Home

Regler for bruk av timebank

Skrevet av Stine Fedreheim 20. november 2017. i kategorien Retningslinjer og lokale avtaler Retningslinjer timebank Hensikten med timebank er at arbeidstaker kan arbeide flere timer enn i grunnturnusen i en periode, for å avspasere dette på et senere tidspunkt Tidskonto brukes for å holde rede på plusstid og minustid, merarbeid og avspasering. Hvordan fungerer Tidskonto. Tidskonto fungerer slik at man pr ansatt eller ansattgruppe definerer hvor mange timer den ansatte skal være på jobb per dag eller uke.Tidsbanken beregner om en ansatt har jobbet mer eller mindre enn det som er definert Klubben i bedriften er tilknyttet fellesforbundet, men det er et velkjent faktum at disse er kjøpt og betalt av ledelsen. Som nevnt finnes det konkrete eksempler som er ganske ekstreme, blant annet en arbeidstaker som hadde timer for rundt 100 000,- tilgode i timebanken, klubben var lite villige til å ta tak i det, men var veldig på når de ringte og informerte om at saken var foreldet.

Retningslinjer for timebank - Evene

I avtalen, som heter << Særavtale for bruk av tidbank >>, fremgår det at arbeidstakere som har 40 prosent av sin stilling i tidbank, får et tillegg på 20 000 kroner. Om partene lokalt er enige, kan det i stedet for lønn avtales kompensasjon gjennom fritid Inng saldo: Setter du inn saldo på timebanken din når du tar i bruk dette arket, tas disse med i sluttsummen. Når du begynner på nytt år, tar du sum timebank fra fanen Timebank og overfører den til Inng saldo her. Timebank. Beskrivelse av feltene i fanen Timebank I oktober jobbet jeg veldig mye overtid. Har 20 timer overtid, tilsvarende to nattevakter. I lønnsslippen står det at jeg får utbetalt 4,5 timer overtid. Med andre ord, sjefen min har satt 15,5 time i timebank uten at jeg har fått vite det. Sist måned fikk jeg utbetalt 14,5 time overtid, tilsvare..

Hva er tidskonto og hvilke tidskonto metoder har vi

 1. nelig arbeidstid må likevel ikke overstige 48 timer i løpet av 7 dager. For eksempel: Om noen har passiv tjeneste i 9 timer, vil arbeidstiden kunne utvides med 2 timer. Arbeidsgiver kan søke Arbeidstilsynet om å forlenge arbeidstiden ytterligere
 2. Hvis du er medlem av en fagorganisasjon bør du derfor sjekke hva som står i din tariffavtale om adgang til bruk av overtid, og satsene for overtidsbetalingen. Merk at overtidstillegget skal betales selv om timene som det er arbeidet overtid for senere avspaseres
 3. 300 timer i løpet av 52 uker. Overtidsarbeid innenfor disse grensene kan bare skje dersom arbeidstakerne er villige til det. Samlet arbeidstid kan ikke overstige 69 timer i noen enkelt uke. Arbeidsgiver og de tillitsvalgte kan også avtale unntak fra regelen om samlet arbeidstid, men denne må ikke overstige 16 timer i løpet av 24 timer
 4. Lønnsart 199 registreres uten fortegn (Pluss) når timer skal ut av timebanken. Lønnsart 197 (Timebank saldo) benyttes når timene skal overføres på en person til nytt år. Har du ikke benyttet timebank før bør du bestille en time av en konsulent for oppsett og opplæring. 0 Liker Svar. Visma Software AS Community
 5. ustimene jevnlig. Eks. Ansatt i 75% stilling og 25% i timebank har 100% fast stilling som de får Iønn for hver måned. Vilkår for bruk av timebankordningen. Ansatte i deltidsstilling kan søke om å få gå opp inntil 25% ved å skrive under på.
 6. Regler for bruk av bildet. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår. Du må alltid oppgi hvem som har laget innholdet. Du kan ikke tjene penger på bruk av dette innholdet. Du kan bare dele innholdet med samme lisens som det opprinnelige innholdet
 7. Mørketid krever mer lys, men ikke alle er kjent med reglene for bruk av kurve- og tåkelys. Illustrasjonsbilde fra Scanpix. Ikke fritt frem å bruke tåkelys

Timebank - Lovlighet - Jobb og Utdanning - VG Nett Debat

Regler med disse kravene er omtalt i Norske kommunevåpen (1987) , utgitt av Kommunalforlaget.Flere kommuner følger ikke alle reglene, bl.a. våpnene til Møre og Romsdal fylkeskommune, Asker kommune, Askøy kommune og Ullensaker kommune.Disse har benyttet seg av sin rett til å fastsette sine kommunevåpen selv, uten deretter å få disse fastsatt også i en kgl.res Regler for bruk av viltkamera Høsten er en tid der mange tar i bruk kamera for å fange opp dyreliv ute i naturen. Bruk av viltkamera er tillat så lenge det er truffet effektive tiltak som sørger for at det ikke blir tatt bilder av mennesker Vi anbefaler derfor bruk av munnbind på kollektivtransport på steder der smitten har økt, og der det er vanskelig å holde avstand til andre. Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk Og en regel vi bruker internt, hvis det haster så veldig, og du trenger svar med en gang - da reiser man seg fra kontorpulten eller tar opp telefonrøret. PS: I siste oppdatering av Microsoft Teams har det nå kommet støtte for at du kan se når mottaker har lest meldingen din i en chat Privat bruk av metallsøker er tillatt i Norge, men som metallsøker har du en plikt til å sette deg inn i lover og regler som er relevante for aktiviteten. Særlig kulturminneloven har regler som får betydning for forholdet mellom metallsøking og automatisk fredete kulturminner

TIR-carnetet er trykket på fransk med unntak av første omslagsside der rubrikkene også har engelsk tekst. Denne siden er oversettelse av regler for bruk av TIR-carnet skrevet på fransk på annen omslagsside. Carnetinnehaver kan føye til tilleggssider med oversettelse av den trykte teksten. Gyldighe Nye regler for el-sykkel Nå kan el-sykkelen brukes i utmark El-sykkel kan nå brukes i utmark på linje med vanlige sykler. EL-SYKKEL I UTMARK: Regjeringen myker opp regelverket, og likestiller bruk av el-sykkel og sykkel i utmark. Men pass på unntakene Regler for bruk av kirkens klokker 22.9.2015 Vedtatt av Kirkemøtet 2015 (sak KM 18/15) Særlige regler i forbindelse med korona-krisen mars-april 2020 § 1. Formål I den kristne Annen bruk av kirkeklokkene Kirkeklokkene er til kirkelig bruk, jf. § 1 Bruk av tolk skal være en integrert del av tjenesteytingen. Ledelsen i den enkelte virksomhet har ansvar for at det er etablert interne rutiner for bestilling, kvalitetssikring, bruk og betaling av tolketjenester og at rutinene er godt kjent og brukt blant de ansatte. Offentlig tjenesteyter har ansvar for å avdekke om det er behov for tolk Har du gått til anskaffelse av en drone, er det viktig å kunne reglene for bruk av drone.Det er reglene for modellfly som også gjelder for droner, disse sier blant annet noe om hvor nært du kan fly en folkemengde eller hvor høyt over bakken dronen skal fly når du som ikke er godkjent operatør flyr drone.. DJIs nye drone styrer du med hendene. Men ikke alle følger reglene - og det kan.

Regler for bruk av liturgiske klær. Ved bruk av messehagel, bæres stolaen alltid under messehagelen. 1.4: Messehagel (casula) lages helst av lett, mykt og holdbart materiale. Den bør ha god lengde (ca. 125 cm) og vidde. Messehagel skal bæres av forrettende prest under nattverdfeiring og på høytidsdager handling av avkjørselssaker for riksveg - jf veglova §§ 40 og 41 (vedlegg 2). Som følge av dette utarbeidet Vegdirektoratet Nærmere retningslinjer for vegvesenets behandling av avkjørselssaker NA rund-skriv nr. 39/82. Med bakgrunn i senere endringer i veg-loven og plan- og bygningsloven er diss Ulovlig bruk av data fra elektronisk kjørebok kan bli kostbart! Som arbeidsgiver har du informasjonsplikt ved innføring av elektronisk kjørebok i virksomheten. Dette er det mange som ikke vet og konsekvensene kan bli store, og dyre 6. Bruk av fellesutsteder eller underleverandører for BankID-tjenester 6.1 Krav om godkjennelse av fellesutsteder Deltager kan bare benytte fellesutsteder for produksjon av BankID eller levering av tjenester relatert til BankID dersom fellesutsteder er godkjent av Bits etter reglene nedenfor. Slik godkjenning kan også gis ved generelle regler

Tidbank og bemanningsenheter: Dette er avtalen mellom NSF

Nye regler for arbeid i høyden. Arbeidstilsynet Kommentarer (0) Det er kapittel 17 i forskrift om utførelse av arbeid som nå er revidert. Partene i arbeidslivet har vært involvert i regelverksarbeidet og endringene var på høring i fjor, Arbeidstakere som skal bruke stillas skal ha opplæring i bruk av det aktuelle stillaset Ingen av reglene vi har vært innom så langt gjelder for personer som har enten «ledende» eller «særlig uavhengig» stilling. Dette er forankret i Arbeidsmiljølovens paragraf 10-12 . Førstnevnte kategori gjelder høytstående ledere i en virksomhet, mens sistnevnte kategori handler om arbeidstakere uten «lederfunksjoner, men som likevel har overordnede og ansvarsfulle stillinger» Bruk riktig lengde. Bruk en skjøteledning som er passe lang for formålet. Unngå å kople flere skjøteledninger etter hverandre. Hvis du bruker en skjøteledningstrommel, sørg for å trekke ut hele ledningen, selv om du bare trenger en liten del av den. Ledninger som ligger kveilet i mange runder kan gjøre ledningen varm og øke faren. Frem til januar 2019 var reglene for IA-bedrifter slik: Hvis du jobber i en IA-bedrift, trenger du ikke forholde deg til begrensningene på inntil tre kalenderdager om gangen, og inntil fire ganger i løpet av ett år. Da kan du nemlig bruke egenmelding i opptil åtte kalenderdager, og i 24 kalenderdager i løpet av en 12-måneders periode Vinterdekk: Slik er reglene . Minimum 3 millimeter mønster 3-millimeterskravet har naturligvis sammenheng med at det ikke er noe konkret påbud om bruk av vinterdekk i Norge,.

Bruk av piggdekk i sør- og midt Norge. For Sør- og Midt Norge må ikke piggdekk eller kjettinger brukes i perioden fra og med første mandag etter 2. påskedag til og med 31. oktober. Bruk av piggdekk i Nordland, Troms og Finnmark. For Nordland, Troms og Finnmark er samme periode fra og med 1. mai til og med 15. oktober Regler ved bruk av simulator Vi må gjøre endel tiltak rundt bruk og spill på våre simulatorer denne vinteren. Vi gleder oss til å ta fatt på en ny vintersesong med 8 helt nye TrackMan-simulatorer

Feil bruk av lys kan være trafikkfarlig, og du risikerer et forenklet forelegg på rundt 2000 kroner. Som sjåfør bør du vite hvilke lys du har på bilen, så du er trygg på hva du skal bruke når. På lysbryteren har du valget mellom tre eller fire innstillinger i bilen, avhengig av merke og årsmodell: av, på. auto og parklys Nye regler for ekstralys på kjøretøy ble innført 1. oktober 2018. Dette åpnet blant annet opp for å kunne installere sterkere og bedre lys, og ta i bruk ny lysteknologi. Her får du svar på 4 vanlige spørsmål rundt bruk av ekstralys. For en grundigere gjennomgang av dette temaet kan du sjekke ut vår guid Reglene er også tilgjengelig på nynorsk, engelsk, tysk, spansk, italiensk, japansk, kinesisk, fransk. Dette er kun fem hovedregler for hobbybruk av drone. Hele regelverket finner du her , og husk på at det finnes egne regler for profesjonell bruk av drone Dog følger diverse regler om dens bruk og beskatning, hvilket er tema i denne artikkelen. Etter å ha gjennomgått reglene og eksemplene vil du dermed kunne kartlegge hva en potensiell firmabil vil koste deg, og avslutningsvis laste ned vår firmabilkalkulator. Finn en skatte­rådgiver. Skatt av firmabi

Bilder av små barn kan gjengis kun etter samtykke fra foresatte. Den som samtykker til bruk av et bilde, må ha nødvendig grad av modenhet og forståelse. Det handler mye om alder, mental tilstand, hva slags bilde det er snakk om og til hvilket bruk. Mindreårige kan samtykke, men her må fotografen vise større varsomhet Regler for bruk av dressurområdet Holmvassmyran. Alle plikter å gjøre seg kjent med disse retningslinjene. All trening skal skje innenfor merkede område. Se kart. (Utenfor merket område gjelder båndtvangsreglene) Treningsterrenget er KUN åpent for Ofoten fuglehundklubb's medlemmer Bruk av spillere på 2.lag. Presisering for bruk av spillere på 2. lag som har seriestart tidligere enn 1. laget i seniorklassen. Endret i 2019. Regelen frem til i fjor var at spillere som spilte for 2. laget før 1. laget har serieåpning ikke kan starte 1. lagets kamp Følges ikke reglementet som er satt for bruk av redningsvester og annet flyteutstyr, kan du risikere å bli bøtelagt. Selv om det ikke er påbud med bruk av redningsvester i båter over 8 meter, anbefales det likevel at alle som befinnes seg utendørs på en fritidsbåt i fart, har på seg redningsvest til enhver tid Bruk av egenmelding etter sykmelding. access_time 07.01.2019. Visse krav må være oppfylt fra den ansattes side for at leder kan godta dette. Les mer Sykefravær Kan egenmelding brukes rett etter fødselspermisjon? access_time 11.01.2019. Den ansatte må ha.

Timeregistrering timebank - ExcelGuru - Excel på Nors

Bruk av tilkallingsvikar: Regler Det er ulike regler for tilkallingsvikarer, beroende på om de er ansatt fast eller midlertidig. Valg av løsning beror på virksomhetens behov og partenes ønsker for legfolks bruk av hjertestarter Utarbeidet av - Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) Instruktører, private og offentlige virksomheter lurer ofte på hvilke regler som gjelder for anskaffelse og bruk av hjertestartere. Hovedregelen er at enhver, også uten opplæring, bør starte hjerte-lungeredning (HLR) o Regler for bruk av egenmelding. Dette må du som leder kontrollere når en ansatt leverer egenmelding. access_time Sist oppdatert: 16.01.2019. favorite Lagre favoritt. notification_important Motta varsler. share Del siden. Egenmelding. Enkelte nasjonalparker, landskapsvernområder og lignende har dessuten også lokale regler om bruk av vannscootere. Ny havne- og farvannslov trådte i kraft 1. januar 2020. Etter den nye loven kan det gis egne regler om ferdsel med fritidsfartøy, eller det kan gis egne regler spesifikt for ferdsel med vannscooter

Kan arbeidsgiver sette overtidstimer i timebank uten min

Regler ved bruk av traktor på vei 07.12.2018 (Oppdatert: 07.12.2018) De lover og forskrifter som gjelder for bruk av traktor på offentlig vei kan være både vanskelige og forvirrende å sette seg inn i. Her følger en enkel oppsummering av de viktigste momentene for bruk av traktor på vei Utstrakt bruk av deltid. Karleggingen viste ellers utstrakt bruk av deltid i kommunal pleie- og omsorgssektoren. Deltidsprosenten i de undersøkte virksomhetene var på hele 76 prosent, og var noe høyere i sykehjemmene enn i hjemmetjenestene. Men som regel er disse stillingene ikke attraktive

Om bruk av informasjonskapsler (cookies) på Korrekturavdelingen.no. Alle skrivereglene på dette nettstedet er, der ikke annet er nevnt, i samsvar med offisiell norsk rettskrivning. Takk for tips og rettelser fra alle dere trofaste brukere! Webredaktør: Per-Erik Skramstad Utviklet av Webkommunikasjon.n Regler for bruk av IKT-utstyr. Sørg for at du som elev kjenner skolens regler for hvordan du skal bruke IKT-utstyret på skolen. Reglene gjelder både når du bruker skolens utstyr og privat utstyr i undervisningen. PCer og nettbrett i Osloskolen er verktøy for skolearbeidet Vegtrafikklovens regler om krav til registrering av kjøretøy, førerkort, fartsregler, bruk av hjelm, m.v. gjelder også for bruk av snøscooter og andre terrenggående kjøretøy i utmark. Det er også gitt en forskrift som i utgangspunktet forbyr bruk av snøscooter på offentlig veg Motorisert ferdsel i utmark reguleres av følgende regelverk Ingen krav ved bruk. Det er ingen alderskrav for bruk av små elektriske kjøretøy, og du kan bruke kjøretøyene på de samme områdene som vanlige sykler. Det er heller ikke krav om å registrere kjøretøyet eller tegne ansvarsforsikring på det. Det er ikke påbudt med sykkelhjelm, men vi oppfordrer alle syklister til å bruke dette

Disse reglene kalles «Reglene for bruk av hjemmekonsoll». Enkelte spilltillegg og annet nedlastbart innhold som er tilgjengelig, kan være begrenset til personlig bruk. For klarhets skyld måles ettårsperioden på en rullende basis, fra og med øyeblikket du tilordner eller endrer hjemme-konsollen for første gang Regler for bruk av IKT-utstyr. Sørg for at du kjenner skolens regler for hvordan du skal bruke IKT-utstyret på skolen. Reglene gjelder både når du bruker skolens utstyr og privat utstyr i undervisningen. PCer og nettbrett i Osloskolen er verktøy for skolearbeidet Regler for Båtforumet: (vær sikker på at du har lest dette før du oppretter nytt emne). Man kan redigere innlegg innen 2 timer etter at de er postet, se redigeringslink nederst i innlegget. Trådstarter kan da også redigere emnetittelen. Ønsker du å endre noe etter 2 timer så bruk Rapportér innlegget linken øverst til høyre i innlegget Her er noen regler for riktig bruk av merket: 1. Merket skal ikke stå på en rotete bakgrunn. Dersom merket må plasseres på et foto eller farget bunn, skal man benytte den varianten som har hvit, avrundet kant rundt merket. Design/reklamebyrået dit

Snart nye regler for ståhjulingen IKKE LOV: Barn under 16 år har etter dagens regelverk ikke lov til å bruke selvbalanserende en- og tohjulinger hvis de kan kjøre raskere enn seks km/t Bestillingssystemet for kjøp av mobiltelefon og/eller nettbrett: Min bestilling. 6. EKOM-skjema Skjema for elektroniske kommunikasjonstjenester - EKOM-tjenester. Avtale om bruk av mobiltelefoni innenfor ordinær arbeidssituasjon (.PDF) Avtale om bruk av mobiltelefoni utenom ordinær arbeidssituasjon (.PDF) 7. Kontaktpersone

OSLO: Tidligere på tirsdag skrev blant andre Akersposten at kommunen nå lemper på reglene for bruk av for eksempel fotballbaner. Nå skal ikke lenger målene låses fast i hverandre og banen stenges for bruk. Klargjøring av regler for idrettsanlegg. Oslo kommune har nylig klargjort reglene for fellesområdene i hovedstaden, som marka, parker og idrettsanlegg Bruk av viltkamera er tillatt så lenge hensikten utelukkende er å ta bilder av dyr, og dersom det er gjort vurderinger og tiltak for å unngå at det blir tatt bilder av mennesker. Å kunne ferdes i skog og mark uten å bli overvåket er et viktig fellesgode Bruk av slike numre/tjenester med UiB-mobiltelefon er ikke tillatt. Dette gjelder både tjenester der mobiltelefonen brukes som en betalingsplattform («betal med mobilen», givertelefoner) og spesialnumre med høy samtalekostnad relatert til innholdet (4- og 5-sifrede numre og «820-/829-numre») Hvilke regler gjelder for bruk av hjemmekontor? Foto: Colourbox. Svært mange arbeidstakere har arbeidet hjemmefra under koronapandemien. Etter hvert har flere virksomheter og arbeidstakere ønsket å fortsette med en frivillig hjemmekontorordning i en eller annen form

Arbeidsti

Bruk av denne Hjemmesiden er ensbetydende med din godkjennelse og aksept, uten endring av forbudene, Vilkårene og betingelsene som er fremsatt. Videre garanterer du ved bruk av denne Hjemmesiden at du på ingen måte vil bruke den til formål, som er rettsstridig, umoralsk eller for øvrig forbudt i henhold til disse vilkårene Regler for bruk av NTNUs arealer og campusområder. OBS: Se denne nettsiden for spesielle restriksjoner for bruk av arealer på campus forbundet med koronaviruset. Det er for tiden ikke anledning til å søke om stands og arrangementer på NTNU (innendørs og utendørs) pga. koronapandemien

Overtid og overtidsbetaling - hvilke regler gjelder

Overtid - Arbeidstilsyne

Regler for bruk av ATA-carnet. Varene må eies av en fysisk eller juridisk person, bosatt eller etablert i et land utenfor innførselslandet. Representanten skal ikke være bosatt i innførselslandet. Varene må ikke lånes eller leies ut. Varene må ikke bearbeides i innførselslandet Regler for bruk av klatreanlegg. Klatreavgift skal betales før man klatrer (gjelder ikke for medlemmer). Klatrekort/brattkort kreves! Personer uten brattkort må leie instruktør eller være i følge av en person med klatrekort. (Ansvarsskjema må fylles ut hver gang). Man må ha fyllt 18 år for å kunne ta ansvar for personer uten Klatrekort

Løst: Timebank - Visma Communit

KM C754e-2018013112331

Norsk Kennel Klubs regler for RIK-prøver 1 FORMÅL: Prøver og konkurranser skal tjene to formål. - Avprøve og kartlegge hundens bruksegenskaper - Tjene avlsarbeidet Vurdere om hunden er egnet til sitt bruk (sport/avl) Regler for overføring av ferie . Ferieloven åpner for at arbeidsgiver og arbeidstaker skriftlig kan avtale overføring av inntil 12 virkedager ferie (2 uker) til påfølgende ferieår. Bestemmelser om dette finnes i ferieloven § 7 (3). Bruk for eksempel denne søknaden om overføring av feri Bruken av OG i foranstilling gjorde man visstnok forsøk på å innarbeide i bokmål i årene etter 1938. Jeg husker iallfall fra mine folkeskoleår i 1940- årene at mer enn én norsklærer sa vi skulle skrive slik, f.eks.: «Kong Oscar var og Norges konge.» Forsøket mislyktes, og det er isteden nynorskskrivende som har tatt i bruk OGSÅ

Kroppsøving - Regler for volleyball - NDL

Eksempelskisse montering av propanopplegg - her trenger du en sertifisert gassinstallatør da det er mer enn én gassflaske tilkoblet et anlegg: DSB har sammen med gasselskapene utarbeidet grunnleggende regler for bruk av gass: Beholderne må aldri plasseres under terrengnivå, for eksempel i kjellerrom. Propan i gassform er tyngre enn luft Sørg for at du tar jevnlig sikkerhetskopi av de viktigste filene dine. Husk at dette må gjøres for alle enhetene dine. Bruk gjerne en lagringsenhet som kan være tilkoblet datamaskinen eller mobilen ofte og som støtter automatisk kopiering. Dette kan gjerne være en skytjeneste Frafall av arbeidstakere på grunn av sykdom eller karantene vil kunne føre til at virksomheten har behov for utvidede arbeidstidsordninger eller utvidet bruk av overtid. I situasjoner som koronautbruddet medfører, har arbeidsmiljøloven bestemmelser som kan gi vide unntak fra de ordinære arbeidstidsbestemmelsene Forskriften omfatter lekeplassutstyr til kollektiv bruk, uavhengig av hvor det er plassert. Forskriften gjelder så langt sikkerheten ved utstyret ikke er strengere regulert i annen forskrift. Forskriften kan bestilles fra Produkt og Elektrisitetstilsynet, Pb 8116 Dep. 0032 Oslo eller telefon 22991100, telefaks 22991101 Tilbakeføring av privat bruk føres i post 7099 og 2075 i næringsoppgaven. Det gjelder egne regler for fastsetting av privat fordel ved bruk av varebiler klasse 2 og lastebiler med totalvekt under 7 501 kg. Flere fradrag. Se om du kan ha krav på flere fradrag. Vi bruker cookies

Slik blir de nye reglene for innleie. Stortinget vedtok mandag kveld innstrammingene i reglene for innleie på arbeidsplassene. - Det får ikke så store konsekvenser som mange tror, sier. Regler for bruk av IKT-utstyr. Publisert: 9.3.2020 Endret: 20.4.2020. Sørg for at du kjenner skolens regler for hvordan du skal bruke IKT-utstyret på skolen. Reglene gjelder både når du bruker skolens utstyr og privat utstyr i undervisningen Er det noen som har utarbeidet regler for bruk av privat mobiltelefon på jobben. Regner med at det er dekning av utgifter du sikter til. Det finnes så vidt jeg vet ingen spesielle regler i lovverket for dette, men det er jo vanlig at arbeidsgiver dekker utlegg du har for å få gjort jobben din Regler for bruk av IKT-utstyr. Publisert: 22.10.2019 . Foto: PC-keyboard. Sørg for at du kjenner skolens regler for hvordan du skal bruke IKT-utstyret på skolen. Reglene gjelder både når du bruker skolens utstyr og privat utstyr i undervisninge

 • Hvit poesi og klassisk hvit.
 • Wikipedia kunstig intelligens.
 • Studieretning på engelsk.
 • Forskjell på signatur og underskrift.
 • Bader studentenwohnheim würzburg.
 • Big bang theory imdb.
 • Brunch heidelberg.
 • Asiatiske svinekoteletter.
 • Rammenummer sykkel.
 • Swedteam waterfowl.
 • Mönchengladbach kunst.
 • Milla jovovich 2018.
 • Vw passat preisliste.
 • Jason segel book.
 • Kvinneklinikken pilestredet park.
 • Knott på fjellet.
 • Sink i ovnen.
 • Brukte smykker frogner.
 • Siljan kommune tlf.
 • Plz schwäbisch gmünd goethestraße.
 • Svart fugl interiør.
 • Jai courtney height.
 • Freunde finden kostenlos schweiz.
 • Austria airlines.
 • Olderelv camping kart.
 • Joni mitchell på norsk.
 • Portal infocare.
 • Schöne innenstadt nrw.
 • Passiv aggressiv atferd.
 • Likheter og ulikheter mellom evangeliene.
 • Deep purple members.
 • Ajax ne.
 • Strømpebukse baby ull.
 • Travbane malvik.
 • Sonora santanera exitos descargar.
 • Emre can kontrakt.
 • 3 zimmer wohnung dortmund körne.
 • Skyvedører innendørs mellom rom.
 • Regneark skrivebeskyttet.
 • Livkjole trondheim.
 • Koke kikerter i lake.