Home

Kontinentalsokkel

Kontinentalsokkel - Wikipedi

 1. Norsk kontinentalsokkel er ikke endelig geografisk definert fordi den såkalte kanten av kontinentalmarginen ikke er ferdig kartlagt i nordområdene. Kriterier for hva som faller innenfor eller utenfor grensen kan være havdyp eller at et grunnere område er sammenhengende. Kyststaten er grunneier på kontinentalsokkelen. [trenger referanse
 2. Norsk kontinentalsokkel er den undersjøiske forlengelsen av landmassen utenfor Norge i Skagerrak, Nordsjøen, Norskehavet, Barentshavet og Polhavet. Kontinentalsokkelen strekker seg ut til de store havdyp og den norske stat har rett til å utnytte ressursene i og på havbunnen. Det er et relativt grunt og flatt område som går ut til egga der det er brattere helling (kontinentalskråningen.
 3. Hvor stor er norsk kontinentalsokkel utenfor 200 nautiske mil? Ifølge anbefalingen fra Kontinentalsokkelkommisjonen vedtatt 27. mars 2009 dekker norsk kontinentalsokkel utenfor 200 nautiske mil utenfor Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen et område på omkring 235 000 kvadratkilometer
 4. Er regulert ved lov av 21. juni 1963 (jfr. kgl.res. av 31. mai 1963, som fastslo Norges høyhetsrett over kontinentalsokkelen med sikte på utforskning og utnyttelse av undersjøiske naturforekomster). Senere er flere lover og kongelige resolusjoner kommet til, som regulerer ulike sider av virksomheten på kontinentalsokkelen (se særlig lov om petroleumsvirksomhet av 29

Norsk kontinentalsokkel - Wikipedi

Kontinentalsokkel er 17 bokstaver langt og inneholder 6 vokaler og 11 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp kontinentalsokkel i ordboka Havdjupet på kontinentalsokkelen varierer stort sett mellom 100 m og 400 m. Sokkelen kan verta sett som ei gigantisk fylling utanfor kysten, bygt opp av sediment transportert ut frå land. Mesteparten av utbyggjinga har isbrear stått for. Under istidene dumpa enorme mengder sediment på sokkelen og utanfor sokkelkanten. Slik vart sokkelkanten enkelte stadar flytta opptil 200 kilometer ut. Alle delarealer på norsk kontinentalsokkel. Shape: CSV: Dataene oppdateres en gang i døgnet. Ansvarsfraskrivelse. Posisjonell datanøyaktighet er, med mindre annet er oppgitt, innen ca. + - 0-300m. Oljedirektoratet er ikke ansvarlig for nøyaktighet på data rapportert av tredjepart Loven gjelder for mineralforekomster i Norges indre farvann, Norges sjøterritorium og på norsk kontinentalsokkel. Med sjøterritoriet menes havområdet fra grunnlinjene ut til tolv nautiske mil som opprettet i medhold av lov 27. juni 2003 nr. 57 om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone

Om norskpetroleum.no. Dette nettstedet drives av Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet i samarbeid. Illustrasjoner, kart, grafer, tabeller med mer kan gjenbrukes hvis materialet merkes med kilde og henvisning til www.norskpetroleum.no. Bildene på nettstedet er kopibeskyttet og kan ikke gjenbrukes uten fotografens samtykke Kontinentalsokkel er ei nemning på den delen av eit kontinent som går ut i havet. Havdjupna i slike område er høvesvis liten. Tidlegare var kontinentalsokkelen rekna ned til ei djupne på 200 meter. Ein annan definisjon er at sokkelen går ut til kontinentalskråninga, der havbotnen skrånar ned mot djupare havområde.Kontinentalhylla er den inste delen av kontinentalsokkelen og er. Kontineltalsoklen er den del af et kontinent, som befinder sig under havets overflade.Man beregner som regel kontinentets udstrækning ud til 200 meters vanddybde, fordi kontinentalskrænten oftest begynder dér

Kontinentalsokkelen: Spørsmål og svar - regjeringen

Lite gassfunn nær Mariafeltet i Norskehavet - 6407/1-8 S. 02.11.2020 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 263 D, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6407/1-8 S. Brønnen er boret om lag 9 kilometer øst for Mariafeltet i Norskehavet, og om lag 210 kilometer nord for Kristiansund Resolusjon om vitenskapelige undersøkelser etter naturforekomster på den norske kontinentalsokkel m.v. Dato: FOR-1969-01-31-2: Departement: Olje- og energidepartementet: Publisert: II 1969 s 74, ODs regelsamling: Ikrafttredelse: 31.01.1969: Sist endret: FOR-1985-06-28-1215: Gjelder for: Norge Definisjon av kontinentalsokkel i Online Dictionary. Betydningen av kontinentalsokkel. Norsk oversettelse av kontinentalsokkel. Oversettelser av kontinentalsokkel. kontinentalsokkel synonymer, kontinentalsokkel antonymer. Informasjon om kontinentalsokkel i gratis engelsk online ordbok og leksikon. kontinentalsokkel. Oversettelser. English: continental shelf

Den norske kontinentalsokkelen strekkjer seg 200 nautiske mil ut frå kysten, og i områda i Nordsjøen som grensar mot den britiske, danske og svenske kontinentalsokkelen følgjer ein den såkalla medianlinja eller midtlinja, som er ei linje der alle punkt ligg like langt frå dei ulike landa sine grunnlinjer for sjøterritoriet si utrekning Kartet angir gjeldende arealstatus for norsk kontinentalsokkel. De grønne områdene på kartet viser de områdene som Stortinget har åpnet for petroleumsvirksomhet. De gule områdene er områder som er åpnet for petroleumsvirksomhet, men som er underlagt spesielle ordninger, jf. Meld. St. 20 (2019-2020) Kontinentalsokkel - konferanselokaler, barneaktiviteter, barnebursdag, konferansesenter, arrangement, attraksjon, konferanser, historie, info, exhibition, konferanse.

Norges kontinentalsokkel - Store norske leksiko

 1. Lille Bouvetøya Lille Bouvetøya gir Norge en ny stor kontinentalsokkel. En FN-kommisjon er klar med sin anbefaling om hvor stor kontinentalsokkel Norge kan gjøre krav på rundt Bouvetøya i Sør-Atlanteren
 2. Feilmeldinger (MAGNET/EDAG) og tilbakemelding Liste over feilmeldinger, tilbakemelding og hvordan rette Oversikt over feilmeldinger (MAGNET/EDAG) Alvorlighetsgrad og hvordan rette feil Tilbakemelding Hva er en tilbakemelding Erstatningsmelding eller ny a-melding To måter å sende a-melding på når du skal rette Organisasjonsnummer Arbeidsgiver, pensjonsselskap eller andre du sender a.
 3. kontinentalsokkel grunne havområder utenfor kyststatene hvor havbunnen er undergitt kyststatens jurisdiksjon. Kyststaten har suverene rettigheter til utforskning og utnyttelse av naturlige rikdommer ifølge havrettskonvensjonen. Se FNs havrettskonvensjon; havrett; internasjonale havrettsdomstolen, Den; kontinentalsokkelkommisjone
 4. Kontinentalsokkelen eller kontinentsokkelen er den delen av havbunnen som tilhører en kontinentalplate. Kontinentalsokkelen ligger på 0-500 meters dyp og avsluttes ved kontinentalskråningen
 5. kontinentalsokkel Kontinentalsokkel: assosiasjon: avtaltAvgrensningslinje AvtaltAvgrensningslinje 0..* kontinentalsokkel Kontinentalsokkel: assosiasjon: territorialgrense Territorialgrense 0..* kontinentalsokkel Kontinentalsokkel: arv: subtype Kontinentalsokkel: supertype MaritimeOmråde
 6. Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om den offisielle undersøkelsen Miljøvernutgifter for olje- og gassfelt på norsk kontinentalsokkel (RA-0673)? Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen

Forskrift om flyværtjeneste på norsk kontinentalsokkel Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet xx.xx.202x med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart §§ 7-1, 7-4 andre ledd og 15-4, jf. delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1273. Kapittel 1 Innledende bestemmelser § 1 Formål og geografisk virkeområd 2.2.3 Kontinentalsokkel utenfor Bouvetøya.....16 2.2.4 Kontinentalsokkel utenfor Dronning Maud Land og Peter I Øy..... 16 2.2.5 Avgrensning mot andre kyststater..16 2.3 Det internasjonale havbunnsområdet..17 3 Om mineralvirksomhet på havbunnen. Fant 125 setninger matching frasen Kontinentalsokkel.Funnet i 6 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert

Synonym til KONTINENTALSOKKEL i kryssord - Kryssordbok

Kontinentalsokkel og skråning Norges geologiske undersøkels

Åpne data - Oljedirektorate

 1. Nyheter om teknologi og norske teknologibedrifter. Vi dekker energi, maritim, bygg, industri, helse, elbiler, fly og samferdsel
 2. rom.uib.no→Bygg-oversikt. Byggnr. Navn; 315: Allégaten 66: 310: Allégaten 70 (Geofysen) 401: Alrek helseklyng
 3. Utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel, med komplett historie for hver utvinningstillatelse. Transaksjoner og evt. andre aktiviteter gjennomført etter virkningsdato for bortfall/oppgivelse av en utvinningstillatelse vil ikke fremkomme på Faktasidene. Definisjon Utvinningstillatelser tildeles av Olje- og Energidepartementet

Faktasider ODs faktasider inneholder informasjon om petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen. Synkroniseres daglig med ODs databaser. Abonnement For å motta nyheter om ODs faktasider via e-post, vennligst abonner her. Tilbakemeldin Oversettelse for 'kontinentalsokkel' i den norsk-engelske ordboken og mange andre engelske oversettelser - helt gratis Norsk kontinentalsokkel hadde i 2013 hele 78 felt som produserte olje og gass. I tillegg var det 13 felt under utbygging og 12 felt der det ikke lenger var noen produksjon. Et av de aller første feltene fikk navnet Balder. Der oppdaget Esso olje i 1967. Dette eltet ligger vest for Haugesund, og ikke så langt fra delelinjen med Storbritannia

IngerEN 2020-09-09 22:16:04. Hanodd: tanker - når du går og lurer på noe/ undres over noe. Begge gudene finner du i basen Lille Bouvetøya gir Norge en ny stor kontinentalsokkel. En FN-kommisjon er klar med sin anbefaling om hvor stor kontinentalsokkel Norge kan gjøre krav på rundt Bouvetøya i Sør-Atlanteren Kryssordhjelp - Kontinentalsokkel og mye mer for å løse kryssord. Norges største kryssordhjelper-app med millioner av ord. Du kan velge om du vil søke i Alle kategorier eller du kan velge ett eller flere søkeområder fra menyen under

Sikkerhet for innlandshelikoptre har vært et satsingsområde for Luftfartstilsynet de siste årene. Les mer om Flysikkerhetsforum (FSF En kontinentalsokkel er en del av et kontinent som er nedsenket under et område med relativt grunt vann kjent som en sokkelhav.Mye av hyllene ble eksponert i isperioder og mellomperioder.. Hyllen som omgir en øy, er kjent som en insulær hylle.. Den kontinentale marginen, mellom kontinentalsokkelen og abyssalsletten, omfatter en bratt kontinentale helling etterfulgt av den flatere.

Kontinentalsokkel Hva er den kontinentale hylle: Kontinentalsokkelen er et uttrykk for omfanget av geologi, som refererer til kanten av kontinentene som begynner ved kysten og strekker seg til sjøen.. Utvidelsen av kontinentalsokkelen vil avhenge av den geologiske utviklingen av landet eller kontinentet i spørsmålet, fordi de er undervannsområder ved sjøen Noen virksomheter og tjenester er unntatt fra merverdiavgiftslovens bestemmelser. Hvis du driver en slik virksomhet skal du ikke registreres i mva-registeret og skal ikke beregne mva på salgene dine. Da vil du heller ikke ha rett til fradrag for mva på de innkjøp du foretar til virksomheten din Den angolanske kontinentalsokkel er et umodent område for Equinor. Vi har eierandeler i blokk 25 og 40 i pre-saltbassenget Kwanza og blokk 4/05, 15, 17 og 31 i Congo-bassenget. Les mer. Azerbaijan. Equinor har en eierandel på 8,56% i oljefeltet Azeri-Chirag-Gunashli (CG), som BP er operatør for Nytt forsknings- og innovasjonssenter skal gi klimavennlig verdiskaping på norsk kontinentalsokkel Styret i Norges Forskningsråd vedtok 11. juni å tildele SFI Swipa (Subsurface Well integrity, Plugging and Abandonmnent) status som Senter for forskningsdrevet innovasjon for de neste åtte årene

Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen

Kontinentalsokkel og Nautisk mil · Se mer » Nordsjøen. Nordsjøen Kart over Norskehavet (Norwegian Sea) Nordsjøen er den delen av Atlanterhavet som ligger mellom Norge og Danmark i øst, De britiske øyer i vest, og Tyskland, Nederland, Belgia og Frankrike i sør. Ny!!: Kontinentalsokkel og Nordsjøen · Se mer » Norsk kontinentalsokkel Feltutvikling på norsk kontinentalsokkel. Vis kompetansemål. Fagartikkel. Feltutvikling på norsk kontinentalsokkel. I løpet av ett år blir du kjent med svært mange ulike aktiviteter som utføres på norsk sokkel for at olje- og gassfeltene skal bli lønnsomme investeringer. Her får du en grov oversikt. Kontinentalsokkel betyr. Denne siden inneholder synonymer, betydninger og viser forekomsten i kryssord for Kontinentalsokkel, i både bokmål og nynorsk

Kontakt oss post@mnfa.uib.no +47 55 58 20 62 Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Postboks 7803 5020 BERGE Kontinentalsokkel Stavanger - konferanselokaler, barneaktiviteter, barnebursdag, konferansesenter, arrangement, attraksjon, konferanser, historie, info, exhibition. Tversnitt av et kontinent i møte med havet. A: Kyst, B: Kontinentalsokkelen, C: Kontinentalskråningen, D: Kontinentalstigingen, E: Havbunnen. Kontinentalsokkelen eller kontinentsokkelen er den delen av havbunnen som tilhører en kontinentalplate. 164 relasjoner Data er vår tids kontinentalsokkel, og Telenor vil være en del av og legge til rette for en robust leverandørindustri, sier Brekke. Mens det altså har vokst opp en hel haug med norske industribedrifter som leverer til oljenæringen, så mener Brekke at vi kan få en skog av norske bedrifter som kan slå seg opp på å utvikle og levere nye tjenester via mobilnettet Kontinentalsokkel '''Kontinentalsokkelen''' for en kyst-nautiske mil fra kystens grunnlinjekant. Om det er mindre enn 400 nautiske mil til en nabostats grunnlinje, blir avgrensingen av sokkelen mot nabostat bestemt ved bilaterale avtaler mellom de stater det gjelder

Interaktivt kart - Norskpetroleum

på norsk kontinentalsokkel, i stilling som avlønnes i henhold til overenskomstens lønnsdel. Med plattformboring menes også oppdrag om vedlikehold av boreutstyr for slik virksomhet. Bestemmelsene får også anvendelse for arbeidstakere i forpleiningsselskaper på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel og hvor forpleinings kontinentalsokkel på engelsk. Vi har én oversettelse av kontinentalsokkel i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Vi fant 1 synonymer til KONTINENTALSOKKEL. kontinentalsokkel består av 6 vokaler og 11 konsonanter. Få kryssordhjelp med kryssordkjempen Forsiden | Prosjekter | Norsk kontinentalsokkel . Oljelasting offshore. Gullfaks WGC. Veidnes. Frigg Cessation. Frøy Field. Gullfaks Platforms. Troll Plattform GBS. Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer innenfor rådgivning og prosjektering. Les mer . English.

Et utenlandsk foretak må drive næringsvirksomhet i Norge eller på norsk kontinentalsokkel for å få registreringsrett i Foretaksregisteret. Det er ikke noen klar grense for når et foretak anses å drive virksomhet i Norge. Dette er spørsmål som kan være til hjelp for å finne ut om ditt foretak driver næringsvirksomhet i Norge Kostnadsanalysen norsk kontinentalsokkel : rapport fra styringsgruppen oppnevnt ved kongelig resolusjon av 16. mars 1979 : rapporten avgitt til Olje- og energidepartementet 29. april 1980. 1 : Sammenfatning av utviklingen, vurderinger og anbefalinge Norges kontinentalsokkel strekker seg trolig lenger nord enn antatt. Norske forskere undersøker nå om sokkelens grense ligger nærmere Nordpolen enn Svalbard Dokument 3:6 (2014-2015) / Offentliggjort 15.04.2015 Undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel Oljevirksomheten bør følges opp tettere for å sikre utvinning av lønnsomme reserver

kontinentalsokkel på polsk. Vi har én oversettelse av kontinentalsokkel i bokmål-polsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.kontinentalsokkel i bokmål-polsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Erstatningsansvar for forurensningsskade som følge av petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel : utkast til lovregler : utredning II fra et utvalg nedsatt ved kongelig resolusjon av 24. mars 197 Definisjon av kontinental frokost i Online Dictionary. Betydningen av kontinental frokost. Norsk oversettelse av kontinental frokost. Oversettelser av kontinental frokost. kontinental frokost synonymer, kontinental frokost antonymer. Informasjon om kontinental frokost i gratis engelsk online ordbok og leksikon. kontinental frokost kontinentalsokkel oversættelse i ordbogen dansk - norsk bokmål på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog Her kan du lese de siste artiklene Dagen har publisert om norsk kontinentalsokkel

Nordsøolie - Wikipedia, den frie encyklopædi

Kontinentalsokkel - Wikipedia, den frie encyklopæd

Felles Datakatalog er en oversikt over hvilke data de ulike offentlige virksomhetene har, hvordan de henger sammen og hva de betyr. Datakatalogen gjør det mulig for deg å søke i opplysningene hos offentlige virksomheter og bruke de til for eksempel analyseformål Nå kan du laste ned kartet over den norske kontinentalsokkel. OD har nå lagt kartet som viser blant annet samtlige felt, funn, tildelte områder og områder åpnet for leting per 1. mai 2003 Bor du i Norge og arbeider på dansk kontinentalsokkel? Dette gjelder deg som bor i Norge og får lønn fra en arbeidsgiver som driver virksomhet på dansk kontinentalsokkel. Informasjonen gjelder bare beskatningen av lønnsinntekt på dansk sokkel. Skattlegging i Danmar Av inntekt fra petroleumsrelatert virksomhet på norsk kontinentalsokkel skal det betales alminnelig selskapsskatt, som er 22 % for 2019 og 2020. Av inntekt fra utvinning, behandling og rørledningstransport av petroleum skal det i tillegg betales en særskatt til staten, som er 56 % for 2019 og 2020. Lete- og utvinningsselskapenes marginale skattesats er dermed uendret med 78 % Nettplattformen Alltid Sikker er en del av Collaboration for Safety med Equinor, Aker BP og Vår Energi, og innholdet på nettplattformen er åpent for alle operatører og leverandører på norsk kontinentalsokkel

Oljedirektoratet - NP

kontinentalsokkel, jf. lov av 21. juni 1963 nr. 12 § 1 (1) 2. pkt. jf. lov om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven) av 29. november 1996 nr. 72 § 1-6 bokstav l (heretter petrl.), som finnes i lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) av 19. juni 2009 nr. 58 (heretter mval.) og tilhørende forskrift av 15 Saken er relatert til en ulykke under bygging av en plattform for Martin Linge-prosjektet på norsk kontinentalsokkel. Les flere nyheter. Vennligst la dette feltet stå tomt. Påmelding til e-postvarsel. Motta en epost når det publiseres nytt innhold på nettstedet. Felt som er markert * er obligatoriske. Fornavn MVA-koder - oversikt med forklaringer MVA-sats: prosentsats (%) avgift knyttet til kjøp av varer og tjenester. MVA-kode: styrende for hvordan MVA bokføres i regnskapet som påslag, fradrag eller ingen avgiftsbehandling. MVA-sats og MVA-kode angis i bestillingssystemet for at registreringen i størst mulig grad skal sammenfalle/matche med inngående faktura slik at enhet blir belastet riktig. Norges Miljøvernforbund - Aktivt, effektivt og pågående miljøvernarbeid Oppgi det aktive transportmidlets nasjonalitet ved utpassering fra Norge. Nasjonaliteten oppgis i kolonnen til høyre i rubrikken med kode i henhold til landliste med landkoder. Når det dreier seg om en kombinert transport, eller hvis det benyttes flere transportmidler, oppgis nasjonaliteten til det transportmidlet som sørger for framdriften

Resolusjon om vitenskapelige undersøkelser etter

Arkeologiske undersøkelser. Vi gjennomfører arkeologiske undersøkelser i de norske middelalderbyene, middelalderske kirker, kirkegårder, kloster- og borganlegg Olje- og gassfelt på norsk kontinentalsokkel inneholder tabeller med informasjon over olje- og gassfelt på norsk kontinentalsokkel. Tabellene er basert på Oljedirektoratets definisjon av et felt, det vil si at det skal eksistere en godkjent plan for utbygging og drift for petroleumsforekomsten.[1] Funn under planlegging, men uten PUD, er dermed ikke inkludert i tabellene

Kontinentalsokkel - Definisjon av kontinentalsokkel fra

Fritaket omfatter. varer som er fanget, utvunnet eller tilvirket på Svalbard eller Jan Mayen med tilhørende farvann og som innføres derfra; varer som stammer fra fangst eller fiske på havet utenfor tollområdet eller fra ubebodde strekninger i polaregnene, og som innføres direkte derfr This website offers the most common photography products, in an extensive photo & publication section. These are photo montages, scenic photo supplements, and to also select your own photo Enhver aktør som driver petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel blir skattepliktig etter petroleumsskatteloven § 1: «Undersøkelse etter og utvinning av undersjøiske petroleumsforekomster og dertil knyttet virksomhet og arbeid, herunder rørledningstransport av utvunnet petroleum» er skattepliktig virksomhet. Loven omfatter også behandling av petroleum ved innretninger benyttet. I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet kontinentalsokkel område med grunt hav som går rundt kontinentene område med grunt hav som går rundt kontinentene Resultat pr. side 1 5 10 20 30 40 50 10 Innenlandsk person- og godstransportarbeid, etter transportmåte Publisert 24. september 2019; 2017 2018 Endring i prosent; 2017 - 2018 2014 - 2018; 1 Bare medregnet norske transportmidler med passasjerer som har både på- og avstigning i Norge: 2 Omfatter gods på norske transportmidler som er både lastet og losset i Norge: 3 Kabotasje omfatter gods på utenlandske transportmidler hvor.

Den norske kontinentalsokkelen - Wikipedi

Propan fra Kårstø - verdens reneste . Kårstø prosessanlegg i Nord-Rogaland er Europas største i sitt slag. Anlegget spiller en nøkkelrolle når det gjelder transport og behandling av gass og kondensat/lettolje fra viktige områder på norsk kontinentalsokkel Norsk kontinentalsokkel større enn antatt Norge kan lete etter olje og gass mye lenger ut enn ekspertene først trodde var mulig. 1 min Publisert: 09.08.05 — 20.50 Oppdatert: 7 år side Virksomheten på norsk kontinentalsokkel har hatt betydelig innflytelse på utviklingen av norsk kommersiell kontraktspraksis, også utover offshoresektoren. Ved siden av kommentarer til standardene inneholder denne boken mye alminnelig kontraktsrett releva

Kontinentalsokkel . Fra inn og utland. 19. juli 1966 startet Norges oljehistorie. Den 19. juli 1966 satte boreriggen Ocean Traveler det første boret i norsk kontinentalsokkel. Dette var starten på Norges oljehistorie.. Norsk kontinentalsokkel . Fra inn og utland. 19. juli 1966 startet Norges oljehistorie. Den 19. juli 1966 satte boreriggen Ocean Traveler det første boret i norsk kontinentalsokkel. Dette var starten på Norges oljehistorie.. Virksomheter som er valgt ut til å svare på undersøkelsen, skal gi opplysninger om miljøvernutgifter for hvert enkelt olje- og gassfelt på norsk kontinentalsokkel. Dette gjelder også om ett og samme selskap er operatør for flere felt. Opplysningene brukes til å framskaffe en årlig oversikt over de samlede utgiftene til miljøvern i norsk industri og olje- og gassvirksomhet En FN-kommisjon er klar med sin anbefaling om hvor stor kontinentalsokkel Norge kan gjøre krav på rundt Bouvetøya i Sør-Atlanteren. Som kyststat har Norge suverene rettigheter til kontinentalsokkelen rundt den lille øya i Sør-Atlanteren, som regnes som verdens mest avsidesliggende, skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding.. I utgangspunktet kan en kyststat gjøre krav på 200.

Hjem

boring på norsk kontinentalsokkel, i stilling som avlønnes i henhold til overenskomstens lønnsdel. Med plattformboring menes også oppdrag om vedlikehold av boreutstyr for slik virksomhet. Bestemmelsene får også anvendelse for arbeidstakere i forpleiningsselskaper på permanent. kontinentalsokkel m (definite singular kontinentalsokkelen, indefinite plural kontinentalsoklar, definite plural kontinentalsoklane) a continental shelf; References kontinentalsokkel in The Nynorsk Dictionary kontinentalsokkel. kontinental | sokkel m. I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet kontinentalsokkel. 1 geologisk: nemning på havbotnen og bergartene under han langs kontinenta mellom strandlinja og kontinentalskråninga

Framtiden er i nord - Oljedirektoratet

For Høyesterett gjaldt saken to hovedspørsmål - allokering av fradrag for fartøyleie og indirekte kostnader til virksomhet på norsk kontinentalsokkel og fastsettelse av skattesats ved summarisk fellesoppgjør overfor selskapet, jf. ligningsloven § 9-5 nr. 8 tredje ledd og forskrift 20. november 1997 nr. 1181 samtlige områder, felt og installasjoner på norsk kontinentalsokkel. Den beskriver også utviklingen som har foregått fra 1960-årene og frem til i dag, både med hensyn til hvilke forutsetninger som lå til grunn for at Norge kunne utvikle seg til en olje- og gassnasjon, myndighetenes rolle og den rivende teknologiske utviklingen En FN-kommisjon er klar med sin anbefaling om hvor stor kontinentalsokkel Norge kan gjøre krav på rundt Bouvetøya i Sør-Atlanteren. NTB. 13. april 2019 04:06 - Oppdatert 13. april 2019 04:07. Del (13) Tweet Epost Kopier lenke Kopiert! Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon Tilkomstteknikk Bergen. Axnor AS. Vingeblad, Pureti, Baserepair, Nanocoating, Vedlikehold, Vindmølle, Windmastic, Carboline, Edgerepair

De norske havområdene: Verdiskaping og bærekraft - visjoner og kunnskapsbehov Program 12:00-13:00 Lunsj 13:00-1310 Åpning og innledning ved Ole M. Sejersted, Det Norske Videnskaps-Akademi og Tor Ulleberg, Statoil 13.10-13.50 The big picture. Et historisk blikk på miljøperspektivet til havs. Ved Poul Holm, Professor of environmental history, University of Dubli I 2015 ble Norsk Industri og Norsk Olje og Gass enige om nye versjoner av NTK/NF-standardene for nybygg, modifikasjoner og fabrikasjonsleveranser til petroleumsinstallasjoner på Norsk kontinentalsokkel (NKS). De nye innkjøpsbetingelsene er hovedsakelig ment for kontrakter mellom leverandører og underleverandører, enten som en del av rammeavtaler eller egne prosjektspesifikke avtaler, hvor.

Fangst av snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel i fiskevernsonen ved Svalbard. Betydningen av folkerettslige regler . Høyesterett i storkammer har forkastet ankene fra en russisk kaptein og et latvisk rederi som var dømt i lagmannsretten for å ha fangstet snøkrabbe uten norsk tillatelse Balder-feltet ligger i produksjonslisens PL 001 i Nordsjøen - den første lisensen på norsk kontinentalsokkel (tildelt i 1965). Vår Energi satser tungt i området, og har mål om å forlenge produksjonen til 2045. Vi har fire pågående prosjekter: Balder FPU Levetidsforlengelse - oppgradering av Balder-skipet kontinentalsokkel. 8 Rapporten ble forelagt Olje- og energidepartementet ved brev 9. oktober 2014. Olje- og energidepartementet har i brev 17. november 2014 gitt kommentarer til rapporten. Kommentarene er i hovedsak innarbeidet i rapporten og i dette dokumentet

Snøhvitfeltet – WikipediaGullfaksfeltet – Wikipedia

kontinentalsokkel. Felt er i denne sammenheng definert som alle innretninger som naturlig er koblet sammen i et produksjonssystem og drevet av en og samme operatør . Det har derfor ikke vært hensiktsmessig å behandle de enkelte plattformene for seg. Prosjektet omfatter ikke flyttbare borerigger og midlertidige boligplattformer En FN-kommisjon er klar med sin anbefaling om hvor stor kontinentalsokkel Norge kan gjøre krav på rundt Bouvetøya i Sør-Atlanteren. Som kyststat har Norge suverene rettigheter til kontinentalsokkelen rundt den lille øya i Sør-Atlanteren, som regnes som verdens mest avsidesliggende, skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding. I utgangspunktet kan en kyststat gjøre krav på 200. av CO2 på norsk kontinentalsokkel. Dette innebærer en avgrensning mot behandling av internasjonale rettskilder som EU direktiver og sentrale konvensjoner5. Disse vil kun be-handles kort. Annen form for CO2-håndtering og alternative måter for deponering av CO2 vil ikke bli behandlet Kontinentalsokkel olje. For å kunne lage god statistikk om utgiftene til miljøvern i norsk industri, bergverk, olje og gassvirksomhet samt kraftforsyning trenger vi informasjon om utgifter der hovedformålet er å verne.

 • Olaf latzel bremen predigt.
 • Fahrrad ulm.
 • Bar street playa del ingles.
 • Hvordan ser fargeblinde.
 • Shopping og strand ferie.
 • Beroligende middel hund.
 • Søndagsåpne butikker trondheim desember 2017.
 • Hollister online shop österreich.
 • Demarcus cousins trade.
 • Fortelling om overgrep.
 • En pingles dagbok 5 den brutale sannheten.
 • Scarlett johansson movies.
 • Lei av jobben.
 • Eggløsningsslim med blod.
 • Tyrkisk butikk drammen.
 • Immonet aichach.
 • Mika brzezinski.
 • Celebrity cruises classic.
 • App för förskolan.
 • Alternatives wohnprojekt konstanz.
 • Solforbrenning ansikt.
 • Super last minute angebote all inclusive.
 • Stian sørlie.
 • Jk rowling university.
 • Stadtplan linz innenstadt.
 • Epd vinduer.
 • Fingermat som kan lages dagen før.
 • Akademikliniken konsultation pris.
 • Windows 10 hintergrundbilder ändern.
 • Footloose 2011.
 • Angelsaksere.
 • Sportgastein ski map.
 • Oksehaler meny.
 • Papirkurv samsung galaxy s6.
 • Limp bizkit break stuff.
 • Hva er solaktivitet.
 • Mieträume braunschweig.
 • Eldretrim øvelser.
 • Fortnite system requirements mac.
 • Feuerwache 8 köln.
 • Br freizeit schokolade.