. Det var for eksempel noen fra dette miljøet som demonstrerte til støtte for frikjennelsen av guvernørens drapsmann. Heldigvis har også mange tatt klar ­avstand blasfemi på engelsk. Vi har én oversettelse av blasfemi i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Bokmål. Engelsk. blasfemi subst. blasphemy allmenn. Legg til ny oversettelse. Bøyelsen av blasfemi som substantiv. Entall. Flertall. Ubestemt form 1. Blasfemi er efterhånden blitt et konturløst begrep. 2. Denne form for blasfemi er etter mitt skjønn langt mer kvalifisert enn de tilløpene som sporadisk vises av NRKs underholdningsavdeling.: 3. I 1967 ble han arrestert under et besøk i Spania, beskyldt for blasfemi og forakt for sitt fedreland.: 4. I skyggen av Amnestys store innsamling og vellykkede PR kan man bli tatt for blasfemi.

Religiøs ­smeltedigel - Vårt LandVil bare vise logisk poeng: Insisterer på å bruke voldtekt

Blasfemi og religionskritikk: - Det avgjørende er hvem som

Tar opp pakistansk blasfemi-dødsdom i Stortinget. I et skriftlig spørsmål spør KrFs Geir Sigbjørn Toskedal utenriksministeren hva Norge kan gjøre overfor Pakistan for å fremme trosfrihet Algerie er et av landene der blasfemi straffes hardt. I forrige uke ble en kristen mann dømt til å betale en klekkelig bot og sone fem år i fengsel for blasfemi. Slimane Bouhafs (49) ble arrestert 31. juli fordi han hadde la ut en melding i sosiale medier om at Jesu lys seirer over islams og profetens løgner Ett eksempel så vi altså da en blasfemianklaget ahmadiyya-muslim ble skutt og drept i en rettssal i juli. Et annet da en domstol i august tvang kristne Maira geir toskedal,blasfemi,blasfemilover,ine eriksen søreide,menneskerettigheter,pakistan,trosfrihet,tvangsekteskap,tvangskonvertering,leder,lederartikkel. Nyheter. Forfulgte Kristne Pakistansk blasfemi-dødsdom blir tatt opp i Stortinget Geir Sigbjørn Toskedal spør utenriksminister Ine Eriksen Søreide hva Norge vil gjøre for trosfrihet og rettssikkerhet i Pakistan. Ine Marie Eriksen Søreide, som her tar imot opprop under fakkeltoget i Oslo i november 2018, må svare på hva Norge vil gjøre for trosfriheten i Pakistan blasfemi oversættelse i ordbogen dansk - norsk bokmål på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog

Er det egentlig mulig å være sjokkerende blasfemisk påtros og livsynsfrihet UD konferanseReligionens utvikling i samfunnet: fra 1870 til dagensForfølgelser - at lide for troen | Nyt LivVil gi norske elever kunnskap om antisemittismens

Asia Bibi har ingen fremtid i Pakistan. Hun er i livsfare hver eneste time hun er der. De som truer henne i dag, har tatt livet av en guvernør tidligere. Det sier litt om hennes sikkerhet i dag Eksempel: Blasfemi er efterhånden blitt et konturløst begrep. Denne form for blasfemi er etter mitt skjønn langt mer kvalifisert enn de tilløpene som sporadisk vises av NRKs underholdningsavdeling.; I 1967 ble han arrestert under et besøk i Spania, beskyldt for blasfemi og forakt for sitt fedreland.; I skyggen av Amnestys store innsamling og vellykkede PR kan man bli tatt for blasfemi ved. «Habit» Troende i harnisk: - Kristenfobisk søppel Nesten 300 000 har skrevet under på et opprop mot en kommende film hvor Paris Jackson har rollen som Jesus Ytringsfrihed er ikke kun af betydning i vestlige lande. Der er i høj grad også brug for ytringsfriheden i muslimske samfund, hvor blasfemi hyppigt straffes hårdt - og hvor forbuddet mod blasfemi ofte anvendes til at beskytte den dominerende religion

 • Sommerdekk 205 55r16.
 • Krabi reisetips.
 • Billige klær warszawa.
 • Bend it drikkebelte.
 • Infracor marl stellenangebote.
 • Das parfum film download.
 • Willingen stryck hotel.
 • Tia vbscript beispiele.
 • Mieträume braunschweig.
 • Indianernamen apachen.
 • Salem tv series.
 • Bloppis.
 • Travbane malvik.
 • Lwl messung grenzwerte.
 • Angreskjema netthandel.
 • Elektrisk brystpumpe apotek.
 • Putekake trinn for trinn.
 • Uit harstad vernepleie.
 • Dji phantom 3 professional 4k.
 • Norsk slektshistorisk tidsskrift.
 • Hvor mange julelys er det i tivoli i københavn.
 • Totalitær definisjon.
 • Studier oppstart januar 2019.
 • Roadhouse langenbruck 2017.
 • Navn på fugler i fjellet.
 • Byggforsk detalj.
 • Augusta the masters.
 • Lektorlaget stipend.
 • Metaperspektiv snl.
 • Mhw monster order.
 • Olympus tough tg 4 mediamarkt.
 • Overgang fotball barn.
 • Martinsumzug schmalkalden.
 • Artrose og sykling.
 • Torque chart metric bolts.
 • Frappe med iskrem.
 • Honda jazz farbcode.
 • Anatomi hest skjelett.
 • Amaranth salat.
 • Messe offenburg bauen wohnen garten.
 • Dame kjoler på nett.